Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Organiseringen af beskæftigelsesindsatsen

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i Beskæftigelse

ECTS: 10

Tilmeld

Lær hvordan beskæftigelsesindsatsen passer ind i arbejdsmarkedet og udvikler sig i forhold til indsatsens mål og målgrupper 

 • Få modeller til at forstå organiseringen af samarbejdet mellem myndigheder og samarbejdspartnere. 

Hvorfor ser beskæftigelsesindsatsen ud, som den gør? Det får du svar på ved at følge dette modul, hvor du kommer til at lære om blandt andet arbejdsmarkedsforhold, organisering og styring af beskæftigelsesindsatsen samt målgrupperne for den aktuelle beskæftigelsesindsats. 

Beskæftigelsesindsatsen er ikke statisk, og derfor er det vigtigt at være opdateret på både rammer, mål, redskaber og flaskehalse, så du kan hjælpe ledige borgere og virksomheder bedst muligt i dit daglige arbejde.  

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Hovedtræk i beskæftigelsesområdets vækst og udvikling. 
 • Hvordan beskæftigelsesindsatsen er organiseret, herunder områdets forskellige sektorer og aktører samt deres rollefordeling. 
 • Styring af beskæftigelsesindsatsen - rammer, mål og redskaber som beskæftigelsesplaner, driftsøkonomi, rettidighed, refusioner og kvalitetssikring. 
 • Modeller for organisering af samarbejdet mellem myndighedsudøver og samarbejdspartnere - herunder virksomheder og andre aktører. 
 • Arbejdsmarkedsforhold såsom flaskehalse, brancher, samt regionale arbejdsmarkedsforhold, samt den overordnede strukturelle udvikling på arbejdsmarkedet og dens betydning for forskellige beskæftigelsesmuligheder. 
 • Hvem der er indsatsens målgrupper og hvilke indsatsformer, der bruges, og som du kan anvende over for forskellige grupper af ledige. 

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i beskæftigelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Målgruppen for modulet er dig, der ønsker en nøglerolle i organiseringen af beskæftigelsesindsatsen med blandt andet borgerrettede samtaler, udviklingsplaner og virksomhedssamarbejde.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål: 

Ved modulets afslutning er det målet, at den studerende: 

Viden: 

 • har viden om og indsigt i, hvilke opgaver beskæftigelsesindsatsen varetager, samt organiseringen og styringen af beskæftigelsesindsatsen. 
 • har indsigt i og forståelse for, hvad der kendetegner en politisk styret organisation. 
 • har viden om og indsigt i beskæftigelsesindsatsens indsatsområder samt beskæftigelsesplaner. 

Færdigheder: 

 • kan anvende sine kompetencer til at analysere og forstå, hvordan beskæftigelsesindsatsen styres organisatorisk og politisk. 
 • kan anvende sin viden til at forstå og vurdere beskæftigelsesmæssige problemstillinger. 
 • kan reflektere over beskæftigelsesplaners betydning for egen praksis. 
 • kan reflektere over og evaluere egen og andres indsats i forhold til udvikling af praksis. 

Kompetencer: 

 • kan varetage lettere sagsbehandlingsopgaver. 
 • kan identificere, hvornår andre samarbejdspartnere bør inddrages. 
 • kan tilegne sig ny viden på området.