Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen (akademimodul)

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i Beskæftigelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Akademi i Beskæftigelse

Tilmeld

Få dybere indsigt i særlige målgruppers vilkår på arbejdsmarkedet, og tilpas din vejledning til dem  

 • Lær hvordan identitet, marginalisering og eksklusion former visse målgruppers adfærd og strategier. 
 • Tilpas dine metoder og vejledning til de faglige og etiske problemstillinger, som særlige målgrupper stiller. 

At arbejde med særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen stiller nye krav til, hvordan du motiverer, vejleder og inddrager relevante samarbejdspartnere. Med dette modul får du både den teoretiske forståelse samt de konkrete metoder til at tilpasse din vejledning til særlige målgrupper. 

Visse målgrupper har særlige beskæftigelsesmæssige udfordringer. Som vejleder for særlige målgrupper skal du kunne identificere de rette åbninger i arbejdsmarkedet for at lave en målrettet handlingsplan. Det kan du gøre med viden om understøttende vejledning, motivation, konflikthåndtering og generel indsigt i målgruppens sammensætning og problematikker - kompetencer, som du udvikler og styrker på dette modul.  

I arbejdet med særlige målgrupper, skal du ofte inddrage andre rådgivere eller faggrupper, og derfor lærer du også at koordinere den indsats, så der kan blive taget hånd om målgruppens problemstillinger i forhold til at indgå i arbejdsmarkedet. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvilke beskæftigelsesmæssige udfordringer særlige målgrupper står over for. 
 • Hvordan identitet, marginalisering og inklusion/eksklusion former individers læringsadfærd og læringsstrategier. 
 • Lær om det relevante arbejds- og uddannelsesmarked i forhold til særlige målgrupper. 
 • Hvordan du tilpasser metoderne i vejledning, motivationsarbejde, den individuelle samtale og gruppevejledning til særlige målgrupper. 
 • Lær om kommunikation, relationer, etik, myndighedsrolle og konflikthåndtering i dit arbejde med særlige målgrupper. 

Modulet er et valgmodul på Akademiuddannelsen i beskæftigelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Dette modul er for dig, der vil arbejde med særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. Med din nuværende erfaring inden for vejledning eller beskæftigelse, ser du måske et behov for at styrke din teoretiske og metodiske tilgang til særlige målgrupper. Det får du på dette modul. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål 

Ved modulets afslutning er det målet at den studerende i forhold til den udvalgte målgruppe, opgave og metode 

Viden 

 • har viden om og forståelse for indgange til uddannelserne og arbejdsmarkedet i forhold til den valgte målgruppe. 
 • har viden om målgruppens sammensætning og problematikker. 
 • har viden om og forståelse for forskellige vejledningsmetoder og tilgange til læring i forhold til den konkrete målgruppe. 

Færdigheder 

 • kan anvende understøttende og udfordrende færdigheder i samtalen med den ledige. 
 • kan anvende sine kompetencer til at arbejde målrettet og systematisk i forhold til den ledige inden for den valgte målgruppe. 
 • kan udarbejde handlingsplaner i samarbejde med den ledige. 
 • kan reflektere over de faglige og etiske problemstillinger, der knytter sig til indsatsen for den ledige og målgruppen. 

Kompetencer 

 • kan motivere den ledige/målgruppen til uddannelse/arbejde. 
 • kan anvende og omsætte de forskellige vejledningsmetoder til de forskellige målgrupper. 
 • er i stand til at gå ind i konflikter på konstruktiv dialogbaseret vis. 
 • kan identificere, hvornår andre rådgivere, faggrupper mfl. bør inddrages og koordinere indsatser med og formidle praksisnære problemstillinger til relevante samarbejdspartnere. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Modulet afsluttes med en individuel bedømmelse med intern censur.