Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Sygefraværsindsatsen

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i Beskæftigelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Akademi i Beskæftigelse

Tilmeld

Bliv klædt på til at arbejde professionelt med sygefraværssager  

 • Få indsigt i, hvordan sygefraværssystemet fungerer. 
 • Lær at vurdere hvilken indsats, der skal til i forskellige sygefraværssager. 

Du vil ofte arbejde med komplekse sager, når du arbejder med sygefravær i beskæftigelsesindsatsen. De kræver, at du tager stilling til etiske overvejelser og hvilke rammer, du kan operere inden for.  

Valgmodulet Sygefraværsindsatsen klæder dig på til at arbejde professionelt med sygefravær, så du kan hjælpe sygemeldte mennesker bedst muligt.  

På valgmodulet lærer du, hvordan du skaber gode samtaler, som er grundlaget for et godt forløb. Desuden får du en baggrundsviden om sygdomsbegrebet og om udviklingen inden for området, som gør, at du kan tage stilling til de enkelte sager. Du lærer, hvordan systemet og koordineringen af sygefraværsindsatsen fungerer, så du kan afklare, hvilken indsats der skal til, for at den ledige kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Og du ved, hvilke andre faggrupper og rådgivere, du skal trække på i mere komplekse sager.  

På den måde bliver du klædt på til at møde den enkelte sygemeldte borger og hjælpe vedkommende bedst muligt videre i livet og på arbejdsmarkedet.  

Det lærer du på modulet: 

 • At udrede, afklare og følge op på en sygefraværssag. 
 • At udforme funktionsbeskrivelser og planer for fastholdelse. 
 • Organisering og koordinering af indsatsen. 
 • Viden om sygdomsbegreber. 
 • At afklare hvilken indsats, der skal til, for at den ledige kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Modulet er et valgmodul på Akademiuddannelsen i beskæftigelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med beskæftigelsesindsatsen - og særligt sygefravær -  på jobcentre, a-kasser, hos anden aktør eller lignende.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Indhold: 

 • Målgrupper i sygefraværsindsatsen. 
 • Problemstillinger vedrørende sygdomsbegreber, forebyggelse, arbejdsfastholdelse, sundhedsfremme og rehabilitering. 
 • Udviklingen på sygefraværsområdet og i opfattelser af sygdom, sundhedsfremme, beskæftigelse og velfærd. 
 • Sygefraværsområdets organisering, professionelle aktører og samarbejdsrelationer. 
 • Sagsbehandling og afgørelser inden for sygedagpengelovgivningen. 
 • Håndtering af kommunikation og etik i arbejdet med sygemeldte borgere, herunder samtalemetoder. 

Læringsmål 

Ved modulets afslutning er det målet, at den studerende: 

Viden 

 • har viden om organisering og koordinering af sygefraværsindsatsen samt om udviklingen på sygefraværsområdet. 
 • har viden om og forståelse for forebyggelse og rehabilitering i forhold til sygefravær. 
 • har viden om sygdomsbegreber. 

Færdigheder 

 • kan afklare, hvilken indsats der skal til, for at den ledige kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. 
 • kan udrede, afklare og følge op på en sygefraværssag, herunder udforme funktionsbeskrivelser og fastholdelsesplaner. 

Kompetencer 

 • kan varetage lettere sagsbehandlingsopgaver. 
 • kan identificere, hvornår andre rådgivere, faggrupper m.fl. bør inddrages. 
 • kan tilegne sig ny viden på området. 

Se hele studieordningen for akademiuddannelsen i beskæftigelse.

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trins-skalaen.