Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Beskæftigelse og organisation

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i Beskæftigelse

ECTS: 10

Tilmeld

Forstå hvordan arbejdsmarked og beskæftigelsessystemet er organiseret

 • Få bedre forståelse for egen praksis som en del af den større beskæftigelsesindsats. 
 • Bliv bedre til at håndtere komplekse situationer som både myndighedsperson og tværfaglig sparringspartner. 

Hvad er det store perspektiv, når du forvalter beskæftigelsesindsatsen i din daglige praksis? På dette modul bliver indsigt i organiseringen af arbejdsmarkedet og beskæftigelsessystemet koblet med praktiske og teoretiske problemstillinger, som du møder i hverdagen.

Du bliver bedre til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med organiseringen af beskæftigelsesindsatsen, herunder etiske dilemmaer. Lær desuden at bruge værktøjer til kvalitetssikring, dokumentation og progression i din daglige praksis.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Implementering af arbejdsmarkedspolitik 
 • Organisering, modernisering og styring af beskæftigelsesindsatsen i teori og praksis 
 • Arbejdsmarkedsovervågning; dokumentation og analyser af arbejdsmarkedets udvikling 
 • Samspil mellem virksomheder, borgere og jobcenter samt øvrige aktører inden for beskæftigelsesområdet 
 • Redskaber og juridiske rammer i beskæftigelsesindsats 

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i beskæftigelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Målgruppen for modulet er dig, der arbejder eller ønsker at arbejde med beskæftigelsesindsatsen. Modulet er for dig, der gerne vil sætte din daglige praksis i en større kontekst, og samtidig få nye perspektiver, teori og metoder som kan løfte din faglighed til næste niveau. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål: 
Formålet med modulet er, at den studerende erhverver sig indsigt i organiseringen af arbejdsmarkedet og beskæftigelsessystemet. 

Læringsmål 
Den studerende skal: 

Viden: 

 • have viden om og kunne reflektere over organiseringen, styringen og udviklingen af beskæftigelsessystemet i et teoretisk perspektiv 
 • kunne forstå og reflektere over beskæftigelsesindsatsen i et teoretisk perspektiv og i forhold til forskellig praksis 
 • have viden om aktører og professioner inden for beskæftigelsesområdet og kunne reflektere over deres praksis 

Færdigheder: 

 • kunne beskrive, analysere og formidle praktiske og teoretiske problemstillinger vedrørende organiseringen og styringen af arbejdsmarkedet og beskæftigelsessystemet 
 • kunne vurdere og anvende teorier, metoder og udviklingsbaseret viden med relevans for praksis på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsessystemet 
 • kunne træffe og begrunde faglige beslutninger vedrørende beskæftigelse og organisation 


Kompetencer: 

 • kunne samarbejde mono- og tværfagligt med fagfæller og samarbejdspartnere inden for og uden for eget fagområde samt på tværs af forskellige tilgange til beskæftigelsesindsatsen 
 • kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med organiseringen af beskæftigelsesindsatsen, herunder etiske dilemmaer 
 • kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring samt inddrage læring i egen professions faglighed og i et tværfagligt perspektiv 


Indhold: 

 • Arbejdsmarkedsmodeller og den danske aftalemodel - arbejdsmarkedets parter, overenskomster og tillidsmandssystem 
 • Organiseringen og styringen af beskæftigelsesindsatsen i praksis og teori 
 • Organisationsteori 
 • Professionsteori 
 • Moderniseringsprocesser 
 • Arbejdsmarkedsovervågning; dokumentation og analyser af arbejdsmarkedets udvikling 
 • Myndighed og leverandør/andre aktører  

De vigtige detaljer

På denne side finder du alt hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter.