Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i Beskæftigelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler: Diplom i beskæftigelse

Tilmeld

Lær at understøtte beskæftigelsespotentialet hos den ledige

 • Få kompetencer til at planlægge, gennemføre og udvikle samtaleforløb og vejledning med hensyntagen til etiske dilemmaer og behovet for dialog. 

Skab rum for udvikling og styrk den lediges beskæftigelsespotentiale med forskellige vejlednings- og kommunikationsmetoder. Lær at motivere den nyuddannede såvel som den erfarne, når de kommer ud i ledighed og få kompetencerne til at planlægge, gennemføre og udvikle personlige samtaleforløb og målrettet vejledning. 

På modulet får du ikke bare metoder og teori til at handle, men også til at reflektere og indgå i dialog om etiske spørgsmål og dilemmaer knyttet til vejledning, kompetenceafklaring og beskæftigelsesindsats.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Teori om motivation 
 • Vejledningsteori og -metode 
 • Kompetencebegreber og kompetenceafklaring 
 • Brugerinddragelse og tværfagligt samarbejde 
 • Myndighedsrollen og dilemmaer i samarbejdet med borgeren 
 • Digitale værktøjer, herunder selvbetjeningsværktøjer 
 • Forskning og evidens 

Modulet er et valgmodul på Diplom i beskæftigelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med beskæftigelsesindsatsen på jobcentre, a-kasser, hos anden aktør eller lignende. Du skal søge ind på modulet, hvis du gerne vil få nye metoder til at understøtte beskæftigelsespotentialet hos ledige og samtidig vil løfte din faglighed til næste niveau. 

Det står der i studieordningen

Formål
Formålet med modulet er, at den studerende erhverver sig viden om teori og metode indenfor
kommunikation, motivation og vejledning med henblik på at understøtte beskæftigelsespotentialet hos den
ledige.

Læringsmål
Den studerende skal:

Viden

 • kunne analysere og reflektere over professionsorienterede problemstillinger i forbindelse med at
 • udvikle og understøtte den lediges beskæftigelsespotentiale
 • have viden om motivationsteori og ledighedsteori
 • have viden om relevant vejlednings- og kommunikationsteori
 • have kendskab til og kunne reflektere over roller i beskæftigelsesindsatsen, herunder
 • myndighedsrollen.

Færdigheder

 • kunne anvende forskellige vejlednings- og kommunikationsmetoder som udgangspunkt for samtale
 • og vejledning af den ledige
 • kunne anvende relevant forskning på beskæftigelsesområdet til at vurdere relevante metoder til
 • udvikling af den lediges arbejdsevne og beskæftigelsespotentiale
 • kunne formidle og begrunde beskæftigelsesindsatsen over for forskellige grupper af ledige

Kompetencer

 • selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • selvstændigt kunne dokumentere, analysere og vurdere den lediges udviklingsbehov
 • kunne planlægge, gennemføre og udvikle samtaleforløb og vejledning, der understøtter den
 • lediges beskæftigelsespotentiale
 • kunne indgå i dialog om etiske spørgsmål og dilemmaer knyttet til vejledning,
 • kompetenceafklaring og beskæftigelsesindsats

Indhold

 • Teori om motivation
 • Vejledningsteori og – metode
 • Kompetencebegreber og kompetenceafklaring
 • Brugerinddragelse og tværfagligt samarbejde
 • Myndighedsrollen og dilemmaer i samarbejdet med borgeren
 • Digitale værktøjer, herunder selvbetjeningsværktøjer
 • Forskning og evidens 
Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

De vigtige detaljer

På denne side finder du alt hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter.