Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Mentor i beskæftigelsesindsatsen

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i Beskæftigelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler: Diplom i beskæftigelse

Tilmeld

Bliv professionel mentor i beskæftigelsesindsatsen 

 • Få viden og metoder til at fungere som professionel mentor i beskæftigelsesindsatsen. 
 • Bliv klædt på til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde. 

Som mentor i beskæftigelsesindsatsen har du brug for en masse viden og metoder. Forholdet mellem den ledige og dig som mentor bygger i høj grad på tillid. For at vinde den tillid er det vigtigt, at du kan vise, at du er professionel. Det betyder blandt andet, at du skal kende til de love og systemer, som du rådgiver på baggrund af. Men tilliden bygger også på din evne til at klare og håndtere forskellige samtaler og situationer, som kan være svære for den ledige. Desuden skal du som mentor kunne håndtere grænsefladen mellem privatliv og den professionelle rolle.  

Ved at tage modulet Mentor i beskæftigelsesindsatsen bliver du klædt på til selvstændigt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og kunne varetage mentorrollen professionelt. Dermed kan du bedst muligt finde, vælge og argumentere for relevante handlemuligheder for det enkelte menneske, du fungerer som mentor for, og dermed hjælpe vedkommende.   

Det lærer du på modulet:

 • Teorier og viden om forskellige målgruppers potentialer og udfordringer, om inklusion og rehabilitering samt om læring og forandringsprocesser. 
 • Kommunikationsmetoder så som motivationssamtale, vejledning, coaching og konflikthåndtering. 
 • Det tværgående professionelle samarbejde og sammenhæng i indsatsen. 
 • De lovgivningsmæssige rammer. 
 • Professionelt relationsarbejde. 
 • Indsigt i beskæftigelsesmæssige indsatser, uddannelsessystemet, kriminalforsorgen og det psykiatriske system.  

Modulet er et valgmodul på Diplom i beskæftigelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med beskæftigelsesindsatsen på jobcentre, a-kasser, hos anden aktør eller lignende. Og særligt for dig, som fungerer eller ønsker at komme til at fungere som mentor.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formålet med modulet er, at den studerende erhverver sig teoretiske og metodiske kompetencer til at varetage rollen som mentor. Den studerende skal herudover erhverve sig kompetencer til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde. 

Læringsmål 

Den studerende skal: 

Viden 

 • have viden om de lovgivninger, der indrammer mentorfunktioner samt have viden om uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. 
 • have viden om målgrupper og målgruppers potentialer og problemstillinger, herunder indsigt i teorier om inklusion, eksklusion, marginalisering og stigmatisering. 
 • have viden om læringsteorier og forandringsprocesser og herunder forståelse for relationer og positioner i mentorskabet. 

Færdigheder 

 • kunne fungere som guide i forhold til forskellige systemer, så som uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, det psykiatriske system og kriminalforsorgen. 
 • kunne anvende metoder og redskaber fx samtale, vejledning, coaching og konflikthåndtering. 
 • med udgangspunkt i teori kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt begrunde og vælge relevante handlemuligheder. 
 • kunne opbygge en tillidsfuld relation til borgeren og herunder kunne arbejde motiverende med borgerens mål og progression, og i den forbindelse vejlede vedrørende fritid og netværk, sygdom, bolig, økonomi o. lign. 

Kompetencer 

 • selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og kunne varetage mentorrollen med forståelse for relationer og positioner. 
 • kunne håndtere grænsefladen mellem privatliv og den professionelle rolle som mentor. 
 • kunne agere som systemguide i samarbejde med øvrige systemer inden for området ud fra en organisatorisk forståelse, og herunder kunne understøtte at borgeren skaber struktur i egen hverdag. 
 • kunne håndtere mentorrollen og påtage sig ansvar inden for rammerne af professionel etik og herunder kunne reflektere over egen praksis, identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring. 

Indhold 

 • Teorier og viden om målgruppers potentialer og udfordringer i forhold til fastholdelse i uddannelse eller job, herunder de sociale og kulturelle aspekter så som muligheder for at håndtere bolig, gæld og økonomi. 
 • Teorier om inklusion, rehabilitering og recovery. 
 • Kommunikationsmetoder - motivationssamtalen, vejledning og coaching samt konflikthåndtering. 
 • Det tværgående professionelle samarbejde og sammenhæng i indsatsen. 
 • De lovgivningsmæssige rammer for mentorordningerne, herunder tilgrænsende indsatser. 
 • Professionelt relationsarbejde, herunder magt og etik. 
 • Indsigt i de beskæftigelsesmæssige indsatser og uddannelsessystemet, samt kriminalforsorgen og det psykiatriske system. 
 • Teorier om læring og forandringsprocesser, herunder anvendelse af fx logbog, mål og progression. 

Se hele studieordningen for diplomuddannelsen i beskæftigelse.

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Individuel bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Modulet bedømmes med intern censur.