Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Kollektive vejledningsformer

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler på DUEK

Tilmeld

Lær at vejlede i fællesskaber og grupper

 • Lær at bruge gruppedynamikker til at styrke eller udvikle vejledningsprocessen.

Ser du fordele ved at bruge kollektive tilgange til vejledning? Med dette modul får du værktøjerne til at gøre det med succes.

Få både teoretisk og metodisk forståelse for kollektive vejledningsformer, og lær hvordan du faciliterer gruppevejledning og andre kollektive vejledningsformer. Kollektiv vejledning er ikke altid løsningen, og derfor skal du både kunne begrunde og anvende kollektive vejledningsformer i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og vurdere relevansen af dem i forskellige sammenhænge.

Vi sætter fokus på gruppen som en ressource, der kan bringe flere perspektiver i spil og stimulere til tænkning. Vejlederen lærer at udnytte gruppens erfaringsbredde. Som vejleder i en kollektiv sammenhæng skal man kunne organisere, skabe struktur og progression i vejledningsprocessen. Gruppedynamikken har stor betydning for udbyttet af samtalen, hvilket stiller krav til vejlederen om at kunne regulere samtaleaktiviteten i gruppen.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at organisere, planlægge, gennemføre og evaluere kollektiv vejledningspraksis. 
 • Forstå gruppedynamiks betydning for vejledningsprocessen og de etiske udfordringer, som følger med.

Modulet er et valgmodul på Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med eller ønsker at arbejde med vejledning af børn, unge og voksne ved brug af kollektive vejledningsformer.   

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.  

Det står der i studieordningen

Læringsmål: 
Viden 

 • Skal have viden om forskellige teoretiske tilgange til kollektive vejledningsformer. 
 • Skal have viden om metode og praksis i forhold til kollektive vejledningsformer, herunder gruppevejledning. 
 • Skal kunne forstå og reflektere over gruppedynamik og dennes betydning for processen. 

Færdigheder 

 • Skal kunne organisere vejledning ved anvendelse af kollektive vejledningsformer. 
 • Skal kunne begrunde og anvende kollektive vejledningsformer i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og vurdere relevansen af dem i forskellige sammenhænge. 
 • Skal kunne vurdere og formidle vejledningsfaglige problemstillinger i relation til kollektive vejledningsformer til interne og eksterne samarbejdspartnere. 
 • Skal kunne vurdere de etiske implikationer ved vejledning i kollektive sammenhænge. 

Kompetencer 

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger i relation til planlægning, gennemførelse og evaluering af kollektive tilgange i vejledning. 
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om kollektive tilgange i vejledning. 
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til at organisere, planlægge, gennemføre og evaluere kollektive tilgange i vejledning. 

Indhold

 • Planlægning, gennemførelse og evaluering af kollektiv vejledningspraksis
 • Teorier og metoder om kollektive tilgange i vejledning
 • Vejlederens rolle og funktion i relation til kollektive tilgange i vejledning
 • Gruppedynamiks betydning for vejledningsprocessen
 • Etik knyttet til kollektive tilgange i vejledning