Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Mentorskaber og mentorordninger

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler på DUEK

Tilmeld

Bliv en bedre mentor ved at forstå mentorskaber og mentorordningers rolle og anvendelse 

 • Lær om mentorens rolle og opgave i forhold til vejledning. 
 • Forstå den uddannelsespolitiske baggrund og lovgrundlaget for mentorindsatsen. 

En mentor kan nogle gange nå den vejledte, hvor andre indsatser fejler. Men mentorordninger stiller nye krav til dine evner og kompetencer i forhold til at facilitere samarbejde med andre aktører. Modulet mentorskaber og mentorordninger et vigtigt skridt på vejen mod at blive en bedre mentor.

Du vil arbejde med flere dimensioner af mentorens rolle, lige fra forståelsen af det magtforhold og de dertilhørende etiske overvejelser der ligger i mentor-relationen, til viden om motivation og læreprocesser, og herigennem få viden og forståelse for hvordan du bliver en bedre mentor.

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Lær den uddannelsespolitiske sammenhæng og baggrund for mentorindsatsen. 
 • Forstå mentorens rolle og opgave samt magt og etik i mentorrelationen. 
 • Lær at anvende mentorskaber og -ordninger til at skabe motivation og læringsprocesser. 

Modulet er et valgmodul på Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der ønsker at udvide din værktøjskasse som vejleder, så du kan bruge mentorordninger til at skabe motivation og læring.   

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.  

Det står der i studieordningen

Læringsmål:

Viden 

 • Skal have viden om og indsigt i teorier om eksklusion og inklusion i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. 
 • Skal kunne forstå og reflektere over, hvornår og hvordan mentorordninger kan bidrage til valg og gennemførelse af uddannelse og beskæftigelse. 
 • Skal have viden og forståelse for roller, relationer, magtaspekter og etiske dilemmaer i mentorskabet. 


Færdigheder 

 • Skal kunne vurdere specielle behov for støtte, udvikling og læring samt tilbyde en relevant indsats. 
 • Skal kunne formidle viden til og samarbejde med netværk og andre aktører omkring mentorskaber. 


Kompetencer 

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger i relation til varetagelse af mentorskab og udvikling af mentorordninger. 
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og bidrage til opbygning af en fælles forståelse af mentorskabets opgaver og etik. 
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til udvikling af mentorrollen. 

Indhold

 • Den uddannelsespolitiske sammenhæng og baggrund for mentorindsats
 • Mentorens rolle og opgave
 • Magt og etik i mentorrelationen
 • Motivation og læreprocesser