Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Særlige vejledningsbehov - målrettet opkvalificering af voksne ledige

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler på DUEK

Tilmeld

Lær at vejlede voksne ledige inden for opkvalificering og få overblik over ordningerne og mulighederne på området

 • Lær at arbejde med opkvalificering som vej til varig beskæftigelse, og få praktiske redskaber til opkvalificering af voksne.
 • Lær at kommunikere klart og effektivt i din vejledningspraksis.
 • Få overblik over ordningerne på området, og hvordan de kan anvendes effektivt og i kombination med hinanden.

Vil du arbejde mere effektivt med målrettet opkvalificering af voksne ledige? På dette modul får du kompetencer, overblik og praktiske redskaber til at bruge opkvalificering som et virkningsfuldt redskab i din vejledning.

På modulet vil du arbejde med konteksten for målrettet opkvalificering, for eksempel de politiske aktører, den overordnede økonomi, samspillet mellem uddannelses- og beskæftigelsesområdet, samt arbejdsmarkedets udvikling for den ufaglærte gruppe. Vi vil også arbejde med jura, samt erhvervsuddannelsessystemets opbygning.

Derudover vil du få styrkede kompetencer inden for vejledningsmetode med et særligt blik på de ufaglærte og lavtuddannede, og hvordan man kan arbejde med barrierer og motivation for uddannelse.

I modulets anden halvdel vil vi arbejde med de konkrete uddannelsesordninger, så du er klar til at arbejde praktisk og målrettet med ordningerne, når modulet er afsluttet.

Modulet bygger på det valgfri modul ”Særlige vejledningsbehov” som er en del af diplom i uddannelses-, erhvervs-, og karrierevejledning, men kan indgå som valgfrit modul på relaterede uddannelser, for eksempel diplom i beskæftigelse eller andre lignende uddannelser.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Det politiske, økonomiske, juridiske og beskæftigelsesmæssige landskab omkring målrettet opkvalificering.
 • Samspillet mellem beskæftigelses- og uddannelsesområdet.
 • Opbygningen af erhvervsuddannelsessystemet.
 • Vejledningsmetode med specielt fokus på ufaglærte og lavtuddannede.
 • Specifikke uddannelsesordninger, der er indskrevet i beskæftigelseslovgivningen, samt hvordan disse kan anvendes effektivt og i kombination.

Modulet er et valgfrit modul på diplom i uddannelses-, erhvervs-, og karrierevejledning, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet henvender sig til dig, der ønsker at kunne arbejde praktisk og effektivt med opkvalificering af voksne ledige, samt at forstå opkvalificeringsindsatsen i et overordnet perspektiv.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Viden

Den studerende:

 • Skal have viden om mennesker med særlige vejledningsbehov og kunne identificere, beskrive og vurdere disse. 
 • Skal have vejledningsteoretisk, psykologisk og sociologisk viden om relationer og netværkssamarbejde i et inklusionsperspektiv 
 • Skal have viden om uddannelses- og aktivitetsmuligheder samt støtteforanstaltninger i forbindelse med gennemførelse

Færdigheder

Den studerende:

 • Skal kunne anvende og vurdere teorier, metoder og redskaber, som kvalificerer vejledning for mennesker med særlige vejledningsbehov 
 • Skal kunne vurdere vejledningsfaglige problemstillinger relateret til mennesker med særlige vejledningsbehov og begrunde og vælge relevante vejledningsmetoder 
 • Skal kunne dokumentere og kvalitetsvurdere konkrete vejledningsaktiviteter og formidle disse tværfagligt til samarbejdspartnere og vejledtes netværk

Kompetencer

Den studerende:

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i vejlednings praksis 
 • Skal kunne initiere og indgå i tværfagligt samarbejde og samarbejde med vejledtes netværk 
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle kompetencer til at vejlede mennesker med særlige vejledningsbehov

Læs mere om modulet i folderen her.