Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Valg og valgprocesser - teorier og praksisformer

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler på DUEK

Tilmeld

Lær psykologiske og sociologiske teorier om valgprocesser  

 • Lær metoder til at forberede og understøtte karrierevalg.

En karriere er en kompleks størrelse opbygget af en række bevidste eller ubevidste valg. Med dette modul bliver du klædt på til at valgforberede og valgunderstøtte både børn, unge og voksne.

I forhold til at undersøge og understøtte valgprocesser, så er der ikke kun én teori eller metode, som passer på alle. Derfor bliver du på modulet præsenteret for forskellige teoriers og metoders potentiale i forhold til at understøtte uddannelses- og karrierevalg. Dette giver dig også bedre mulighed for at formidle dine vejledningsfaglige overvejelser til samarbejdspartnere eller de vejledte.

Med dette modul får du mulighed for at arbejde mere strategisk med dine vejledningsmetoder, så du får tilpasset din tilgang til individernes vejledningsbehov. Det sker både gennem empiriske undersøgelser af valgmønstre og en udvidelse af dine metoder til valgforberedende og valgunderstøttende vejledningsaktiviteter.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan vi foretager karrierevalg med afsæt i teorier og metoder fra psykologi, sociologi og læringsteori.
 • Hvilke nye empiriske undersøgelser af valgmønstre og karriereveje, hvori du kan tage udgangspunkt i din vejledningspraksis.
 • Nye metoder til dine valgforberedende og valgunderstøttende vejledningsaktiviteter.

Modulet er et valgmodul på Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med eller ønsker at arbejde med vejledning af børn, unge og voksne og gerne vil have en dybere forståelse af deres karrierevalg og valgprocesser.  

Adgangskrav
 • For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.


 

Det står der i studieordningen

Læringsmål:

Viden

 • Skal have viden om teorier og metoder, som beskæftiger sig med forskellige vejledningsbehov, individuelle valgprocesser og karriereforløb.
 • Skal have viden om strukturelle og individuelle faktorer, der påvirker karrierevalg og -udvikling.
 • Skal kunne forstå og reflektere over sammenhængen mellem vejledningsfaglige problemstillinger, individets vejledningsbehov og valg af vejledningsmetoder og strategier.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende teorier og metoder om karrierevalg og valgprocesser i forhold til forskellige vejledningsbehov.
 • Skal kunne beskrive og vurdere forskellige teorier og metoders potentiale i forhold til at understøtte uddannelses- og karrierevalg.
 • Skal kunne formidle vejledningsfaglige overvejelser, der knytter sig til tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af vejledning, der understøtter karrierevalg og valgprocesser.

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere og perspektivere vejledningsmetoder og strategier, der relaterer sig til forskellige målgrupper og vejledningsbehov.
 • Skal selvstændigt kunne indgå i vejledningsfaglige og tværfaglige samarbejder om udviklings- og dokumentationsarbejde i forhold til uddannelses- og karrierevalg.
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til karrierevalg og valgprocesser.

Indhold

 • Teorier og metoder om karrierevalg og valgprocesser med psykologisk, sociologisk og læringsteoretisk afsæt.
 • Teorier om karrierebegrebet og karriereforløb.
 • Empiriske undersøgelser af valgmønstre og karriereveje.
 • Metoder til valgforberedende og valgunderstøttende vejledningsaktiviteter