Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Vejledning i uddannelsesinstitutioner

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler på DUEK

Tilmeld

Lær at organisere og udvikle vejledningsindsatsen i en uddannelsesinstitution

 • Tilpas din egen praksis og vejledningsindsatsen i forhold til uddannelsessystemets organisering. 
 • Forstå konkrete problemstillinger i forhold til gennemførelse, frafald, overgange, individuel vejledning og kompetenceafklaring.  

Skab den bedste vejledningspraksis med udgangspunkt i de særlige forudsætninger, som gør sig gældende i en uddannelsesinstitution.

På dette modul får du viden til at understøtte og motivere folk til at gennemføre en uddannelse. Du vil få en forståelse for strategier og udvikling af karrierekompetencer som du vil kunne bruge til at støtte den vejledte med.

Endelig får du koblet din egen vejledningspraksis og anvendte strategier med de nyeste tiltag inden for vejledningsområdet, blandt andet når det gælder overgange mellem uddannelser og læringsmiljøer. Du kan dermed selvstændigt håndtere udviklingen og organiseringen af vejledningsindsatsen i en uddannelsesinstitution.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Hvordan uddannelser organiseres, og hvordan du kan skabe motivation og karrierekompetencer hos de vejledte indenfor de rammer. 
 • Hvordan du vælger og begrunder strategier og handlinger i forhold til gennemførelse af uddannelse og karrierevalg. 
 • Din rolle og ageren i en politisk styret organisation, hvor du skal arbejde på tværs af fag og somme tider mellem uddannelsesinstitutioner.

Modulet er et valgmodul på Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med eller er interesseret i vejledning af børn og unge på en uddannelsesinstitution. Med dette modul får du kompetencer til at organisere og udvikle vejledning i den konkrete organisatoriske kontekst.

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.  

Det står der i studieordningen

Læringsmål: 
Viden 

 • Skal have viden om forskellige uddannelsers organisering og konkrete organisatoriske kontekster. 
 • Skal kunne forstå og reflektere over individuelle og kontekstuelle forholds betydning for gennemførelse af uddannelse. 
 • Skal have viden om strategier for udvikling af de vejledtes karrierekompetencer. 

Færdigheder 

 • Skal kunne udvælge og anvende forskellige vejledningsaktiviteter, metoder og organisationsformer, der understøtter og motiverer til gennemførelse af uddannelse. 
 • Skal kunne vurdere problemstillinger knyttet til vejledningsindsatsen i uddannelsesinstitutioner og begrunde valg af strategier og handlinger, der kan bidrage til gennemførelse af uddannelser. 
 • Skal kunne formidle faglige og organisatoriske strategier til at udvikle deltagernes karrierekompetencer. 

Kompetencer 

 • Skal, i samarbejde med relevante samarbejdsparter, kunne indgå i udvikling af nye tiltag inden for vejledningsområdet i en uddannelsesinstitution bl.a. omkring overgange mellem uddannelses- og læringsmiljøer. 
 • Skal kunne håndtere organisering og udvikling af vejledningsindsatsen i en uddannelsesinstitution. 

Indhold: 

 • Uddannelsessystemets organisering. 
 • Organisationsteorier og teorier om organisationskultur. 
 • Uddannelsessociologiske problemstillinger i forhold til gennemførelse, frafald og overgange. 
 • Teorier om karrierekompetencer. 
 • Vejledningsaktiviteter, metoder og organiseringsformer, som understøtter og kvalificerer gennemførelse af uddannelse. 
 • Individuel uddannelsesplanlægning og kompetenceafklaring.