Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Vejledning og digitale medier

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler på DUEK

Tilmeld

Lær at inddrage digitale medier i din vejledning

 • Lær at bruge de nye muligheder for vejledning med digitale medier. 
 • Indtag vejlederrollen i en digital sammenhæng og forstå de etiske og vejledningsfaglige overvejelser og problemstillinger, som følger med. 

Digitale medier åbner nye døre for vejledning, men hvordan udnytter du dem bedst? Med dette modul får du værktøjerne til at komme i gang med vejledning på digitale medier.

Det bliver i stadig stigende grad relevant at supplere den fysiske vejledning med mulighederne i digitale medier. På modulet får du præsenteret en række forskellige digitale vejledningsmedier både teoretisk og praktisk, så du kan lave en vurdering af, hvilke der fungerer bedst i din daglige praksis.

Når man flytter vejledningen online opstår en række nye perspektiver og overvejelser om kommunikation og etik, som du skal forstå som vejleder. Derfor får du på modulet præsenteret samfundsmæssige og individorienterede perspektiver på vejledning og digitale medier samt de kommunikationsmæssige forhold, som kan påvirke vejledningen, når den foregår digitalt.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Få både et teoretisk og praksisperspektiv på forskellige digitale vejledningsmedier. 
 • Hvordan vejlederrollen ændrer sig i digital sammenhæng. 
 • Få sociologiske og samfundsmæssige perspektiver på digital vejledning.

Modulet er et valgmodul på Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med eller ønsker at arbejde med vejledning af børn, unge og voksne ved brug af digitale medier.

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Det står der i studieordningen

Læringsmål: 

Viden 

 • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, der beskæftiger sig med samfundsmæssige og individorienterede perspektiver på vejledning og digitale medier. 
 • Skal have viden om og forståelse for kommunikationsmæssige samt vejledningsteoretiske og -metodiske forhold, der har betydning for vejledning og digitale medier. 

Færdigheder 

 • Skal kunne anvende og vurdere teorier, metoder og redskaber, som kvalificerer planlægning, udførelse og evaluering af vejledning via digitale medier. 
 • Skal selvstændigt kunne formidle og begrunde forhold i relation til vejledning via digitale medier til interne og eksterne samarbejdspartnere. 

Kompetencer 

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger i relation til planlægning, udførelse og evaluering af vejledning ved hjælp af digitale medier. 
 • Skal selvstændigt kunne forholde sig til muligheder og udfordringer i forhold til vejledning på digitale medier inden for professionens etik.

Indhold

 • Sociologiske og samfundsmæssige perspektiver på digital vejledning
 • Digital vejledning i et brugerperspektiv
 • Vejlederrollen i en digital sammenhæng
 • Teori og praksisperspektiv på forskellige digitale vejledningsmedier