Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Certificering Unik Coachuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Unik coachuddannelse

Tilmeld

Kernekompetencer

For at blive UC SYD-certificeret som coach skal du have gennemført uddannelsens 3 moduler. Der stilles følgende krav:

 • Du har udviklet din egen autenticitet som coach, hvor du integrerer teknikker og metoder i en teoretisk velbegrundet coaching praksis.
 • Du er i stand til at arbejde samskabende, hvor begge parter bidrager til at skabe forandring for fokuspersonen.
 • Du er bekendt med forskellige perspektiver på coaching og bevidst om, hvad de forskellige tilgange kan bruges til.
 • Du er i stand til at fremme myndighed og sund dømmekraft hos fokuspersonen.
 • Du kan forholde dig kritisk og udviklende til din egen praksis.

Praktiske færdigheder

Ved certificeringsprøven gives feedback på følgende praktiske færdigheder:

 • Rammesætning
 • Spørgeteknik
 • Evne til at lytte og forstå
 • Samtalestruktur
 • Metodebrug
 • Evaluering og afslutning.

Dokumentation

For at kunne indstille dig til certificeringsprøven skal du have godkendt følgende dokumentation:

 • 4 videoer, der viser din udvikling som coach.
 • En præsentation af din metode på video, som suppleres med en skriftlig redegørelse for valg af metode og begrundes teoretisk.
 • Produktion af 2 cases, som analyseres i forhold til uddannelsens psykologiske teorier.
 • En præsentation af gruppecoaching på video samt skriftlig redegørelse for tilrettelæggelse og valg af metode, som begrundes teoretisk.

Face-to-face-prøve 

Den studerende viser sine færdigheder og kompetencer i en coachingsamtale face-to-face. Samtalen varer 20 min. Den studerende vælger selv sin fokusperson.

Coachingsamtalen overværes af underviser og censor.

Coachingsamtalen analyseres derefter i dialog mellem den studerende, underviser og censor.

Underviser og censor voterer efterfølgende, og den studerende modtager herefter mundtlig feedback.

Den studerende vurderes ud fra kriterierne: Ikke bestået – bestået – bestået med udmærkelse.