Gå til hovedindhold

Akademiuddannelse i Ledelse

UC SYD Videreuddannelse

Styrk din personlige ledelsespraksis og få struktur og strategi i virksomhedens processer

  • Styrk din rolle som leder med de nyeste teorier og metoder.
  • Få viden om almen ledelse, ledelsesbegreber og ledelsesroller.
  • Lær at afdække og udvikle medarbejdernes personlige og faglige kompetencer og udviklingspotentialer ud fra virksomhedens helhed.   

God og kompetent ledelse binder virksomheder sammen, og det fællesskab er vigtigere end nogensinde før.

Ledelse er et håndværk, og præcis som en håndværker har du brug for den rigtige værktøjskasse til at udføre jobbet tilfredsstillende og lede på en motiverende og effektiv måde. Med en Akademiuddannelse i ledelse hos IBA bliver din ledelsesmæssige værktøjskasse opdateret, så du får et skarpere blik for at analysere, planlægge og udføre ledelse – såvel nationalt som internationalt.

Uddannelsen sætter fokus på din personlige udvikling, ledelsen af medarbejdere, såvel individuelt som i teams, samt ledelse af organisatoriske forandringer.

De personlige og ledelsesfaglige kompetencer, som du får med en Akademiuddannelse i ledelse gør dig i stand til at gennemføre personaleledelse i både private og offentlige virksomheder. Du bliver rustet til at håndtere både strategisk og praktisk lederskab og til at finde din egen personlige ledelsesstil. Gennem forløbet sikrer du desuden både dig selv og dine medarbejdere faglig såvel som personlig udvikling.

Når du afslutter uddannelsen, har du ret til at anvende betegnelsen AU i Ledelse og den engelske titel; Academy Profession (AP) Degree in Leadership & Management.

Fakta om uddannelsen

  • Navn : Akademiuddannelse i ledelse
  • Type : Akademiuddannelse
  • Varighed : Typisk 3 år på deltid (60 ECTS). Maksimalt 6 år
  • Adgangskrav : En studie- eller erhvervsforberedende uddannelse + 2 års erhvervserfaring
  • Beliggenhed : Typisk på vores campusser i Kolding, Haderslev, Aabenraa og Esbjerg 
  • Økonomi : Egenbetaling 

Sådan sammensætter du en Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelsen er normeret til 1 år. Det betyder, at uddannelsen tager et år, hvis du studerer på fuld tid. De fleste vælger dog at læse på deltid i 3 år, så der er plads til familie- og arbejdsliv. Du kan vælge at læse over en endnu længere periode, så længe du afslutter uddannelsen inden for seks år fra den dag, du starter.

Uddannelsen består af obligatoriske fagmoduler og valgfrie fagmoduler. Akademiuddannelsen bliver afsluttet med et afgangsprojekt.

Akademiuddannelsen i ledelse er niveaumæssigt indplaceret som en Videregående VoksenUddannelse (VVU), og du vil således kunne læse videre på diplomniveau efter gennemført uddannelse.

Sådan tilmelder du dig

Akademiuddannelsen er ikke en samlet pakke men en uddannelse, som du selv sætter sammen alt efter, hvilke moduler du vælger at tilmelde dig. Du kan også kombinere med moduler fra andre akademiuddannelser.

Er du ny studerende, skal du ved første tilmelding til et modul huske at vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring.

Vil du læse online hjemmefra? Så tilbyder vi, at du kan læse de enkelte moduler over nettet. [Kontakt os for at høre mere om muligheden for netstudie på Akademiuddannelsen i ledelse].

Praktiske informationer

Adgangskrav og optagelse på Akademiuddannelse i ledelse 

For at komme ind på Akademiuddannelsen i ledelse på UC SYD, skal du i forvejen have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel gymnasium eller en erhvervsuddannelse. 

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 

Hvis du ikke opfylder disse krav, kan du muligvis optages på dispensation efter en individuel vurdering. Læs mere om realkompetencevurdering her.

Vil du læse online hjemmefra? Så tilbyder vi, at du kan læse de enkelte moduler over nettet. [Kontakt os for at høre mere om muligheden for netstudier på Akademiuddannelse i ledelse]. 

Økonomi

Akademiuddannelser i Danmark skal betales af dig selv eller din arbejdsgiver. I særlige tilfælde har du mulighed for at få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Det kan du læse mere om på www.svu.dk.

Du betaler løbende for din uddannelse, hver gang du tilmelder dig et modul på vores hjemmeside.
 

Placering af uddannelsen på din arbejdsplads

Vi udbyder også uddannelsen som rekvirerede forløb med deltagelse af flere ansatte fra samme arbejdsplads. Vi kan tilbyde jer særligt tilrettelagte forløb, der vil gøre det muligt for ansatte på samme arbejdsplads at deltage i et fælles forløb uanset forskelle i adgangskravene. Læs mere om at få et skræddersyet forløb til din virksomhed.

Obligatoriske moduler

Fleksibel afgang på akademiniveau, ledelse

Har du nogle spørgsmål?

Jens Juulsgaard

Efter- og Videreuddannelseschef

Jens Juulsgaard Larsen (JJLA)

Anna Maria (Trine) Rønholt

Konsulent

Anne Maria Rønholt (AMRO)