Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Master i avanceret klinisk sygepleje med fordybning i sår

Opnå kompetencer til optimal sårbehandling

Corona-info om undervisning på campus

Vi har igen åbnet dørene for undervisning på campus. Tilmelder du dig et modul med undervisning på campus, sørger vi selvfølgelig for at følge sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer.

Opnå kompetencer til optimal sårbehandling

Arbejder du med sårbehandling i enten offentligt eller privat regi? Og har du taget eller er i gang med at tage såruddannelse, som vi tilbyder? Så er denne masteruddannelse lige noget for dig.

Sammen med Høgskolen Sørøst-Norge udbyder UC SYD denne masteruddannelse i avanceret klinisk sygepleje inden for sår. Masteruddannelsen er henvendt til sygeplejersker, der arbejder i primær og sekundær sektor. 

Den fulde masteruddannelse tager fire år. Og den er bygget op efter retningslinjerne udarbejdet af EWMA, European Wound Management Association, hvor målene er, at:

 • give sundhedsprofessionelle viden og færdigheder for at kunne give optimal sårbehandling
 • opnå europæisk accept ved at udvikle en uddannelsesreferenceramme med henblik på at sprede bedste praksis inden for sårbehandling.

Herunder kan du høre, hvilke kompetencer to sygeplejersker har fået ved at tage masteruddannelsen. 

Undervisningssteder og masterens varighed

Masteruddannelsesforløbet vil foregå gennem undervisning i Danmark og i Norge. Den består af ni obligatoriske moduler og tre valgmoduler. De tre valgmoduler og et obligatorisk modul kan du tage på UC SYD. Resten skal du læse på Høgskolen Sørøst-Norge, der er beliggende i Drammen, Norge. 

Uddannelsen er et deltidsstudie med en varighed på fire år.

Masterens opbygning og struktur

Arbejds- og undervisningsformer er forelæsninger, seminarer, simulering, arbejdet mellem undervisningsseancerne, herunder krav til praktikken, og selvstudie, kliniske studier og endelig masteropgaven. Masteruddannelsen består af nedenstående moduler.

Obligatoriske moduler:

 • Introduksjon til avanceret klinisk sygepleje - 5 ECTS
 • Sygdomslære – 10 ECTS
 • Farmakologi – 10 ECTS
 • Systematiske kliniske undersøgelser og sundhedsfaglige vurderinger – 10 ECTS
 • Systematiske kliniske undersøgelser og sundhedsfaglige vurderinger – kliniske studier – 15 ECTS
 • Videnskabsteori, forskningsetik og metode – 10 ECTS
 • Projektbeskrivelse – 5 ECTS
 • Masteropgave – 30 ECTS.

Vær opmærksom på, at alle obligatoriske moduler gennemføres i Norge - med undtagelse af 'praksis - videnskabsteori og metode', som skal tages på UC SYD.

Valgfrie moduler:

Nedenstående valgmoduler kan kun tages hos UC SYD:

 • Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis - tryksår, immunologisk sår og andre specielle sår, 10 ECTS
 • Vanskeligt helende sår, 10 ECTS
 • Forløb for mennesker med sår 10 ECTS.

Nedenstående valgmodul kan kun tages i Norge:

 • Valgmodul: Polyklinisk skadebehandling - 5 ECTS 

Nyt valgmodul - udbydes i Norge

Nu har du også mulighed for at tage valgmodulet 'wound care and prevention', der er på 15 ECTS-point. Modulet kan tages i Norge, foregår på engelsk og består af en stor del netundervisning.

Pris

25.000 DKK for uddannelsen.

Tilmelding og mere information

Ønsker du at tilmelde dig masteruddannelsen, eller er du interesseret i mere information om denne, kan du kontakte:

Chefkonsulent Pia Assenholm fra UC SYD på 7266 5260 eller ptoa@ucsyd.dk

eller 

studievejleder Synnøve Gaustadnes fra USN i Norge på +47 3100 8749 eller synnove.gaustadnes@usn.no

Du kan også læse mere om uddannelsen på Høgskolen Sørøst-Norges hjemmeside.

Hvad der ellers er godt at vide

Merit

Har du taget de tre valgfrie moduler i sår og det obligatoriske modul i metode og videnskabsteori - enten hos os eller en anden dansk professionshøjskole - kan du få merit for disse.

Modulerne om sår giver til sammen merit på 25 ECTS-point og ikke 30 ECTS. Modulet i metode og videnskabsteori giver merit på 10 ECTS-point. 

Karrieremuligheder

Med en masteruddannelse inden for sår vil sårsygeplejersken være kvalificeret til at udføre højt kvalificerede funktioner inden for sårområdet i virksomheder og institutioner.

Brug for hjælp til din ansøgning?

Når du søger ind på masteruddannelsen, skal du sende en ansøgning. Har du brug for vejledning til denne, er du meget velkommen til at kontakte optagelsesteamet i Norge. Du finder deres kontaktoplysninger her.

Anbefaling, vejleder og bonuspoint

Inden du starter på masteruddannelsen, skal du:

 • indhente en anbefaling fra din nuværende arbejdsgiver, som du skal give til Høgskolen Sørøst-Norge. I den skal der stå, at din arbejdsplads er indforstået med, at du tager denne masteruddannelse.
 • sørge for at have fundet en praktikvejleder. Du har mulighed for at være i praktik på din eller en anden arbejdsplads.

Sørger du for at have ovenstående på plads før studiestart, optjener du bonuspoint svarende til 15 ECTS-point.