Gå til hovedindhold

Master i avanceret klinisk sygepleje med fordybning i sår

Opnå kompetencer til optimal sårbehandling

Opnå kompetencer til optimal sårbehandling

Arbejder du med sårbehandling i enten offentligt eller privat regi? Og har du taget eller er i gang med at tage diplomuddannelsen, hvor fokus er på sår? Så er denne masteruddannelse lige noget for dig.

UC SYD udbyder sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis med fokus på sår for sygeplejersker der arbejder i primær og sekundær sektor. 

De tre diplommoduler indenfor sår, samt det obligatoriske modul Praksis – Videnskabsteori og metode giver mulighed for merit på en Masteruddannelse indenfor sår ”Master Clinical Nursing Practioner” ved Høgskolen Sørøst-Norge, Drammen, Norge.

UC SYD har i samarbejde med Høgskolen Sørøst-Norge mulighed for at tilbyde denne særlige mulighed.

Bliv master på blot et år – og sæt fokus på sår

Den fulde masteruddannelse tager to år, men uddannelsen er struktureret således, at diplomstuderende med de fire moduler i sår fra en dansk professionshøjskole kan få merit for masteruddannelsens første år. Masteruddannelsen udbydes i samarbejde med Høgskolen Sørøst-Norge, Drammen, Norge.

Uddannelsen består af 3 valgmoduler i et kompetencegivende uddannelsesforløb i den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Uddannelsen er bygget op direkte efter retningslinjerne udarbejdet af EWMA, European Wound Management Association, hvor målene er, at

 • give sundhedsprofessionelle viden og færdigheder for at kunne give optimal sårbehandling
 • opnå europæisk accept ved at udvikle en uddannelsesreferenceramme med henblik på at sprede bedste praksis indenfor sårbehandling

Hør hvilke kompetencer to sygeplejersker har fået på masteruddannelsen i videoen herunder.

Godkendte moduler fra UC SYD

Følgende moduler med bestået prøve fra UC SYD er godkendt af HBV til at indgå i masteruddannelse:

 •  Obligatorisk modul: Praksis - Videnskabsteori og metode, 10 ECTS
 • Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis - tryksår, immunologisk sår og andre specielle sår, 10 ECTS.
 • Valgmodul: Vanskeligt helende sår, 10 ECTS
 • Valgmodul: Forløb for mennesker med sår 10 ECTS

Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge.

Masterens undervisning

Masteruddannelsesforløbet vil foregå dels via virtuel undervisning, seminar i Danmark og i Drammen, Norge.

Masterens opbygning og struktur

Arbejds - og undervisningsformer er forelæsninger, seminarer, simulering, arbejdet mellem undervisningsseancerne , herunder krav til praktikken,  e-læring og selvstudie, kliniske studier og endelig masteropgaven. Masteruddannelsen består af følgende moduler:

 • Introduksjon til avanceret klinisk sygepleje - 5 ECTS
 • Sygdomslære – 10 ECTS
 • Farmakologi – 10 ECTS
 • Systematiske kliniske undersøgelser og sundhedsfaglige vurderinger – 10 ECTS
 • Systematiske kliniske undersøgelser og sundhedsfaglige vurderinger – kliniske studier – 15 ECTS
 • Videnskabsteori, forskningsetik og metode – 10 ECTS
 • Projektbeskrivelse – 5 ECTS
 • Polyklinisk skadebehandling -5 ECTS
 • Masteropgave – 30 ECTS

Pris

25.000 DKK for uddannelsens 2. studieår

Karrieremuligheder

Med en masteruddannelse indenfor sår vil sårsygeplejersken være kvalificeret til at udføre højt kvalificerede funktioner indenfor sårområdet i virksomheder og institutioner.

Tilmelding

Er du interesseret i mere information eller ønsker at tilmelde dig, så kontakt chefkonsulent Pia Assenholm på 7266 5260 eller ptoa@ucsyd.dk

Læs mere hos Høgskolen Sørøst-Norge, Drammen, Norge
 

Valgfrie moduler

Har du nogle spørgsmål?

Pia Toft Assenholm

Faglig leder, Videreuddannelsen

Pia Toft Assenholm (PTOA)