Gå til hovedindhold

Master i avanceret klinisk sygepleje med fordybning i sår

Opnå kompetencer til optimal sårbehandling

Opnå kompetencer til optimal sårbehandling

Arbejder du med sårbehandling i enten offentligt eller privat regi? Og har du taget eller er i gang med at tage diplomuddannelsen, hvor fokus er på sår? Så er denne masteruddannelse lige noget for dig.

UC SYD udbyder sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis med fokus på sår for sygeplejersker der arbejder i primær og sekundær sektor. 

De tre diplommoduler indenfor sår, samt det obligatoriske modul Praksis – Videnskabsteori og metode giver mulighed for merit på en Masteruddannelse indenfor sår ”Master Clinical Nursing Practioner” ved Høgskolen Sørøst-Norge, Drammen, Norge.

UC SYD har i samarbejde med Høgskolen Sørøst-Norge mulighed for at tilbyde denne særlige mulighed.

Bliv master på blot et år – og sæt fokus på sår

Den fulde masteruddannelse tager to år, men uddannelsen er struktureret således, at diplomstuderende med de fire moduler i sår fra en dansk professionshøjskole kan få merit for masteruddannelsens første år. Masteruddannelsen udbydes i samarbejde med Høgskolen Sørøst-Norge, Drammen, Norge.

Uddannelsen består af 3 valgmoduler i et kompetencegivende uddannelsesforløb i den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Uddannelsen er bygget op direkte efter retningslinjerne udarbejdet af EWMA, European Wound Management Association, hvor målene er, at

 • give sundhedsprofessionelle viden og færdigheder for at kunne give optimal sårbehandling
 • opnå europæisk accept ved at udvikle en uddannelsesreferenceramme med henblik på at sprede bedste praksis indenfor sårbehandling

Hør hvilke kompetencer to sygeplejersker har fået på masteruddannelsen i videoen herunder.

Godkendte moduler fra UC SYD

Følgende moduler med bestået prøve fra UC SYD er godkendt af HBV til at indgå i masteruddannelse:

 •  Obligatorisk modul: Praksis - Videnskabsteori og metode, 10 ECTS
 • Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis - tryksår, immunologisk sår og andre specielle sår, 10 ECTS.
 • Valgmodul: Vanskeligt helende sår, 10 ECTS
 • Valgmodul: Forløb for mennesker med sår 10 ECTS

Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge.

Masterens undervisning

Masteruddannelsesforløbet vil foregå dels via virtuel undervisning, seminar i Danmark og i Drammen, Norge.

Masterens opbygning og struktur

Arbejds - og undervisningsformer er forelæsninger, seminarer, simulering, arbejdet mellem undervisningsseancerne , herunder krav til praktikken,  e-læring og selvstudie, kliniske studier og endelig masteropgaven. Masteruddannelsen består af følgende moduler:

 • Introduksjon til avanceret klinisk sygepleje - 5 ECTS
 • Sygdomslære – 10 ECTS
 • Farmakologi – 10 ECTS
 • Systematiske kliniske undersøgelser og sundhedsfaglige vurderinger – 10 ECTS
 • Systematiske kliniske undersøgelser og sundhedsfaglige vurderinger – kliniske studier – 15 ECTS
 • Videnskabsteori, forskningsetik og metode – 10 ECTS
 • Projektbeskrivelse – 5 ECTS
 • Polyklinisk skadebehandling -5 ECTS
 • Masteropgave – 30 ECTS

Pris

25.000 DKK for uddannelsens 2. studieår

Karrieremuligheder

Med en masteruddannelse indenfor sår vil sårsygeplejersken være kvalificeret til at udføre højt kvalificerede funktioner indenfor sårområdet i virksomheder og institutioner.

Tilmelding

Er du interesseret i mere information eller ønsker at tilmelde dig, så kontakt chefkonsulent Pia Assenholm på 7266 5260 eller ptoa@ucsyd.dk

Læs mere hos Høgskolen Sørøst-Norge, Drammen, Norge
 

Valgfrie moduler

Har du nogle spørgsmål?

Pia Toft Assenholm

Faglig leder, Videreuddannelsen

Pia Toft Assenholm (PTOA)

Pia er faglig leder af UC SYD's sundhedsfaglige videreuddannelse til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, laboranter, jordemødre og indenfor ernæring og sundhed.