Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

16. september kl. 10-12

Campus Esbjerg: Lokale 6122 og 6123

Workshop: Hvordan skaber vi en bæredygtig profession af sundhedsadministrative koordinatorer til fremtidens sundhedsvæsen?

Om arrangementet

Fremtidens sundhedsvæsen kalder på nye kompetencer og nye måder at løse opgaver på. Det gælder også det sundhedsadministrative arbejde.

I 2021 optog UC SYD de første studerende på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator. Uddannelsen sigter mod at skabe en profession af sundhedsadministrative koordinatorer, der kan løse administrative, koordinerende og planlægningsmæssige opgaver i relation til pleje og behandling samt sundhedsfremme og forebyggelse i det samlede sundhedsvæsen. Det skal ske i et samspil med patient, borger og pårørende og i tæt samarbejde med det øvrige sundhedspersonale og på tværs af sektorer.

Vi har i de senere år set en række udviklingstendenser både i samfundet og i sundhedsvæsenet, som kommer til at præge det sundhedsadministrative arbejde i fremtiden: Borgeres øgede forventninger til behandling og service samt adgang til information stiller større krav til kommunikation og gennemsigtighed, nye digitale løsninger og robotteknologier ændrer tilbud og arbejdsgange, fordeling af opgaver på flere aktører og i forskellige sektorer kræver kendskab til hinanden og et tæt samarbejde og mange flere tendenser.

I denne workshop vil vi arbejde med spørgsmålene:

 • Hvilke administrative opgaver i sundhedsvæsenet er der behov for at få løst? 
 • Hvilke kompetencer kræver det at løse disse opgaver? 
 • Hvordan kan sundhedsadministrative koordinatorer være med til at løse disse opgaver? 
 • Hvordan kan samarbejdet mellem studerende, praksis og uddannelse være med til at skabe en bæredygtig profession af sundhedsadministrative koordinatorer?

Ledende lægesekretær Michelle Guldborg Hagelberg fra Rigshospitalet holder et indledende oplæg. Alle deltagere bliver involveret i samtalen, og der vil undervejs være et kort indlæg fra lokale repræsentanter fra henholdsvis den private, kommunale og regionale sektor. 

Workshoppen er arrangeret af studerende og undervisere fra uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator.

Hvem er arrangementet særligt interessant for?

 • Professionelle, der arbejder med administrative opgaver i sundhedsvæsenet.
 • Praktikvejledere til studerende på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator.
 • Studerende, der er i gang med en uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator

Praktiske informationer

Tid: 16. september kl. 10-12
Sted: Campus Esbjerg, lokale 6122 og 6123