Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

De 24 styrker

Lær dine største styrker at kende

VIA-styrker

https://www.viacharacter.org/survey/account/register#youth

VIA Institute on Character
VIA Institute on Character

På linket herover findes en onlinetest, som viser, hvilke af de 24 styrker som alle menneske besidder, man er allerstærkest indenfor.

Testen kan tages på dansk eller engelsk (sproget vælges øverst i registreringsskemaet).

OBS eleverne skal vælge testen for 10-17-årige (der er også en test for voksne).

 

Efter endt test

Efter endt test kan man arbejde med styrkerne på forskellig vis:

 • Eleven kigger på sine 5 højest rangerende styrker og laver et skriftligt begrundet svar på, om han/hun er enig i, at det er hans/hendes top 5. Hvis han/hun er uenig, skriver han/hun, hvilke styrker det i stedet skulle være og begrundelsen herfor.
 • Eleven kan her se alle de 24 styrker og skal på et A4ark skrive dem i prioriteret rækkefølge ud fra egen vurdering af egne styrker. Herefter skal eleven sammenligne sin egen opfattelse med testresultatet. Der hvor der ikke er overensstemmelse, giver eleven en skriftlig forklaring på, hvad der kan være årsag til, at prioriteringen er forskellig. På den måde tager eleverne stilling til både eget og andres syn på dem selv.
 • Eleven kigger på styrke nummer 1-10 i sit testresultat og kategoriserer dem ud fra denne liste. Eleven tegner nu med passer (eller med f.eks. en tallerken som skabelon) en cirkel og inddeler denne i 10 lige store stykker ”lagkage”, derefter vælger eleven en farve til hver gruppe og farver et felt for hver af sine top 10 styrker (hvis eleven f.eks. har åbenhed og social intelligens fra gruppen ”visdom og viden” og har valgt at den gruppe er lilla, så farver eleven to af lagkagestykkerne lilla etc). Eleven kan efter endt arbejde se, hvilke grupper der er flest styrker indenfor og disse vil være styrker eleven med fordel kan anvende til læring og trivsel. Hvis alle elever sender deres cirkeldiagram til underviseren, kan underviseren samle disse i en mappe, så klassen fremover kan bruge dem ved eksempelvis gruppesammensætninger, hvor man enten ønsker grupper som tilsammen repræsenterer flest mulige styrker eller grupper med speciel styrke indenfor få områder.
 • Eleven kigger på sine 3 lavest prioriterede styrker og giver et skriftligt bud på, hvordan han/hun kan styrke/træne disse områder og giver et begrundet svar på, om han/hun har lyst til at styrke disse områder eller ikke.
 • Eleven skal give et skriftligt bud på en skyggeside til alle styrkerne og en vurdering af, om han/hun kan genkende sig selv i skyggesiderne til hans/hendes egen top 5 (styrke 1-5 fra testresultatet).
Alle styrker har en skyggeside
Alle styrker har en skyggeside

Alle styrker har en skyggeside.
F.eks. kan en skyggeside til retfærdighed være, at hvis man har alt for meget af den, kan man være en politibetjent-type eller måske slet ikke udholde uretfærdighed og blive meget psykisk påvirket af, når det sker.

En skyggeside til mod kan eventuelt være dumdristighed osv.