Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Professionsbachelor

Medie- og sonokommunikation

Bliv lyddesigner

Gør lyd til din levevej
01

Bliv lyddesigner

Lyd spiller en kæmpe rolle for vores oplevelse af verden omkring os. Vi snakker sammen, spiller musik, sætter alarmen til at vække os om morgenen og holder ind til siden, når vi hører sirener i trafikken. Faktisk er høresansen den første af de fem sanser, vi udvikler, når vi ligger i vores mors mave, og når ørerne først er foldet ud, hører vi gennem et helt liv.

På uddannelsen i medie- og sonokommunikation udnytter vi høresansen til det yderste. Her lærer du at lave lyd til alt fra spillefilm, reklame- og dokumentationsfilm til computerspil, apps, radio, teater, elbiler og velfærdsteknologi. Uddannelsen i medie- og sonokommunikation er med andre ord for dig, der har gode ører, og som gerne vil udnytte dit musikalske talent til at skabe en professionel karriere inden for kommunikation med lyd.

Fakta om medie- og sonokommunikation

Professionsbachelor i medie- og sonokommunikation

 • Type: : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Haderslev
 • Varighed : 3,5 år
 • Praktik : 6 måneder
 • Pladser pr. årgang : 40
 • Adgangskrav : Bestået optagelsesprøve
 • Uddannelseshus : Uddannelsen holder til i sit eget hus, kaldet Sonic College. 
 • Showcase : Uddannelsen har sin egen showcase.

Hvis jeg var 15 år yngre, havde jeg prompte søgt ind. Det er jo ret fantastisk, at vi i Danmark har en så ambitiøs skole for alt, der handler om lyd - filmlyd, musik og alle andre vidunderlige vibrationer, der rammer øregangen

Peter Albrechtsen, tonemester (Bodil- og Robert-prisvinder)

Den mest intensive lyddesignuddannelse i Europa

UC SYD's uddannelse i medie- og sonokommunikation er Europas mest intensive uddannelse i at komponere og designe lyd på computer.

Derfor har vi, ud over danske studerende, mange internationale studerende, som er flyttet til Haderslev for at blive lyddesignere hos os. Tyskland, Slovakiet, Tjekkiet, Iran, Portugal, Norge, Sverige, Island, Færøerne og Grønland er en håndfuld af de steder, vores internationale studerende kommer fra. Det er, sammen med vores mange dygtige undervisere og gæsteforelæsere, med til at give et fagligt højt niveau på uddannelsen.

02

Adgangskrav & optagelse

Specifikke adgangskrav for medie- og sonokommunikation

Vil du gerne læse til lyddesigner hos os, skal du søge om optagelse via kvote 2 på optagelse.dk. Studerende bliver optaget på baggrund af en motiveret ansøgning, eksempler på produktioner og en optagelsesprøve. Til optagelsesprøven bliver du testet på din viden om musik samt dine samarbejds- og kommunikationsevner.

Deadline for ansøgning til medie- og sonokommunikation er hvert år den 15. marts kl. 12 via optagelse.dk. Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden. Uddannelsen hedder her: Professionsbachelor i medie- og sonokommunikation.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu.

Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. Du kan læse mere om dette på siden.

NB! På optagelse.dk kan man få en opfattelse af, at man: 1) kun kan blive optaget på uddannelsen, hvis man har bestået studentereksamen 2) skal medsende eksamensbevis.

Begge dele er forkert.

Ad 1) Vi anbefaler, at du har en studentereksamen eller tilsvarende, inden du starter hos os, men det er muligt at komme ind uden, hvis du er dygtig musikalsk set. Ad 2) Vent med at sende dine eksamensbeviser til den motiverede ansøgning, som du får besked om umiddelbart efter ansøgning på optagelse.dk. Det gør det nemmere for os, og du skal kun sende dine papirer én gang.

sonic college medie og sonokommunikation lyddesign

Du bliver bedømt på dine kvalifikationer

Ved studiestart skal du være fyldt 18 år og engelskkundskaberne skal være på det, der svarer til 'C-niveau' på den internationale karakterskala. 

Når du har ansøgt om optagelse, vil du modtage en mail med instruktioner til at sende en udvidet ansøgning, hvor du kan vedlægge dokumentation for de kvalifikationer, som du ønsker skal indgå i vurderingen af din ansøgning. Ud over dit eksamensbevis kan det også være kompetencer, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem. Eksempelvis som:

musiker | komponist | musikproducer | producent/tekniker på radio | erfaring med organisatorisk arbejde | foreningsarbejde | frivilligt arbejde | højskoleophold | udviklingsprojekter | tillidshverv.

Individuel kompetencevurdering

En individuel kompetencevurdering tager altid udgangspunkt i uddannelsens adgangskrav. I tilfældet med denne uddannelse kan ligeledes MGK (musikalsk grundkursus) eller højskoleophold (på fx Frontsession, Jyderup Højskole, Engelsholm, Den Rytmiske Højskole i Vig, Musik og Teaterhøjskolen i Toftlund eller Rytmisk Center i Kbh.) være kompetencegivende og i det hele taget en rigtig god idé som forberedelse til Sonic College.

Det er svært at sige noget eksakt om hvilket niveau, der kræves for at blive optaget, da det afhænger af, hvor dygtige ansøgerne er fra år til år.

Vigtigt at vide, når du søger optagelse

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Når du har sendt os din ansøgning gennem optagelse.dk, vil du efter den 15. marts modtage besked pr. mail om, at du skal sende os en motiveret ansøgning. Deadline for din motiverede ansøgning er den 11. april 2019.

27. maj 2019

Denne dag modtager du en mail om, hvorvidt du er videre til optagelsesprøven, som ligger i juni måned. 

Juni (uge 25 og 26)

Vi afholder i alt syv optagelsesprøvedage, hvor 8-9 kandidater er inviteret pr. dag. Du skal altså kun til optagelsesprøve én dag. Optagelsesprøvedagene er i uge 25 og 26 i 2019.

26. juli

Hvis du har været til optagelsesprøve i juni måned, får du besked gennem UC SYD Optagelsesportal, hvis du er kommet ind på medie- og sonokommunikation. Husk at tjekke optagelsesportalen denne dato, så du, hvis du er blevet optaget, kan bekræfte, at du ønsker at modtage studiepladsen.

Læs mere om optagelsesportalen her.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Læs mere om optagelsesprocessen på medie- og sonokommunikation

Læs mere om UC SYD Optagelsesportal

Hvad skal min motiverede ansøgning indeholde?

Inden den 11. april 2019 kl. 23.59 skal du have sendt os en motiveret ansøgning, hvori du blandt andet skriver om dit forhold til lyd og om dine kompetencer. Her kan du se alle de informationer, du skal have med i din motiverede ansøgning.

Hvordan vurderer I min motiverede ansøgning?

Vi vurderer din ansøgning ud fra kriterier som eksempelvis konceptet i dine medsendte produktioner, hvor god du er til at beherske en genre og din evne til at formidle. Du kan læse alle kriterierne her. 

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette skoleår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.

Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis? 

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet både når du søger arbejde eller uddannelse.

Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet. 

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. 

Søger du ind på jordemoderuddannelsen, skal du bestå Studieprøven med minimum 7 i karakter inden ansøgningsfristens udløb eller dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du have bestået Studieprøven med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven (karakteren 4 gælder fra optagelsen 2020) inden ansøgningsfristens udløb, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

03

Uddannelsens opbygning

Regler og rammer for uddannelsen

Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her.

Det tager 3,5 år at læse medie- og sonokommunikation. På uddannelsens syv semestre bliver du præsenteret for en række redskabs-, kommunikations- og ledelsesfag, der tilsammen giver dig et godt grundlag for en professionel karriere som lyddesigner. Undervejs på uddannelsen møder du ca. 40 eksterne undervisere, som alle arbejder i branchen, og du skal selv i praktik på 6. semester. På den måde har du løbende føling med det marked som du selv senere skal ud i. Uddannelsen opbygger dine kompetencer i en logisk rækkefølge, og timerne veksler mellem teori og praksis, så du hele tiden selv har ‘hands on’ på det, du lærer.

Der undervises i moduler af seks eller 12 ugers varighed. Alle moduler afsluttes med en afprøvning. 

Du kan læse mere om undervisningsmodulerne.

Internationale muligheder

På uddannelsen i medie- og sonokommunikation har du mulighed for at tage på udveksling til udlandet. Det kan du eks. gøre med Erasmus+ på dit fjerde eller femte semester. Du kan også tager 12-16 ugers praktik i udlandet på sjette semester, og derudover tager vi på studietur til Berlin på femte semester.

04

Studieliv

Uddannelsen i medie- og sonokommunikation er en del af UC SYD, campus Haderslev, som har over 1.300 studerende fordelt på seks uddannelser. Os lydnørder på medie- og sonokommunikation holder til i vores eget uddannelseshus, som vi kalder Sonic College. På campus er der masser af muligheder for musik- og sportsaktiviteter, idet vi råder over otte lydstudier, to øvelokaler, en gymnastiksal, en håndboldhal, fitnesscenter og svømmehal. Her er med andre ord masser af liv og mange aktiviteter, hvor studerende mødes på tværs af årgange, fagmiljøer og interesser. Se også medie- og sonokommunikations showcase

Kom og besøg os! Vi har Åbent Hus lørdag i uge 8 hvert år, plus et par besøgsdage om året, hvor du kan følge undervisningen og se campus med dine egne øjne.

Studerende på uddannelsen i lyddesign på kontorstol

Filmklub, Sonic Playground, pladevende-onsdage og sport
Stortset alle studerende på medie- og sonokommunikation har valgt at bo i Haderslev, og der er derfor et tæt og aktivt studiemiljø, hvor studerende mødes og ser film, spiller computerspil, underviser hinanden, spiller musik for hinanden og dyrker sport, bl.a. badminton, basket, fodbold og bordtennis.

DIY og Sonic Events

Vi holder også løbende DIY-kurser, hvor vi nørkler med hjemmelavede udstyr fra mikrofoner til specialdesignede MIDI-controllere over en weekend. Og så har vi selvfølgelig en årlig fest, hvor vi fyrer op i hele vores flotte uddannelseshus med koncerter, lounge, bar, interaktive lydinstallationer, lys og lir. Festerne kalder vi Sonic Events, og du kan se billeder fra dem på Flickr.

På uddannelsens showcase kan du læse alle de gode historier fra studielivet på medie- og sonokommunikation.

 

Besøgende til Åbent hus

Kom og mød os

Kom og besøg os

Kom og mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD og følg en helt almindelig undervisningsdag.

I tvivl om uddannelse?

Synes du, det er svært at vælge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode råd? Så bliv klogere her.

05

Job & karriere

Som færdiguddannet lyddesigner har du mange spændende jobmuligheder inden for spil-, film- og mediebranchen, såvel som i offentlige og private virksomheder. Man kan besidde mange forskellige typer jobs, men typiske stillinger er som lyddesigner (f.eks. i mediebranchen, film- og computerspilbranchen eller på bureauer), lydklipper, redigeringstekniker eller producer. 

Spændende jobmuligheder

Kig forbi medie- og sonokommunikations showcase. Her kan du finde mange eksempler på, hvad man kan arbejde med som uddannet i medie- og sonokommunikation. 

06

Økonomi

Udgifter til studiestart 

Når du starter på uddannelsen, skal du foruden husleje og leveomkostninger regne med omkostninger forbundet med studiestart, herunder anskaffelse af påkrævet udstyr. 

For at opnå det fulde udbytte af undervisningen på Sonic College anbefaler vi, at du anskaffer en MacBook Pro (min. 15", minimum 8GB RAM og helst 16, 512GB harddisk eller mere) samt følgende software (altid nyeste version): Avid Pro Tools, Logic Pro X, Ableton Live Suite.

Herudover må du regne med mindre udgifter til bl.a. print, depositum for nøgler og adgangschip mv.

Mac versus PC

Undervisningen på Sonic College tager udgangspunkt i, at alle studerende har en Mac. Der undervises og afprøves i løbet af uddannelsen flere gange i software, som kun kan bruges på Mac. Skolens faciliteter (arbejdsstudier, undervisningslokaler mm.) er generelt optimeret til brug med Mac-computere. Hvis du på 4. semester vælger valgfaget Game Audio, kan det dog være en god idé at arbejde på en PC-platform (hvis du har en), da mange spiludviklere anvender PC’ere til at lave computerspil.

Udover ovenstående gør vi opmærksom på, at Mac er standarden i størstedelen af de brancher, du vil kunne få arbejde i, så det anbefales, at du investerer i denne platform. 

Vælger du på trods af vores anbefalinger at læse medie- og sonokommunikation uden en Mac, må du forvente, at der er undervisning, som du ikke vil kunne deltage i på lige fod med dine medstuderende. Du kan ikke forvente, at underviserne tager hensyn til, at du evt. ikke har en Mac.

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

SU-vejledning

Har du spørgsmål til din SU-ansøgning, kan du ringe eller skrive til en af vores SU-vejledere.

 

07

Spørgsmål & svar

Hvor gammel skal man være for at begynde på uddannelsen til lyddesigner?

Man skal være fyldt 18 år ved studiestart (1. september). Gennemsnitsalderen ved studiestart er 23 år.

Er der planer om at udbyde uddannelsen i København?

Vi har ikke planer om at udbyde uddannelsen i København. Uddannelsen holder til i Haderslev, men vi har planer om at flytte uddannelsen til Kolding i 2021. 

Kan jeg komme ind med en eksamen fra folkeskolen? Jeg har masser af erhvervserfaring og et helt liv fyldt med musik.

Vi anbefaler, at du har en studentereksamen eller tilsvarende, inden du begynder hos os. Men det er muligt at komme ind uden, hvis du er dygtig musikalsk set. Det er kvaliteten af de tre lydprodukter i den udvidede ansøgning, der er afgørende for, om du bliver bedt om at komme til optagelsesprøve. Til optagelsesprøven i juni måned bliver du ligeledes vurderet på din modenhed og dine kommunikations- og samarbejdsevner.

Hvilken opgave får man stillet til optagelsesprøven?

Til optagelsesprøven i juni måned får alle ansøgere om formiddagen stillet en opgave, som de skal løse sammen i en gruppe. Ingen (undtagen optagelsesudvalget) ved på forhånd, hvad den handler om. Det gælder ikke om at lave det bedste produkt, men om hvordan den enkelte ansøger fungerer i processen - dvs. om man er moden og kan finde ud af at samarbejde. Om eftermiddagen taler optagelsesudvalget med alle ansøgere en efter en. Her tager vi primært udgangspunkt i de indsendte produkter fra den udvidede ansøgning.

Hvad er meningen med første ansøgningsfrist, hvis alle kommer til udvidet ansøgning?

Første ansøgningsfrist d. 15. marts er Undervisningsministeriets officielle dato for KOT2-ansøgning, som vi som uddannelsesinstitution er underlagt at følge. Det er her, vi registrerer alle ansøgere, og hvorvidt de f.eks. søger uddannelsen som første prioritet. Tanken er, at alle i princippet skal kunne sætte sig ned dagen før deadline 15. marts og søge optagelse på uddannelsen.

Dét, der gør vores uddannelse speciel, er, at vi herefter stiller krav om bl.a. musikalitet og musiske evner som adgangsgivende til at blive optaget. Hvis det i april måned viser sig, at der er over 60 afleverede udvidede ansøgninger, vil det ikke være alle, der bliver bedt om at møde til optagelsesprøven i juni måned. Det er altså i april måned, i forbindelse med votering af de udvidede ansøgninger, at den første udskillelse måske finder sted.

Lægger I mest vægt på det erhvervsmæssige eller det musikalske?

Medie- og sonokommunikation er for unge mennesker med et højt musikalsk og kreativt niveau, hvilket bliver dyrket hver eneste dag i Haderslev. Vi har ofte en erhvervsmæssig vinkel på undervisningen, men lyd og kommunikation er udgangspunktet for al undervisning på uddannelsen.

De tre lydprodukter, jeg skal sende ind: Hvad er indholdet og omfanget? Hvad vil et lydprodukt sige?

Her følger nogle eksempler på et produkt:

 • lyde du har sat sammen på din computer til en selvstændig komposition
 • lydoptagelse af et stykke musik, du har komponeret
 • lydoptagelse fra det band eller ensemble, du medvirker i (eller har medvirket i)
 • lydoptagelse af dig og dit instrument solo
 • noder på en komposition eller et arrangement, du har lavet
 • film- eller lyd-produktion, du har produceret eller været med til at producere

Ét af de tre produkter behøver ikke at være af musikalsk karakter, men kan fx i stedet være:

 • en skriftlig aflevering (stil), du er særlig glad for
 • digte, noveller eller historier, du har skrevet
 • grafiske arbejde
 • ideer til koncepter (reklamer, lyddesign, lydkunst etc.)

Det er kvaliteten af disse produkter, der er afgørende for den videre optagelsesproces på uddannelsen.

I skriver på jeres hjemmeside, at jeg kan blive optaget på baggrund af mine faglige kompetencer. Kan jeg dermed blive fritaget for indsendelse af de tre værker og efterfølgende optagelsesprøve?

Nej. At du bliver vurderet på sine faglige kompetencer betyder, at du også kan starte på Medie- og sonokommunikation, selvom du ikke har en studentereksamen eller tilsvarende. Du kan ikke blive fritaget for indsendelse af værker eller for optagelsesprøven. Alle ansøgere skal igennem og bestå optagelsesprøven.

 

Er der øvrige kvalifikationer og kompetencer end det musikalske, I forventer, at jeg er i besiddelse af inden studiestart?

Foruden stor musikalitet, er det en fordel, hvis du aktivt spiller på et instrument eller kender til lydsoftware. Derudover kigger vi ved optagelsesprøven også på modenhed samt gode kommunikative og sociale evner.

Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

 

08

Kontakt os

Vi er her for at hjælpe dig. Så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål om optagelse, adgangskrav, valg af studie eller om selve uddannelsen. 

Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

Spørgsmål om uddannelsen?

Har du spørgsmål om selve uddannelsen- såsom dens opbygning - er du meget velkommen til at kontakte uddannelsens vejleder:

Annette Elisabeth Jørgensen
Studievejleder
E: aejo@ucsyd.dk
T: +45 72 66 50 65

Tager Annette ikke telefonen, kan det skyldes, at hun er i gang med at undervise vores studerende eller vejlede andre. Send hende i stedet for en mail. Så vender hun tilbage til dig hurtigst muligt.

Andre kigger også på

Studerende på grafisk kommunikation

Kommunikation

Læs grafisk kommunikation

Læs i Haderslev.
Studerende på engelsk og digital markedskommunikation

Kommunikation

Engelsk og digital markedskommunikation udgår i 2020

Læs i Haderslev.