Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Professionsbachelor

Bliv lyddesigner

Gør lyd til din levevej

01

Bliv lyddesigner

Lyd spiller en kæmpe rolle for vores oplevelse af verden omkring os. Vi snakker sammen, spiller musik, sætter alarmen til at vække os om morgenen og holder ind til siden, når vi hører sirener i trafikken. Faktisk er høresansen den første af de fem sanser, vi udvikler, når vi ligger i vores mors mave, og når ørerne først er foldet ud, hører vi gennem et helt liv.

På uddannelsen i lyddesign udnytter vi høresansen til det yderste. Her lærer du at lave lyd til alt fra spillefilm, reklame- og dokumentationsfilm til computerspil, apps, radio, teater, elbiler og velfærdsteknologi. Uddannelsen i lyddesign er med andre ord for dig, der har gode ører, og som gerne vil udnytte dit musikalske talent til at skabe en professionel karriere inden for kommunikation med lyd.

Fakta om lyddesigneruddannelsen

Professionsbachelor i lyddesign

 • Type: : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Kolding
 • Varighed : 3,5 år
 • Praktik : 6 måneder
 • Pladser pr. årgang : 40
 • Adgangskrav : Bestået optagelsesprøve
 • Showcase : Uddannelsen har sin egen showcase.

Hvis jeg var 15 år yngre, havde jeg prompte søgt ind. Det er jo ret fantastisk, at vi i Danmark har en så ambitiøs skole for alt, der handler om lyd - filmlyd, musik og alle andre vidunderlige vibrationer, der rammer øregangen

Peter Albrechtsen, tonemester (Bodil- og Robert-prisvinder)

Den mest intensive lyddesignuddannelse i Europa

UC SYD's uddannelse i lyddesign er Europas mest intensive uddannelse i at komponere og designe lyd på computer.

Derfor har vi, ud over danske studerende, mange internationale studerende, som er flyttet til Kolding for at blive lyddesignere hos os. Tyskland, Slovakiet, Tjekkiet, Iran, Portugal, Norge, Sverige, Island, Færøerne og Grønland er en håndfuld af de steder, vores internationale studerende kommer fra. Det er, sammen med vores mange dygtige undervisere og gæsteforelæsere, med til at give et fagligt højt niveau på uddannelsen.

02

Adgangskrav & optagelse

Ansøgningsfrist

Kvote 2: 15. marts kl. 12

Du kan kun søge ind på uddannelsen via kvote 2.

Specifikke adgangskrav for lyddesigneruddannelsen

Vil du gerne læse til lyddesigner hos os, skal du søge om optagelse via kvote 2 på optagelse.dk.

For at kunne søge ind på uddannelsen, skal du have:

ENTEN Gymnasial eksamen ELLER en relevant erhvervsuddannelse ELLER musikalsk grundkursus (MGK).

Derudover skal dine engelskkundskaber være på det, der svarer til dansk gymnasialt C-niveau.

Du kan også søge ind, hvis du har kvalifikationer, der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk gymnasial eksamen, skal du have bestået studieprøven i dansk eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk.

Vi optager via optagelsesprøve

Du bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve bestående af to dele. I første del skal du indsende materiale i form af en skriftlig ansøgning og eksempler på produktioner. Denne del kalder vi for den udvidede ansøgning. Bedømmelsen heraf afgør, om du bliver indkaldt til anden del, hvor du bliver testet på din viden om lyd og musik samt dine samarbejds- og kommunikationsevner. Bliv klogere på, hvilke vurderingskriterier vi bedømmer ud fra her.

Når du har søgt om optagelse på optagelse.dk, vil du modtage en mail med instruktioner til at sende en udvidet ansøgning. Her skal du vedlægge dokumentation for de kvalifikationer, som du ønsker skal indgå i vurderingen af din ansøgning. Udover dit eksamensbevis kan det være kompetencer, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, eksempelvis:

 • Musiker
 • Komponist
 • Musikproducer
 • Producent/tekniker på radio
 • Erfaring med organisatorisk arbejde
 • Foreningsarbejde
 • Frivilligt arbejde
 • Højskoleophold
 • Udviklingsprojekter
 • Tillidshverv

Sådan søger du ind

Ansøgningsfrist: Søg via kvote 2 senest 15. marts kl. 12

Deadline for at søge ind på uddannelsen i lyddesign er hvert år den 15. marts kl. 12.

Du søger om optagelse via optagelse.dk. Her skal du søge under “videregående uddannelse”. Uddannelsen hedder her: Professionsbachelor i lyddesign KOT nr. 51510.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu.

Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. Du kan læse mere om dette på siden.

På optagelse.dk skal du vedlægge eksamensbeviset for din adgangsgivende eksamen.

Individuel kompetencevurdering

Du kan også søge ind, hvis du har kvalifikationer, der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

En individuel kompetencevurdering tager altid udgangspunkt i uddannelsens adgangskrav. På lyddesigneruddannelsen kan højskoleophold (på f.eks. Frontsession, Jyderup Højskole, Engelsholm, Den Rytmiske Højskole i Vig, Musik og Teaterhøjskolen i Toftlund eller Rytmisk Center i Kbh.) være kompetencegivende, og i det hele taget er det en rigtig god idé som forberedelse til Sonic College.

Det er svært at sige noget konkret om hvilket niveau, der kræves for at blive optaget, da det afhænger af, hvor dygtige ansøgerne er fra år til år.

Hvis du søger optagelse med særlig tilladelse, skal du vedlægge dokumentation for det grundlag, du søger dispensation på baggrund af. Vi vil også gerne have dit CV.

Følg din ansøgning

nemStudie er stedet, hvor du kan følge status på din ansøgning til en af vores uddannelser. Når du har søgt ind på en uddannelse hos os gennem optagelse.dk, sender vi dig automatisk en e-mail, hvor vi beder dig om at oprette en bruger på nemStudie.

Det er vigtigt, at du opretter dig på portalen, for det er her, vi giver dig besked, hvis vi f.eks. mangler dokumentation i forbindelse med din ansøgning eller kan tilbyde dig en studieplads. Læs mere om nemStudie.

Vigtigt at vide, når du søger optagelse

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Når du har sendt os din ansøgning gennem optagelse.dk, vil du efter den 15. marts 2024 modtage besked pr. mail om, at du skal sende os en udvidet ansøgning. Deadline for din udvidede ansøgning er den 18. april 2024.

19-22. april 2024
Online 72-timers prøve

30. maj 2024

Denne dag modtager du en mail om, hvorvidt du er videre til optagelsesprøven, som ligger i juni måned. 

Juni (uge 24, 25 og 26)

Vi afholder i alt syv optagelsesprøvedage, hvor 9 kandidater er inviteret pr. dag. Du skal altså kun til optagelsesprøve én dag. Optagelsesprøvedagene er i uge 24, 25 og 26 i 2023.

Når alle optagelsesprøver er afviklet, får du sidst i juni besked på, om du har bestået optagelsesprøven. Vi kan på dette tidspunkt endnu ikke fortælle dig, om du har fået en studieplads. Men vær opmærksom på muligheden for standby og på, om du har den ønskede prioritering.

26. juli

Hvis du har været til optagelsesprøve i juni måned, får du besked gennem nemStudie, hvis du er kommet ind på Lyddesign Husk at tjekke nemStudie denne dato, så du, hvis du er blevet optaget, kan bekræfte, om du ønsker studiepladsen.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks.

Du kan få et overblik over den den samlede optagelsesproces her

Hvad skal min udvidede ansøgning indeholde?

Inden den 18. april 2024 kl. 12 skal du have sendt os en udvidet ansøgning, hvori du blandt andet skriver om dit forhold til lyd og om dine kompetencer.

Du skal også løse en 72-timers opgave. Opgaven udleveres fredag d. 19. april kl. 12.00 (dagen efter du har afleveret din udvidede ansøgning), og den skal afleveres mandag d. 22. april kl. 12.00. Her kan du se alle de informationer, du skal have med i din udvidede ansøgning.

Hvordan vurderer I min udvidede ansøgning?

Vi vurderer din ansøgning ud fra kriterier som eksempelvis konceptet i dine medsendte produktioner, hvor god du er til at beherske en genre og din evne til at formidle. Du kan læse alle kriterierne her.

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette studieår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.

Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis?

Har du en udenlandsk eller international eksamen (IB), skal du søge ind på uddannelsen gennem kvote 2 på optagelse.dk. Dette gælder også, hvis du er fra Storbritannien uanset statsborgerskab.

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet, både når du søger arbejde eller uddannelse. Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet.

Du kan også undersøge, om din udenlandske gymnasiale eksamen kan ligestilles med en dansk gymnasial eksamen i eksamshåndbogen.

Søger du ind med et udenlandsk eksamensbevis skal vi bede dig om at få det oversat til et nordisk sprog eller engelsk. Du skal således, når du ansøger vedhæfte både en kopi af originalt eksamensbevis og en oversættelse af beviset. 

Sprogkrav
Når du søger om optagelse på en uddannelse, der udbydes på dansk, skal du dokumentere, at du har de nødvendige kundskaber i dansk. Du skal både mundtligt og skriftligt være i stand til at gennemføre uddannelsesaktiviteter og aflægge prøver på dansk.

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk (modul 6 i danskuddannelse 3) inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Dette gælder dog ikke, hvis du er nordisk statsborger, idet du opfylder sprogkravet dansk gennem den adgangsgivende eksamen, som du har bestået i dit hjemland.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du have bestået Studieprøven med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven inden studiestart på uddannelsen, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

Betaling for uddannelse (Studieafgift)
Som borger uden for EU/EØS er det grundlaget for din opholdstilladelse, der er afgørende for, om du er berettiget til at tage uddannelsen gratis eller om du selv skal betale for uddannelsen.

For at kunne vurdere, hvorvidt du er berettiget til gratis uddannelse, er det vigtigt, at du sammen med din ansøgning om optagelse vedhæfter følgende dokumenter:

 • Kopi af opholdskortet (både forside og bagside)
 • Kopi af opholdsbrevet fra myndighederne
 • Evt. ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

 

Har du en kandidatuddannelse?

Har du en gennemført en dansk såvel som en udenlandsk kandidatuddannelse, kan du som udgangspunkt godt blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige studiepladser på uddannelsen.

I særlige tilfælde er det dog muligt at søge dispensation for kandidatuddannelsen. Det kan fx være i forhold til:

 • helbredsmæssige årsager, hvor du ikke længere kan anvende din tidligere gennemførte kandidateksamen. Du skal til ansøgningen vedlægge dokumentation fra lægen, som bekræfter dette.
 • hvis du ikke længere kan opnå autorisation til anvendelse af uddannelsen på arbejdsmarkedet.
 • hvis uddannelsen er målrettet en helt specifik profession på arbejdsmarkedet, som er bortfaldet eller i al væsentlighed overflødiggjort. Det er ikke tilstrækkeligt grundlag for at meddele dispensation, at den gennemførte kandidatuddannelse ikke længere udbydes, at uddannelsens studieordning er ændret eller at uddannelsens niveau, jf. kvalifikationsrammen, er blevet ændret. Der kan her lægges vægt på udtalelse fra tidligere uddannelsesinstitution, hvis en sådan kan gives eller en udtalelse fra en faglig organisation i forhold til, hvorvidt ansøgers uddannelse kan anvendes på arbejdsmarkedet.

Dispensationsansøgningen skal være uploadet til din ansøgning inden fristen 15. marts kl. 12.00. 

Din ansøgning vil i øvrigt blive vurderet ud fra uddannelsens vurderingskriterier i kvote 2.

Sprogkrav når faget foregår på engelsk

Hvis du vælger et eller flere uddannelseselementer på engelsk i uddannelsen, stilles der krav om, at du kan dokumentere kundskaber i engelsk svarende til engelsk B-niveau i Danmark. Hvis du ikke har dette, tilbyder UC SYD at gennemføre en engelsktest svarende til samme kompetencemæssige niveau, som du skal have bestået for at kunne deltage i faget.

03

Uddannelsens opbygning

Se vores showcase

Projekter, cases, studieliv og et indblik i undervisningen - vi har samlet det hele til dig i lyddesigneruddannelsens egen showcase.

Det tager 3,5 år at læse til lyddesigner. På uddannelsens syv semestre bliver du præsenteret for en række redskabs-, kommunikations- og ledelsesfag, der tilsammen giver dig et godt grundlag for en professionel karriere som lyddesigner. Undervejs på uddannelsen møder du ca. 40 eksterne undervisere, som alle arbejder i branchen, og du skal selv i praktik på 6. semester. På den måde har du løbende føling med det marked, som du selv senere skal ud i. Uddannelsen opbygger dine kompetencer i en logisk rækkefølge, og timerne veksler mellem teori og praksis, så du hele tiden selv har ‘hands on’ på det, du lærer.

Der undervises i moduler af seks eller 12 ugers varighed. Alle moduler afsluttes med en afprøvning. 

Du kan læse mere om undervisningsmodulerne.

Internationale muligheder

På uddannelsen i lyddesign har du mulighed for at tage på udveksling til udlandet. Det kan du eks. gøre med Erasmus+ på dit fjerde eller femte semester. Du kan også tage 12-16 ugers praktik i udlandet på sjette semester.

Regler og rammer for uddannelsen

Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her.

04

Studieliv

Uddannelsen i lyddesign er en del af UC SYD, campus Kolding, som har studerende fordelt på fireuddannelser. Os lydnørder på lyddesigneruddannelsen holder til i det, som vi kalder Sonic College. På campus er der masser af muligheder for musik- og sportsaktiviteter, idet vi råder over lydstudier, øvelokaler, en af de største atrium-multihøjtalerinstallationer i verden og en multisal. Her er med andre ord masser af liv og mange aktiviteter, hvor studerende mødes på tværs af årgange, fagmiljøer og interesser. Se også lyddesigneruddannelsens showcase

Filmklub, Sonic Playground, pladevende-onsdage og sport
Der er et tæt og aktivt studiemiljø, hvor studerende mødes og ser film, spiller computerspil, underviser hinanden, spiller musik for hinanden og dyrker sport, bl.a. badminton, basket, fodbold og bordtennis.

DIY og Sonic Events

Vi holder også løbende DIY-kurser, hvor vi nørkler med hjemmelavede udstyr fra mikrofoner til specialdesignede MIDI-controllere over en weekend. Og så har vi selvfølgelig en årlig fest, hvor vi fyrer op i hele vores flotte uddannelseshus med koncerter, lounge, bar, interaktive lydinstallationer, lys og lir. Festerne kalder vi Sonic Events, og du kan se billeder fra dem på Flickr.

På uddannelsens showcase kan du læse alle de gode historier fra studielivet.

Instagram

Du kan også følge Sonic College på Instagram her kan du se og høre glimt fra hverdagen på studiet og få et indblik i hvordan dine næste 3.5år kunne se ud. 

Besøgende til Åbent hus

Kom og mød os

Åbent hus 2024

Er du i tvivl om dit uddannelsesvalg? Så kom til Åbent Hus, deltag i Studiepraktik, bliv studerende for en dag eller deltag i nogle af vores andre events. Så bliver du klogere på dit valg.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD, og følg en helt almindelig undervisningsdag.

I tvivl om uddannelse?

Synes du, det er svært at vælge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode råd? Så bliv klogere her.

05

Job & karriere

Spændende jobmuligheder

Som færdiguddannet lyddesigner har du mange spændende jobmuligheder inden for spil-, film- og mediebranchen, såvel som i offentlige og private virksomheder. Man kan besidde mange forskellige typer jobs, men typiske stillinger er som lyddesigner (f.eks. i mediebranchen, film- og computerspilbranchen eller på bureauer), lydklipper, redigeringstekniker eller producer.

Kig forbi lyddesigneruddannelsens showcase. Her kan du finde mange eksempler på, hvad man kan arbejde med som uddannet lyddesigner. 

Laura Ejdrup Hesseldahl sidder i lydstudiet

Job og karriere

Laura laver lyd til film og tv-serier: - Jeg er stolt af at have været med på ”Retfærdighedens Ryttere”

Når vi ser en film, er vi aldrig i tvivl om skuespillerens rolle. Eller manuskriptforfatterens. Eller instruktørens. Men de færreste af os tænker over lyddesignerens rolle. Underligt nok – og så alligevel ikke, for lyden skal ikke bemærkes; den skal mærkes. Ordene er Laura Ejdrup Hesseldahls. Hun er...
Josefine Skov på den røde løber - med Ekko Shortlist-statuetten i hånden. Foto: Filmmagasinet Ekko

Job og karriere

Nyuddannet lyddesigner: Josefine har vundet en filmpris for bedste lyddesign

28-årige Josefine Skov er vild med lyd – og god til lyd. Blot 11 måneder efter hun er blevet færdig med professionsbacheloren i lyddesign på Sonic College i Haderslev vinder hun en Ekko Shortlist-pris for "Bedste Lyddesign 2019" til gyserfilmen "Nøcken".

 

06

Økonomi

Udgifter til studiestart 

Når du starter på uddannelsen, skal du foruden husleje og leveomkostninger regne med omkostninger forbundet med studiestart, herunder anskaffelse af påkrævet udstyr. 

For at opnå det fulde udbytte af undervisningen på Sonic College anbefaler vi, at du anskaffer en Apple MacBook Pro, der som minimum har følgende specifikationer: 

•    M1 Pro 
•    8-core CPU 
•    14-core GPU 
•    16 GB samlet hukommelse 
•    512 GB SSD-lager 

På computeren skal du have følgende software (altid nyeste version): Avid Pro Tools og Ableton Live Suite.

Herudover må du regne med mindre udgifter til bl.a. print, depositum for nøgler og adgangschip mv.

Mac versus PC

Undervisningen på Sonic College tager udgangspunkt i, at alle studerende har en Mac. Der undervises og afprøves i løbet af uddannelsen flere gange i software, som kun kan bruges på Mac. Skolens faciliteter (arbejdsstudier, undervisningslokaler mm.) er generelt optimeret til brug med Mac-computere. Hvis du på 4. semester vælger valgfaget Game Audio, kan det dog være en god idé at arbejde på en PC-platform (hvis du har en), da mange spiludviklere anvender PC’ere til at lave computerspil.

Udover ovenstående gør vi opmærksom på, at Mac er standarden i størstedelen af de brancher, du vil kunne få arbejde i, så det anbefales, at du investerer i denne platform. 

Vælger du på trods af vores anbefalinger at læse til lyddesigner uden en Mac, må du forvente, at der er undervisning, som du ikke vil kunne deltage i på lige fod med dine medstuderende. Du kan ikke forvente, at underviserne tager hensyn til, at du evt. ikke har en Mac.

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Vejledning om SU

Har du spørgsmål vedrørende SU (Statens Uddannelsesstøtte)? Så hjælper vores SU-vejledere dig meget gerne.

Er du kommende studerende? Kontakt os her.

Er du nuværende studerende? Kontakt os her.

Du kan også ringe til os.

Dine muligheder for studiestøtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om studiestøtte her, og så kan du møde Sofie, der er ordblind og læser til lærer.

 

07

Spørgsmål & svar

Hvor gammel skal man være for at begynde på uddannelsen til lyddesigner?

Man skal være fyldt 18 år ved studiestart (1. september). Gennemsnitsalderen ved studiestart er 23 år.

Er der planer om at udbyde uddannelsen i København?

Vi har ikke planer om at udbyde uddannelsen i København. Uddannelsen holder til i Kolding.

Kan jeg komme ind med en eksamen fra folkeskolen? Jeg har masser af erhvervserfaring og et helt liv fyldt med musik.

Vi anbefaler, at du har en studentereksamen eller tilsvarende, inden du begynder hos os. Men det er muligt at komme ind uden, hvis du er dygtig musikalsk set. Det er kvaliteten af de to lydprodukter i den udvidede ansøgning, der er afgørende for, om du bliver bedt om at komme til optagelsesprøve. Til optagelsesprøven i juni måned bliver du ligeledes vurderet på din modenhed og dine kommunikations- og samarbejdsevner.

Hvilken opgave får man stillet til optagelsesprøven?

Til optagelsesprøven i juni måned får alle ansøgere om formiddagen stillet en opgave, som de skal løse sammen i en gruppe. Ingen (undtagen optagelsesudvalget) ved på forhånd, hvad den handler om. Det gælder ikke om at lave det bedste produkt, men om hvordan den enkelte ansøger fungerer i processen - dvs. om man er moden og kan finde ud af at samarbejde. Om eftermiddagen taler optagelsesudvalget med alle ansøgere en efter en. Her tager vi primært udgangspunkt i de indsendte produkter fra den udvidede ansøgning.

Hvad er meningen med første ansøgningsfrist, hvis alle kommer til udvidet ansøgning?

Første ansøgningsfrist d. 15. marts er Undervisningsministeriets officielle dato for KOT2-ansøgning, som vi som uddannelsesinstitution er underlagt at følge. Det er her, vi registrerer alle ansøgere, og hvorvidt de f.eks. søger uddannelsen som første prioritet. Tanken er, at alle i princippet skal kunne sætte sig ned dagen før deadline 15. marts og søge optagelse på uddannelsen.

Dét, der gør vores uddannelse speciel, er, at vi herefter stiller krav om bl.a. musikalitet og musiske evner som adgangsgivende til at blive optaget. Hvis det i april måned viser sig, at der er over 60 afleverede udvidede ansøgninger, vil det ikke være alle, der bliver bedt om at møde til optagelsesprøven i juni måned. Det er altså i april måned, i forbindelse med votering af de udvidede ansøgninger, at den første udskillelse måske finder sted.

Lægger I mest vægt på det erhvervsmæssige eller det musikalske?

Uddannelsen i lyddesign er for unge mennesker med et højt musikalsk og kreativt niveau, hvilket bliver dyrket hver eneste dag i Kolding. Vi har ofte en erhvervsmæssig vinkel på undervisningen, men lyd og kommunikation er udgangspunktet for al undervisning på uddannelsen.

De to lydprodukter, jeg skal sende ind: Hvad er indholdet og omfanget? Hvad vil et lydprodukt sige?

Her følger nogle eksempler på et produkt:

 • lyde du har sat sammen på din computer til en selvstændig komposition
 • lydoptagelse af et stykke musik, du har komponeret
 • lydoptagelse fra det band eller ensemble, du medvirker i (eller har medvirket i)
 • lydoptagelse af dig og dit instrument solo
 • noder på en komposition eller et arrangement, du har lavet
 • film- eller lyd-produktion, du har produceret eller været med til at producere

Ét af de to produkter behøver ikke at være af musikalsk karakter, men kan fx i stedet være:

 • en skriftlig aflevering (stil), du er særlig glad for
 • digte, noveller eller historier, du har skrevet
 • grafiske arbejde
 • ideer til koncepter (reklamer, lyddesign, lydkunst etc.)

Det er kvaliteten af disse produkter, der er afgørende for den videre optagelsesproces på uddannelsen.

I skriver på jeres hjemmeside, at jeg kan blive optaget på baggrund af mine faglige kompetencer. Kan jeg dermed blive fritaget for indsendelse af de to værker og efterfølgende optagelsesprøve?

Nej. At du bliver vurderet på sine faglige kompetencer betyder, at du også kan starte på uddannelsen i lyddesign, selvom du ikke har en studentereksamen eller tilsvarende. Du kan ikke blive fritaget for indsendelse af værker eller for optagelsesprøven. Alle ansøgere skal igennem og bestå optagelsesprøven.

 

Er der øvrige kvalifikationer og kompetencer end det musikalske, I forventer, at jeg er i besiddelse af inden studiestart?

Foruden stor musikalitet, er det en fordel, hvis du aktivt spiller på et instrument eller kender til lydsoftware. Derudover kigger vi ved optagelsesprøven også på modenhed samt gode kommunikative og sociale evner.

Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

 

08

Kontakt os

Vi er her for at hjælpe dig. Så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål om optagelse, adgangskrav, valg af studie eller om selve uddannelsen. 

Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

Spørgsmål til uddannelsen?

Har du spørgsmål til uddannelsen, om job- og karrieremuligheder eller vil du gerne komme og besøge os, så er du meget velkommen til at kontakte studievejlederen herunder.

 

Andre ser også på

Pædagogstuderende står og smiler

Pædagogik og undervisning

Bliv pædagog

Vil du skabe en spændende, udfordrende og tryg hverdag for børn, unge eller voksne? Vær en vigtig rolle og støtte i andres hverdag. Tag uddannelsen til pædagog.
Grafisk Kommunikation

Kommunikation

Grafisk kommunikation

Vil du skabe kreative kampagner og professionelt grafisk design på tværs af medier? Tag uddannelsen i grafisk kommunikation og lær at formidle visuelt.