Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Professionsbachelor

Bliv fysioterapeut

Gør et liv med bevægelse muligt

01

Bliv fysioterapeut

Vores knogler, led, muskler og nervesystem sørger for, at vi kan bevæge os. De er grundstrukturer i vores krop, som vi bruger hver eneste dag. Ung eller gammel, elitesportsudøver, handicappet, fabriks- eller kontorarbejder. Vi har alle brug for en krop, der kan følge med til den daglige bevægelse. Både når vi sidder foran computerskærmen på arbejdet, når vi spiller fodbold om eftermiddagen, og når vi leger med vores børn på stuegulvet. Det giver os mulighed for at leve det liv, vi gerne vil.

På fysioterapeutuddannelsen lærer du, hvordan kroppen fungerer, og hvordan den reagerer på alt det, den gennem livet bliver udsat for. Med din grundige viden kan du diagnosticere patienterne og finde mulige årsager til deres bevægeindskrænkning. Det gør dig i stand til også at hjælpe dem med at genvinde bevægelsen. Du lærer også om fysioterapiens psykologiske element, og det ruster dig til at kunne hjælpe, når patienten føler sig udfordret og syg. Som fysioterapeut har du en tæt fysisk kontakt med patienter i alle aldre og fra alle samfundslag – det skal du have lyst til, men på studiet lærer du også, hvordan du bedst håndterer det.

Fakta om fysioterapeutuddannelsen

Professionsbachelor i fysioterapi

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Esbjerg og Haderslev
 • Varighed : 3,5 år
 • Pladser pr. årgang : 103 i Esbjerg. 37 i Haderslev
 • Praktik : 28 uger i alt
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen eller social- og sundhedsassistentuddannelse samt specifikke adgangskrav

En uddannelse, hvor teori og praksis smelter sammen

På UC SYDs fysioterapeutuddannelse arbejder vi tæt sammen med hele praksisfeltet. Du vil opleve en stor vekslen mellem teoretisk undervisning og praktisk fysioterapeutisk arbejde. Vi bruger vores kroppe i undervisningen til at forstå teorien, vi tager undervisningen ud i virkeligheden, og vi inviterer folk fra praksis ind i undervisningen. Som studerende vil du hurtigt få mulighed for at bidrage med relevant fysioterapeutisk udviklingsarbejde eks. ved at deltage i forskningsprojekter eller igangsætte dine egne projekter.

Du har også rig mulighed for at tage dele af din uddannelse i udlandet. Også her har vi stærke samarbejdspartnere. Hvert år sender vi over 100 fysioterapeutstuderende afsted. Og glem ikke vores 14 dages studietur.

02

Adgangskrav & optagelse

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen har studiestart i uge 36 i Esbjerg og Haderslev.

Det er vores studieadministrative system, der automatisk fordeler ansøgere ud på studiestart i september og studiestart i februar.

Fysioterapeut i Esbjerg opretter ikke hold til vinterstart 2025.

OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold til vinterstart 2025 i tilfælde af for få ansøgere.
 

Optag

Fysioterapeutuddannelsen optager 50 procent i kvote 1 og 50 procent i kvote 2.

Adgangskvotient

Er du nysgerrig på, hvad adgangskvotienten var ved det seneste optag? Find adgangskvotienten for kvote 1-optaget her.

Kvote 1: Adgangskrav og optagelse

Kvote 1: Adgangskrav til fysioterapeut

For at søge optagelse på fysioterapeutuddannelsen gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)

Du skal have bestået enten biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller bioteknologi A eller matematik B.

Kvote 1: Det skal du vide

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfrist kvote 1: 5. juli kl. 12.00

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage hf-enkeltfag.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en International Baccalaureate (IB) skal du søge gennem kvote 2. Det er uanset, om den er taget i Danmark eller i udlandet, eller om det er en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes. I alle tilfælde skal du søge gennem kvote 2.

Søg via optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00

Kvote 2: Adgangskrav og optagelse

Kvote 2: Adgangskrav til fysioterapeut

For at søge optagelse på fysioterapeutuddannelsen gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX. Du skal have bestået enten biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller bioteknologi A eller matematik B.

eller

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2) med Engelsk B og enten biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller bioteknologi A eller matematik B.

eller

Godkendt udenlandsk eksamen. Du skal have bestået enten biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller bioteknologi A eller matematik B.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

De specifikke adgangskrav skal være beståede.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Læs mere om supplering på ug.dk

Kvote 2: Vurderingskriterier til fysioterapeut

Vi vurderer dig på disse kriterier i kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer og erfaringer. Vi medtager maksimalt 12 måneders aktiviteter samlet set. 

Vi tager udgangspunkt i følgende vurderingskriterier:

 • Karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen
 • Erhvervsarbejde (min. 20 timer pr. uge i mindst fire sammenhængende måneder). HUSK at dokumentere både timetal og ansættelsesperiode i din ansøgning.
 • Udlandsophold (min. fire sammenhængende måneder)
 • Højskoleophold (min. fire sammenhængende måneder)
 • Supplerende HF-enkeltfag bestået med karakteren 4 og opefter
 • Beståede eksamener på en pædagogisk eller suundhedsfaglig mellemlang eller lang videregående uddannelse
 • Studierelevante aktiviteter, f.eks. frivilligt arbejde eller foreningsarbejde
 • Motiveret ansøgning
 • Eventuel optagelsessamtale

Optagelsessamtaler
Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev vil gerne sikre sig, at det er de mest motiverede studerende, der optages. Derfor vil du kunne blive indkaldt til en optagelsessamtale med henblik på uddybning af din motiverede ansøgning. Det vil kunne ske i perioden medio maj til medio juni med henblik på:

 • Uddybning af dine overvejelser i forhold til opfyldelse af studiets deltagelsespligt.
 • En samtale omkring dine tidligere erfaringer med skole og uddannelse.
 • En samtale om dine forventninger til dit kommende arbejde med syge og ressourcesvage mennesker.

Du har ikke pligt til at deltage i optagelsessamtalen. Hvis du ikke ønsker at deltage, vil din ansøgning blive bedømt alene på den fremsendte dokumentation. Optagelse sker på baggrund af en samlet vurdering af opfyldelse af adgangskrav, opnåede kvalifikationer, erfaringer, den motiverede ansøgning og optagelsessamtalen.

Kvote 2: Det skal du vide

Ansøgningsfrist kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

 • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
 • har en udenlandsk eksamen, hf-enkeltfag eller en anden adgangsgivende eksamen.
 • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

Søg via optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.00

Ansøgningsproces

Sådan søger du

Søg via optagelse.dk

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her.

Brug for hjælp?

Du finder hjælp til at udfylde din ansøgning på optagelse.dk her. Og er du stadig i tvivl om noget, du ikke kan finde svaret på, så kontakt os og lad os hjælpe dig.

Følg din ansøgning

nemStudie er stedet, hvor du kan følge status på din ansøgning til en af vores uddannelser. Når du har søgt ind på en uddannelse hos os gennem optagelse.dk, sender vi dig automatisk en e-mail, hvor vi beder dig om at oprette en bruger på nemStudie.

Det er vigtigt, at du opretter dig på portalen, for det er her, vi giver dig besked, hvis vi f.eks. mangler dokumentation i forbindelse med din ansøgning eller kan tilbyde dig en studieplads. Læs mere om nemStudie.

Vigtigt at vide, når du søger optagelse

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette studieår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning den 26. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads hos UC SYD, modtager du besked gennem nemStudie, hvor du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen inden for fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 26. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse?

Har du ikke opfyldt adgangskravene til uddannelsen inden den 5. juli kl. 12:00, har du stadig mulighed for at komme i betragtning til en studieplads betinget af, at du opfylder adgangskravene inden studiestart på uddannelsen.

Det kan f.eks. være fordi, at du læser et suppleringsfag, afslutter en erhvervsuddannelse eller er udenlandsk statsborger og skal supplere med Studieprøven.

Afslutter du HF-enkeltfag senere end sommerstart, kan det være en god idé at holde øje med siden for ledige studiepladser.

Når du søger optagelse, skal du i din ansøgning på optagelse.dk angive hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær jordemoder og bioanalytiker.

Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis?

Har du en udenlandsk eller international eksamen (IB), skal du søge ind på uddannelsen gennem kvote 2 på optagelse.dk. Dette gælder også, hvis du er fra Storbritannien uanset statsborgerskab.

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet, både når du søger arbejde eller uddannelse. Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet.

Du kan også undersøge, om din udenlandske gymnasiale eksamen kan ligestilles med en dansk gymnasial eksamen i eksamshåndbogen.

Søger du ind med et udenlandsk eksamensbevis skal vi bede dig om at få det oversat til et nordisk sprog eller engelsk. Du skal således, når du ansøger vedhæfte både en kopi af originalt eksamensbevis og en oversættelse af beviset. 

Sprogkrav
Når du søger om optagelse på en uddannelse, der udbydes på dansk, skal du dokumentere, at du har de nødvendige kundskaber i dansk. Du skal både mundtligt og skriftligt være i stand til at gennemføre uddannelsesaktiviteter og aflægge prøver på dansk.

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk (modul 6 i danskuddannelse 3) inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Dette gælder dog ikke, hvis du er nordisk statsborger, idet du opfylder sprogkravet dansk gennem den adgangsgivende eksamen, som du har bestået i dit hjemland.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du have bestået Studieprøven med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven inden studiestart på uddannelsen, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

Betaling for uddannelse (Studieafgift)
Som borger uden for EU/EØS er det grundlaget for din opholdstilladelse, der er afgørende for, om du er berettiget til at tage uddannelsen gratis eller om du selv skal betale for uddannelsen.

For at kunne vurdere, hvorvidt du er berettiget til gratis uddannelse, er det vigtigt, at du sammen med din ansøgning om optagelse vedhæfter følgende dokumenter:

 • Kopi af opholdskortet (både forside og bagside)
 • Kopi af opholdsbrevet fra myndighederne
 • Evt. ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

 

Har du en kandidatuddannelse?

Har du en gennemført en dansk såvel som en udenlandsk kandidatuddannelse, kan du som udgangspunkt godt blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige studiepladser på uddannelsen.

I særlige tilfælde er det dog muligt at søge dispensation for kandidatuddannelsen. Det kan fx være i forhold til:

 • helbredsmæssige årsager, hvor du ikke længere kan anvende din tidligere gennemførte kandidateksamen. Du skal til ansøgningen vedlægge dokumentation fra lægen, som bekræfter dette.
 • hvis du ikke længere kan opnå autorisation til anvendelse af uddannelsen på arbejdsmarkedet.
 • hvis uddannelsen er målrettet en helt specifik profession på arbejdsmarkedet, som er bortfaldet eller i al væsentlighed overflødiggjort. Det er ikke tilstrækkeligt grundlag for at meddele dispensation, at den gennemførte kandidatuddannelse ikke længere udbydes, at uddannelsens studieordning er ændret eller at uddannelsens niveau, jf. kvalifikationsrammen, er blevet ændret. Der kan her lægges vægt på udtalelse fra tidligere uddannelsesinstitution, hvis en sådan kan gives eller en udtalelse fra en faglig organisation i forhold til, hvorvidt ansøgers uddannelse kan anvendes på arbejdsmarkedet.

Dispensationsansøgningen skal være uploadet til din ansøgning inden fristen 15. marts kl. 12.00. 

Din ansøgning vil i øvrigt blive vurderet ud fra uddannelsens vurderingskriterier i kvote 2.

Hvad betyder reglen om nedjustering af karaktergennemsnit for mig?

Fra 2022 gælder nye regler, når en gymnasial eksamen suppleres via gymnasial supplering (GSK), hf-enkeltfag, supplerende overbygningsforløb (SOF) eller lignende. Det betyder, at karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen kan blive nedjusteret (genberegnet), når der søges om optagelse på en videregående uddannelse.

Nedjustering finder sted, hvis:

 • både den gymnasiale eksamen og suppleringsfag er afsluttet den 1. maj 2022 eller senere.
 • der suppleres med fag for at du kan opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.
 • karaktererne fra suppleringsfagene trækker karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen ned.
 • du søger optagelse via optagelse.dk i kvote 1.

Reglen om nedjustering gælder således på fysioterapeutuddannelsen, da du her skal opfylde specifikke adgangskrav for at blive optaget.

Hvis du søger optagelse på forskellige uddannelser med forskellige specifikke adgangskrav, kan du opleve, at der ved vurderingen af din ansøgning bliver taget udgangspunkt i forskellige gennemsnit.

Genberegningen af det digitale eksamensbevis sker automatisk.

Vil du vide mere? Så læs mere på UddannelsesGuiden.

Sprogkrav når faget foregår på engelsk

Hvis du vælger et eller flere uddannelseselementer på engelsk i uddannelsen, stilles der krav om, at du kan dokumentere kundskaber i engelsk svarende til engelsk B-niveau i Danmark. Hvis du ikke har dette, tilbyder UC SYD at gennemføre en engelsktest svarende til samme kompetencemæssige niveau, som du skal have bestået for at kunne deltage i faget.

  03

  Uddannelsens opbygning

  Uddannelsen tager tre et halvt år. Du bliver autoriseret fysioterapeut, og uddannelsen er den eneste professionsbacheloruddannelse, der giver retten til at diagnosticere.

  Regler og rammer for uddannelsen

  Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her.

  Du får på uddannelsen en bred teoretisk viden om kroppens opbygning og bevægelse, og du lærer at skabe relationer til andre mennesker gennem samtale, berøring og aktivitet. Det øver du både med dine medstuderende og med borgerne i dine praktikforløb. Du bliver i stand til at rådgive og formidle samt at undersøge, diagnosticere og behandle. Du får også mulighed for at tone din uddannelse med de valgfag, du finder mest interessant.

  Din praktiske erfaring opbygger du løbende gennem studiet. Næsten hver dag bruger vi kroppen i undervisningen, og allerede fra første semester vil du og dine medstuderende behandle hinanden som mulige patienter. Det gør, at du får praktisk forståelse og erfaring med den fysiske nærkontakt, der er en stor del af jobbet som fysioterapeut. Det betyder også, at du skal være indstillet på at stå mere eller mindre afklædt foran dine medstuderende.

  Du skal selvfølgelig også i praktik i løbet af dit studie. Vi tilbyder over 50 praktiksteder, som spænder lige så bredt som jobmulighederne efter endt uddannelse. 

  Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt, hvor du kan dykke ned i dét emne, du synes er allermest spændende. Her har du mulighed for at arbejde sammen med andre studerende på din egen eller en anden uddannelse, og I kan selvfølgelig benytte vores bevægelaboratorier til jeres projekt.

  Internationale muligheder

  På fysioterapeutuddannelsen har du i løbet af din studietid flere forskellige internationale muligheder. Du kan på femte semester tage med på en uges studietur til en destination i Europa. Studieturen er en integreret del af uddannelsesforløbet. På femte semester har du også mulighed for to måneders praktik i Europa, mens du på sjette semester kan tage to måneders praktik på Færøerne, og på syvende semester kan du tage seks ugers praktik i hele verden.

  Mød nogle studerende

  Fysioterapeutstuderende, Nich, studieportræt

  Mød en fysioterapeutstuderende

  Nick læser til fysioterapeut

  Vi har også et tæt sammenhold med vores undervisere – det behøver ikke altid at være faglige snakke, de er også gode til at sætte sig ind i vores forskellige situationer og spørge ind til det private, hvis vi har behov for det, og det er megafedt at afstanden mellem underviser og studerende ikke er længere på fysioterapiuddannelsen på UC SYD i Esbjerg.
  Marco, der læser til fysioterapeut på UC SYD

  En studerende fortæller

  Legende undervisere, fede praktikker og fællesskaber - derfor læser Marco til fysioterapeut på UC SYD

  Marco læser til fysioterapeut på UC SYD, hvor han er tæt på både undervisere og medstuderende – og hvor han lærer at gøre et liv med bevægelse muligt.
  Underviserportræt, fysioterapeut, Katrine

  Mød en underviser

  Katrine underviser på fysioterapeutuddannelsen 

  For nyligt var jeg ved at revne af stolthed, da et af mine semestre fik til opgave at præsentere fysioterapeutuddannelsen på en video, som studerende fra andre professionsuddannelser skulle se. De lavede en virkeligt god video, hvor de både fik præsenteret uddannelsens gode sammenhold og fysioterapeutuddannelsen på en rigtigt flot måde.
  04

  Studieliv

  Studielivet i Esbjerg

  På fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg har du mulighed for at gøre dit studie lige så socialt, som du ønsker det. Her er der rig mulighed for at deltage i forskellige sociale arrangementer eller selv arrangere dem. Du og dine medstuderende kan eks. mødes til et spil badminton i vores idrætshal eller svømme et par baner i svømmehallen. I kan udfolde jer på idrætsanlægget, der ligger lige overfor campusset, mødes til fester eller sammen bruge Esbjergs mange tilbud til studerende.

   Vi har et rigtigt godt fællesskab på mit hold. Folk er gode til at bakke op om sociale arrangementer, og vi finder på mange ting at lave sammen. Det minder faktisk lidt om sammenholdet på en efterskole.

   Tim Thyssen, fysioterapeutstuderende i Esbjerg.

   I undervisningen kommer du tæt på både dine undervisere og medstuderende. Noget af undervisningen foregår som fælles tavleundervisning, og her er holdene ikke større, end at du og dine medstuderende let kan indgå i en dialog med underviserne. Når I skal arbejde manuelt og lære forskellige mobiliseringsteknikker er holdene endnu mindre og ofte er der to undervisere. Det er en stor fordel, når du hurtigt mangler svar på et spørgsmål og hjælp til at lære teknikkerne.

    Vi har nogle vildt dygtige og engagerede undervisere, og de små hold gør det let at få en tæt og mere personlig kontakt til underviserne.

    Tobias Petersen, fysioterapeutstuderende i Esbjerg.

    På fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg tager vi på studietur. Det er en unik mulighed for dig at være social med dine medstuderende, mens du oplever, hvordan fysioterapeuter arbejder i andre lande.

    Instagram

    Følg fysioterapeutuddannelsen på Instagram. Her kan du se glimt fra hverdagen på studiet, møde dine medstuderende og se hvordan dine næste 3.5 år kunne se ud. 

    Studielivet i Haderslev

    På fysioterapeutuddannelsen i Haderslev vil du opleve fordelene ved at studere på et mindre hold. Her lærer du hurtigt dine medstuderende at kende – både på dit eget hold og på tværs af årgangene. Når du starter på uddannelsen møder du tutorer fra tidligere årgange. Det betyder, at du i din studietid ikke kun kan henvende dig til dine undervisere for hjælp, men at du også kan støtte dig op af studerende, der er længere fremme på uddannelsen, og trække på deres erfaringer.

    Vi kender dem, der går på de andre årgange. Det gør, at man let kan få gode råd og faglig sparring med nogle, der har været igennem samme forløb.

    Lene Rieder Lange

    Fysioterapeutstuderende i Haderslev

    Den nære kontakt med dine medstuderende gør det også let at deltage i sociale arrangementer eller selv at starte nye tiltag. Både socialt og fagligt har du rig mulighed for at sætte gang i egne initiativer. Det kan eks. være træningshold eller små kurser.

    Her kommer du også hurtigt til at kende dine undervisere. Du kan let stille spørgsmål undervejs i undervisningen, og også efter timerne står de klar med hurtig hjælp. Ved den manuelle undervisning, hvor du skal lære forskellige mobiliseringsteknikker, er I delt op i to hold, så det ikke er noget problem for underviseren at hjælpe jer alle. I disse timer arbejder I altid to og to med samme partner hver gang.

    Læs mere om studielivet i Haderslev.

    Besøgende til Åbent hus

    Kom og mød os

    Åbent hus 2024

    Er du i tvivl om dit uddannelsesvalg? Så kom til Åbent Hus, deltag i Studiepraktik, bliv studerende for en dag eller deltag i nogle af vores andre events. Så bliver du klogere på dit valg.
    Foto af studerende

    Kom og mød os

    Bliv studerende for en dag

    Kom og prøv at være studerende på UC SYD, og følg en helt almindelig undervisningsdag.

    I tvivl om uddannelse?

    Synes du, det er svært at vælge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode råd? Så bliv klogere her.

    05

    Job & karriere

    Når du er færdig med din uddannelse, kan du gå forskellige karriereveje. Vil du arbejde med børn, unge eller ældre, med handicappede eller sportsudøvere? Brænder du mest for at arbejde med det psykiske eller fysiske område inden for fysioterapien? Du har mulighed for det hele. Du kan også styre din karriere efter, om du ønsker at arbejde med akut behandling eller længere forløb.

    Dine arbejdsområder kan bl.a. være genoptræning efter ulykker eller operationer, forebyggelse af skader, sundhedsfremme og behandling af muskel- og ledsmerter. Og du kan blive ansat både på hospitaler, plejecentre, specialcentre for handicappede, i idrætsorganisationer og træningscentre, i private klinikker og større private virksomheder.

    Unge mennesker sidder sammen og snakker

    Prøv kræfter med velfærdsledelse

    Drømmer du om at blive en af fremtidens velfærdsledere?

    Vil du gå forrest i udviklingen af velfærden? Vil du styrke de danske velfærdsprofessioner, som holder samfundet i gang? Så deltag i talentforløbet og udvikl dig selv på både et fagligt og personligt plan.

    Langt størstedelen af nyuddannede fysioterapeuter får job i fysioterapeutiske klinikker, kommuner eller på hospitaler.

    Nogle fysioterapeuter arbejder også med at udvikle det fysioterapeutiske felt ved at deltage i udviklingsarbejde. Og har du en leder gemt i dig, kan du gå efter lederstillingerne.

    Derudover har du også mulighed for at videreuddanne dig på kandidat- eller masterniveau.

    06

    Økonomi

    Der vil på uddannelsen være udgifter til litteratur, hvilket specielt er i starten af dit uddannelsesforløb. I forbindelse med dine praktikforløb skal du også beregne udgifter til transport. Du kan finde flere informationer om udgifter til transport i forbindelse med uddannelse og praktik her.

    Yderligere vil der være udgifter forbundet med studieturen og eventuelle udlandsophold.

    Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

    Som studerende på en professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

    Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

    Vejledning om SU

    Har du spørgsmål vedrørende SU (Statens Uddannelsesstøtte)? Så hjælper vores SU-vejledere dig meget gerne.

    Er du kommende studerende? Kontakt os her.

    Er du nuværende studerende? Kontakt os her.

    Du kan også ringe til os.

    Dine muligheder for studiestøtte

    Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

    Du kan finde flere informationer om studiestøtte her, og så kan du møde Sofie, der er ordblind og læser til lærer.

     

    07

    Spørgsmål & svar

    Hvad er en professionsbachelor?

    Der findes mange forskellige professionsbacheloruddannelser. Lærer, lyddesigner eller ergoterapeut er eksempler på professionsbacheloruddannelser, som du kan læse på UC SYD. Typisk uddannes du inden for en bestemt profession, et bestemt fag. Det kan være sygeplejerske, fysioterapeut eller noget helt tredje.
    Du ved altså, hvad du bliver, og kan derfor også nemmere sælge dig selv, når du en dag er færdiguddannet og skal have et arbejde.

    Praktik

    Du bliver ikke kun klædt på med teori, du skal også ud og afprøve teorierne i den virkelige verden løbende igennem uddannelsen. Det gør, at du som færdiguddannet professionsbachelor er rustet til at gå direkte ind i dit første job. Du har nemlig allerede en masse erfaring.

    Videreuddannelse

    En professionsbachelor giver dig direkte adgang til en række kandidat- og masteruddannelser. Ønsker du på et tidspunkt at læse videre, kan du derfor til enhver tid gøre dette.

    Hvad er en professionshøjskole / et University College?

    En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 3 og 4 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.

    Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

    Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

    En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

     

    08

    Kontakt os

    Vi er her for at hjælpe dig. Så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål om optagelse, adgangskrav, valg af studie eller om selve uddannelsen. 

    Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

    Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

    Spørgsmål til uddannelsen?

    Har du spørgsmål til uddannelsen, om job- og karrieremuligheder eller vil du gerne komme og besøge os, så er du meget velkommen til at kontakte studievejlederen herunder.

    Studievejleder på fysioterapeut

    Mette Thomasberg Kobborg
    Studievejleder, Campus Esbjerg
    mtko@ucsyd.dk
    72 66 27 85

    Anne Kirstine Fangel
    Studievejleder, Campus Haderslev
    akfa@ucsyd.dk
    7266 2793

    Andre kigger også på

    Ergoterapeut-studerende

    Sundhed

    Bliv ergoterapeut

    Tag uddannelsen til ergoterapeut og hjælp mennesker, der er fysisk, psykisk eller socialt udfordrede, med at få en hverdag med større frihed og livskvalitet.
    Studerende på ernæring og sundhed

    Sundhed

    Læs ernæring og sundhed

    Tag uddannelsen i ernæring og sundhed og lær at vejlede om sundhed, mad og måltider, og sæt gode spisevaner på menuen for den enkelte og store grupper.
    Sygeplejerskestuderende

    Sundhed

    Bliv sygeplejerske

    Vil du hjælpe mennesker i både stabile, komplekse og akutte situationer? Være faglig dygtig, have overblik og give omsorg? Tag uddannelsen til sygeplejerske.