Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

UC SYD Forskning

Forskning i velfærdssamfundets vilkår og muligheder

Forskningsprogrammer

Forskning, der betyder noget i hverdagen

På UC SYD forsker vi i spørgsmål og udfordringer som lærere, pædagoger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere oplever i hverdagen. Vi dykker ned i de spørgsmål og undersøgelsesfelter, som kan forbedre velfærdssamfundets institutioner. Både for de ansatte. For samfundet. Og for alle os, som bruger velfærdsydelser.
Samtidig kvalificerer vi vores professionsuddannelser og videreuddannelser med forskningsbaseret viden. På den måde udvikler vi både professionerne og uddanner dygtigere studerende.

Forskningsprogrammer

PÅ UC SYD er forskningen organiseret i fire forskningsprogrammer. På disse sider kan du skabe dig et overblik over forskningsprogrammerne samt de mange forskningsprojekter, der gennemføres i programmerne. 

Vores forskning er bygget op omkring fire forskningsprogrammer:

  • Pædagogik og pædagogisk praksis 
  • Skole og undervisning
  • Socialt arbejde, forvaltning og kommunikation 
  • Sundsfaglig praksis

Læs mere om forskningsprogrammerne herunder. Du finder mere information om konkretet forskningsprojekter under de enkelte programmer. 

Forskningsprogrammet for Pædagogik og pædagogisk praksis

Forskningsprogrammet skaber viden om pædagogik og de mangfoldige måder den udspiller sig på. Forskningen understøtter at pædagoger og andre fagprofessionelle kan skabe positive forandringer i menneskers liv og derfor gennemføres forskningen altid tæt på praksis. 

Forskningsprogrammet for skole og undervisning

I forskningsprogrammet Skole og undervisning og skole undersøger og skaber vi ny viden om inklusion og eksklusion, børn og unges personlige, faglige og sociale udvikling og den pædagogiske professionsudvikling.

Forskningsprogrammet for socialt arbejde, forvaltning og kommunikation 

Børn, unge og voksne i udsatte positioner. Mennesker med funktionsnedsættelse. Velfærdsinstitutioner, beskæftigelse, myndighed og forvaltning. Det er nogle af de felter, som Forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik beskæftiger sig med.

Forskningsprogrammet for sundhedsfaglig praksis

Her skaber vi ny viden om og forsker i de borgernære indsatser inden for det somatiske, de psykiatriske og det sociale område.

Kontakt os

Har du brug for mere information eller viden, er du velkommen til at kontakte os.

Bo Morthorst Rasmussen

Docent

Bo Morthorst Rasmussen (BMRA)

Ekspert i samarbejde på tværs, professionsudvikling, og følgeskab og udvikling af det sociale og socialpædagogiske arbejde.

Bo er docent for Forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik

Bodil Bjørnshavce Noe fra UC SYD

Docent

Bodil Bjørnshave Noe (BBNO)

Ekspert i rehabilitering

Bodil Bjørnshave Noe forsker i borgernes rehabiliteringsoplevelser, og afprøver interventioner, der kan understøtte helbred og funktionsevne. Hun undersøger, hvordan det gode, sammenhængende rehabiliteringsforløb kan tilrettelægges og evalueres.

Bodil er oprindelig uddannet sygeplejerske, har undervist på sygeplejerskeuddannelsen på UC SYD og er nu docent i Forskningsprogrammet for sundhedsfaglig praksis

Jesper Von Seelen

Forskningschef

Jesper von Seelen (JVSE)

Jesper er chef for forskningen på UC SYD og ansvarlig for at UC SYD lever op til den forskningsforpligtigelse, der følger med forskningsmidler. Bl.a. er Jesper ansvarlig for at forskningen på UC SYD lever op til gældende retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis. 

Line Togsverd

Docent

Line Togsverd (LTOG)

Ekspert i barndomspædagogik, daginstitutioner og pædagogers faglighed og uddannelse.

Line Togsverd er optaget af børn, barndom og den pædagogik, faglighed, uddannelse og politik, der skal til for at understøtte det gode børneliv og de værdier og fællesskaber, vi værdsætter i vores demokratiske samfund.

Line er docent for Forskningsprogrammet barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme.

Thomas Albrechtsen

Docent

Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen (TRSA)

Ekspert i didaktik og pædagogisk organisationsforskning.

Thomas er docent for Forskningsprogrammet Skole og undervisning.

Dorthe Carlsen

Docent

Dorthe Carlsen (DCAR)

Birgitte Folmann

Docent

Birgitte Folmann (BFOL)

Forsker i menneskers praksis, sanser og erfaring med atmosfære i rum. 

I flere år har hun lavet følgeforskning på design- og innovationsprojekter, der udvikler nye standarder for rum på hospitaler. Her har hun fokus på patienter, pårørende og personalets sanseoplevelser og deres forhold til ny teknologi. 

Julie Dalgaard Guldager

Docent

Julie Dalgaard Guldager (JDGU)

Ekspert i sundhedsfremme og forebyggelse blandt børn og unge.

Julie Dalgaard Guldager forsker både kvalitativt og kvantitativt. Hendes forskning er rettet mod mange aspekter af sundhedsfremme, men hun har et specielt fokus på bevægelse, fysisk aktivitet samt idræt i folkeskolen.

Julie er Docent i Sundhedsfremme og Forebyggelse for Forskningsprogrammet Sundhedsfaglig Praksis

Ane Bjerre Odgaard

Docent

Ane Bjerre Odgaard (ABOD)

Ane forsker i børns muligheder for at være kulturproducerende i deres institutionelt rammesatte hverdagsliv.

Hun er ph.d. og underviser også på pædagoguddannelsen på UC SYD og på UC SYD's diplom- og efteruddannelser indenfor digitale teknologier samt kulturformidling i pædagogisk praksis.