Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Forskning

Mindretalspædagogik, sprogpædagogik og interkulturalitet.

Center for Mindretalspædagogik

Vi udvikler og formidler faglig og pædagogisk viden og kompetence i arbejdet med børn, der vokser op i et mindretal.
01

Mindretalspædagogik

I det dansk-tyske grænseland har vi et dansk og et tysk nationalt mindretal, som har deres egne uddannelsessystemer og uddannelsesinstitutioner. Nord for grænsen kan du gå i tyske vuggestuer, børnehaver, folkeskoler og gymnasium. Tilsvarende har vi danske vuggestuer, børnehaver, skoler og gymnasier syd for grænsen.

Institutionerne er kendetegnet ved at være situeret i en særlig historisk, kulturel og sproglig kontekst, og eleverne lærer her både tysk og dansk på modersmåls niveau.

I institutionerne er undervisningssproget mindretalssproget og et særkende ved mindretalsinstitutionerne er, at børnene ikke altid har institutionssproget eller undervisningssproget som deres første modersmål. Det stiller en række særlige krav til den måde pædagoger og lærere tilrettelægger det pædagogiske og didaktiske arbejde på, fordi de til dagligt må forholde sig til børnenes tosprogethed og flerkulturalitet.

Center for Mindretalspædagogik beskæftiger sig med denne særlige pædagogik, der bedrives i mindretallenes institutioner – mindretalspædagogikken.

02

Pædagogisk udviklingsplatform

Center for Mindretalspædagogik ser det som sin væsentligste opgave at styrke og udvikle de potentialer, som en opvækst i mindretallene giver. Den opgave løser vi ved at udvikle lærings- og undervisningsmiljøer, der bidrager til børns sproglige, faglige, kulturelle og demokratiske dannelse.

Centeret indsamler viden og erfaringer på det mindretalspædagogiske område – både nationalt og internationalt. Vi udgør dermed også en mindretalspædagogisk udviklingsplatform, som styrker kendskabet til mindretalspædagogiske problemstillinger.

Desuden bidrager vi til det grænseoverskridende samarbejde og dialogen mellem dansk-tysk uddannelsestradition og pædagogisk udvikling.

I Center for Mindretalspædagogik:

 • Gennemfører vi mindretalspædagogiske konferencer og seminarer
 • Udvikler vi mindretalspædagogiske moduler inde nfor pædagog- og læreruddannelsen og gennemfører mindretalspædagogiske efter- og videreuddannelser
 • Tilrettelægger og gennemfører vi forsknings- og udviklingsprojekter inden for det mindretalspædagogiske område
 • Udvikler vi metoder og materialer, der understøtter mindretalspædagogikken
 • Fremmer vi internationalt samarbejde og netværksdannelse inden for mindretalspædagogikken
03

Om Center for Mindretalspædagogik

Center for Mindretalspædagogik blev i 2009 etableret som et partnerskab mellem UC SYD, Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Deutscher Schul- und Sprachverein.  Centerets faste medarbejdere er projektleder og ph.d. Camilla Franziska Hansen og adjunkt og ph.d. Nadine Malich-Bohlig.

De tre partnere er:

 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.
 • Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig
 • UC SYD

Dansk Skoleforening for Sydslesvig er den forening, der driver det danske mindretals børnehave- og skolevæsen. Det danske mindretal i Sydslesvig består af ca. 50.000 personer. Foreningen driver 56 børnehaver og 48 skoler. Sproget i børnehaverne og skolerne er dansk. I skolerne undervises i faget tysk på modersmålslignende niveau. Skoleforeningen varetager desuden en omfattende kursusvirksomhed inden for voksenuddannelse.

Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig er den forening, der driver det tyske mindretals børnehave- og skolevæsen. Det tyske mindretal i Nordslesvig består af ca. 18.000 personer. Foreningen driver 24 børnehaver og 16 skoler. Sproget i børnehaverne og skolerne er tysk. I skolerne undervises i faget dansk på modersmålslignende niveau.

UC SYD er den største uddannelsesinstitution i Sydjylland med professionsbacheloruddannelser, enkelte erhvervsuddannelser og korte videregående uddannelser. Desuden udbyder UC SYD en lang række videreuddannelser og bedriver udvikling og forskning inden for pædagogik, sundhed, og samfundsfag. Institutionen har 6.000 studerende på grunduddannelserne og 5.000 studerende på videreuddannelserne med hjemsted både syd og nord for grænsen. UC SYD har campusser i Esbjerg, Kolding, Haderslev og Aabenraa.

Centerets arbejdsgruppe består af repræsentanter fra alle tre partnere:

 • Skoleleder Lisbet Mikkelsen Buhl, Dansk Skoleforening for Sydslesvig
 • Skolekonsulent Katrin Lass, Dansk Skoleforening for Sydslesvig
 • Sprogvejleder på dagtilbudsområdet Helle Witt-Nommensen, Dansk Skoleforening for Sydslesvig
 • Skoleleder Anke Tästensen, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig
 • Børnehaveleder Ute Zander, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig
 • Pædagogisk- administrativ konsulent Käthe Nissen, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig
 • Adjunkt og ph.d. Nadine Malich-Bohlig, UC SYD
 • Projektleder og ph.d. Camilla Franziska Hansen, UC SYD
04

Kontakt

Camilla Hansen er UC SYDs ekspert indenfor mindretralspædagogik

Lektor

Camilla Franziska Hansen (CFHA)

Camilla er ph.d., projektleder og adjunkt ved Center for Mindretalspædagogik og er ekspert i mindretalspædagogik, sprogpædagogik og interkulturalitet.