Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Professionsbachelor

Bliv pædagog

Form hverdagen for børn, unge og voksne

01

Bliv pædagog

Pædagoger spiller en stor rolle i alle aspekter af vores liv. I daginstitutionen er det pædagogen, der lærer os at lyne jakken, danne venskaber og vente til det bliver vores tur. I skolen sikrer pædagogen, i tæt samarbejde med læreren, at børnene trives, udvikles og får en varieret dag fyldt med sjove aktiviteter, der understøtter alt det, eleverne skal lære.

Og for de mennesker, der er fysisk, psykisk eller social udfordret i livet, er pædagogen den uundværlige støtte i hverdagen. Den man kan betro sig til, som flytter grænser og har kompetencerne til at skabe de bedst mulige rammer for et godt liv. 

At arbejde som pædagog kræver engagement, indlevelse og stor faglighed. UC SYD's pædagoguddannelse er for dig, der i dit arbejdsliv drømmer om at skabe en spændende, udfordrende og tryg hverdag for børn, unge og voksne.

Fakta om pædagoguddannelsen

Pædagog

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Esbjerg, Kolding, Tønder, Aabenraa eller online
 • Varighed : 3,5 år
 • Pladser pr. årgang : 620 (Esbjerg: 210, Aabenraa: 225, Kolding: 165, Tønder: 20)
 • Praktik : 4 praktikperioder (Lidt over 1 års praktik i alt)
 • Adgangskrav : Studentereksamen/HF, 4 enkeltfag mv., pædagogisk assistent eller SOSU-assistent + specifikke krav

En mangfoldig uddannelse

På holdet møder du tidligere håndværkere, SOSU-assistenter, pædagogiske assistenter, nogen der har flere års erfaring med pædagogisk arbejde og nogen, der ingen har. Det giver en god dynamik på holdet, og forskellighederne er holdets styrke. Alderen på dine holdkammerater spænder fra 20-50 år, og på holdet er der rum til at diskutere, være nysgerrig og blive klogere på både dig selv og dine medstuderende undervejs. 

Vi har et klart mål med din uddannelse: Du skal blive en faglig dygtig pædagog, der kan løse nogle af de vigtigste opgaver i vores samfund, hvad enten det er inden for dagtilbudspædagogikken, skole- og fritidspædagogikken eller social- og specialområdet. Du skal være klar på at yde en indsats igennem hele din studietid. Du skal bidrage til en god arbejdskultur i din studiegruppe, samarbejde med andre uddannelser i huset, deltage aktivt i undervisningen og arbejde med dig selv undervejs både mentalt, fysisk, musisk og kreativt. 

Som færdiguddannet skal ud og bruge dig selv, være en rollemodel og gøre en forskel for mennesker i forskellige livssituationer med hver deres forudsætning. Alt hvad du kommer til at lave på studiet og i dit arbejdsliv er solidt funderet i både praktisk erfaring og teoretisk viden. På pædagoguddannelsen ved UC SYD kræver vi noget af dig, så du kan gå ud og være noget for andre. 

Jeg vil gerne læse en kandidat i pædagogisk sociologi på Aarhus Universitet, når jeg er færdig som pædagog. Jeg drømmer om at undervise f.eks. på pædagoguddannelsen ved UC SYD eller arbejde inden for ledelse. Det er det fede ved pædagoguddannelsen, der er så mange muligheder, når du er færdig.

Malene, 23 år, et år tilbage på pædagoguddannelsen, Esbjerg

Pædagogstuderende

Studieportræt

Rikke er pædagog til sommer

Hvis man vælger pædagoguddannelsen, er man alt andet end fastlåst. Det var en af grundene til, at Rikke Bork valgte at læse til pædagog. Og selvom hun brænder for børn, så vidste hun godt, at hvis hun senere fik lyst til at prøve kræfter med andet, så kunne hun sagtens det, for pædagoguddannelsen er en generalistuddannelse.

Du kan også vælge online studie eller merituddannelse

Udover at du kan læse pædagoguddannelsen som helt almindeligt dagsstudie, så kan du også læse til pædagog som delvist online studie eller som merituddannelse. Begge uddannelser giver dig større fleksibilitet i hverdagen. Merituddannelsen kræver dog, at du allerede har pædagogisk erhvervserfaring.

02

Adgangskrav & optagelse

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Ansøg til pædagoguddannelsen

Drømmer du om at blive pædagog? Så søg ind på uddannelsen her.

Ansøg til netuddannelsen til pædagog

Ønsker du at læse til pædagog på netuddannelsen? Så søg optagelse her.

Studiestart

Uddannelsen har studiestart i september og i februar.

Det er vores studieadministrative system, der automatisk fordeler ansøgere ud på studiestart i september og studiestart i februar.

OBS:
Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold til vinterstart 2025 i tilfælde af for få ansøgere, gældende for Esbjerg, Kolding og Aabenraa
Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere, gældende for Tønder

Optag

Pædagoguddannelsen optager 50 procent i kvote 1 og 50 procent i kvote 2.

Adgangskvotient

Er du nysgerrig på, hvad adgangskvotienten var ved det seneste optag? Find adgangskvotienten for kvote 1-optaget her.

Kvote 1: Adgangskrav og optagelse

Kvote 1: Adgangskrav til pædagog

For at søge optagelse på pædagoguddannelsen gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
Kvote 1: Det skal du vide

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfrist kvote 1: 5. juli kl. 12.00

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage hf-enkeltfag.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en International Baccalaureate (IB) skal du søge gennem kvote 2. Det er uanset, om den er taget i Danmark eller i udlandet, eller om det er en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes. I alle tilfælde skal du søge gennem kvote 2.

Søg via optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00

Kvote 2: Adgangskrav og optagelse

Kvote 2: Adgangskrav til pædagog

For at søge optagelse på pædagoguddannelsen gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX. 

eller

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis uddannelsen er fra før 2016) med fagene dansk C og naturfag C samt engelsk D.

eller

Pædagogisk assistentuddannelse med fagene dansk C og samfundsfag C samt engelsk E.

eller

Fire gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag C samt ét valgfrit fag på C-niveau. Find eksempelvis en pakkeløsning med alle fire fag hos VUC Syd eller et andet VUC.

eller

Godkendt udenlandsk eksamen.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

De specifikke adgangskrav skal være beståede.

Kvote 2: Vurderingskriterier til pædagog

Vi vurderer dig på disse kriterier i kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer og erfaringer. Vi medtager maksimalt 12 måneders aktiviteter samlet set. 

Vi tager udgangspunkt i følgende vurderingskriterier: 

 • erhvervserfaring efter du er fyldt 18 år: et timetal på 15-27 timer ugentligt (deltid) og 28 timer og derover (fuldtid)
 • færdiggjort erhvervsuddannelse
 • udlandsophold min. 3 måneder
 • højskoleophold min. 3 måneder
 • samfundsfaglig indsats min. en sæson eller 9 måneder
 • motiveret ansøgning
Kvote 2: Det skal du vide

Ansøgningsfrist kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

 • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
 • har en udenlandsk eksamen, hf-enkeltfag eller en anden adgangsgivende eksamen.
 • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

Søg via optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.00

Ansøgningsproces

Sådan søger du

Søg via optagelse.dk

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her.

Brug for hjælp?

Du finder hjælp til at udfylde din ansøgning på optagelse.dk her. Og er du stadig i tvivl om noget, du ikke kan finde svaret på, så kontakt os og lad os hjælpe dig.

Følg din ansøgning

nemStudie er stedet, hvor du kan følge status på din ansøgning til en af vores uddannelser. Når du har søgt ind på en uddannelse hos os gennem optagelse.dk, sender vi dig automatisk en e-mail, hvor vi beder dig om at oprette en bruger på nemStudie.

Det er vigtigt, at du opretter dig på portalen, for det er her, vi giver dig besked, hvis vi f.eks. mangler dokumentation i forbindelse med din ansøgning eller kan tilbyde dig en studieplads. Læs mere om nemStudie.

Vigtigt at vide, når du søger optagelse

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette studieår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning den 26. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads hos UC SYD, modtager du besked gennem nemStudie, hvor du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen inden for fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 26. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse?

Har du ikke opfyldt adgangskravene til uddannelsen inden den 5. juli kl. 12:00, har du stadig mulighed for at komme i betragtning til en studieplads betinget af, at du opfylder adgangskravene inden studiestart på uddannelsen.

Det kan f.eks. være fordi, at du læser et suppleringsfag, afslutter en erhvervsuddannelse eller er udenlandsk statsborger og skal supplere med Studieprøven.

Afslutter du HF-enkeltfag senere end sommerstart, kan det være en god idé at holde øje med siden for ledige studiepladser.

Når du søger optagelse, skal du i din ansøgning på optagelse.dk angive hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær jordemoder og bioanalytiker.

Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis?

Har du en udenlandsk eller international eksamen (IB), skal du søge ind på uddannelsen gennem kvote 2 på optagelse.dk. Dette gælder også, hvis du er fra Storbritannien uanset statsborgerskab.

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet, både når du søger arbejde eller uddannelse. Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet.

Du kan også undersøge, om din udenlandske gymnasiale eksamen kan ligestilles med en dansk gymnasial eksamen i eksamshåndbogen.

Søger du ind med et udenlandsk eksamensbevis skal vi bede dig om at få det oversat til et nordisk sprog eller engelsk. Du skal således, når du ansøger vedhæfte både en kopi af originalt eksamensbevis og en oversættelse af beviset. 

Sprogkrav
Når du søger om optagelse på en uddannelse, der udbydes på dansk, skal du dokumentere, at du har de nødvendige kundskaber i dansk. Du skal både mundtligt og skriftligt være i stand til at gennemføre uddannelsesaktiviteter og aflægge prøver på dansk.

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk (modul 6 i danskuddannelse 3) inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Dette gælder dog ikke, hvis du er nordisk statsborger, idet du opfylder sprogkravet dansk gennem den adgangsgivende eksamen, som du har bestået i dit hjemland.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du have bestået Studieprøven med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven inden studiestart på uddannelsen, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

Betaling for uddannelse (Studieafgift)
Som borger uden for EU/EØS er det grundlaget for din opholdstilladelse, der er afgørende for, om du er berettiget til at tage uddannelsen gratis eller om du selv skal betale for uddannelsen.

For at kunne vurdere, hvorvidt du er berettiget til gratis uddannelse, er det vigtigt, at du sammen med din ansøgning om optagelse vedhæfter følgende dokumenter:

 • Kopi af opholdskortet (både forside og bagside)
 • Kopi af opholdsbrevet fra myndighederne
 • Evt. ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

 

Har du en kandidatuddannelse?

Har du en gennemført en dansk såvel som en udenlandsk kandidatuddannelse, kan du som udgangspunkt godt blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige studiepladser på uddannelsen.

I særlige tilfælde er det dog muligt at søge dispensation for kandidatuddannelsen. Det kan fx være i forhold til:

 • helbredsmæssige årsager, hvor du ikke længere kan anvende din tidligere gennemførte kandidateksamen. Du skal til ansøgningen vedlægge dokumentation fra lægen, som bekræfter dette.
 • hvis du ikke længere kan opnå autorisation til anvendelse af uddannelsen på arbejdsmarkedet.
 • hvis uddannelsen er målrettet en helt specifik profession på arbejdsmarkedet, som er bortfaldet eller i al væsentlighed overflødiggjort. Det er ikke tilstrækkeligt grundlag for at meddele dispensation, at den gennemførte kandidatuddannelse ikke længere udbydes, at uddannelsens studieordning er ændret eller at uddannelsens niveau, jf. kvalifikationsrammen, er blevet ændret. Der kan her lægges vægt på udtalelse fra tidligere uddannelsesinstitution, hvis en sådan kan gives eller en udtalelse fra en faglig organisation i forhold til, hvorvidt ansøgers uddannelse kan anvendes på arbejdsmarkedet.

Dispensationsansøgningen skal være uploadet til din ansøgning inden fristen 15. marts kl. 12.00. 

Din ansøgning vil i øvrigt blive vurderet ud fra uddannelsens vurderingskriterier i kvote 2.

Sprogkrav når faget foregår på engelsk

Hvis du vælger et eller flere uddannelseselementer på engelsk i uddannelsen, stilles der krav om, at du kan dokumentere kundskaber i engelsk svarende til engelsk B-niveau i Danmark. Hvis du ikke har dette, tilbyder UC SYD at gennemføre en engelsktest svarende til samme kompetencemæssige niveau, som du skal have bestået for at kunne deltage i faget.

03

Uddannelsens opbygning

Vælg den pædagoguddannelse, der passer dig bedst

Regler og rammer for uddannelsen

Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her.

Pædagoguddannelsen er et fuldtidsstudie, som tager tre et halvt år. Hos UC SYD har du mulighed for at læse til pædagog på mere fleksible måder. Forløb, der er skræddersyet til dig, der måske har en familie, du gerne vil bruge tid sammen med eller et job, som du gerne vil beholde under studiet. 

Hos os kan du læse til pædagog på følgende måder på vores campusser i Esbjerg, Kolding, Tønder eller Aabenraa.

 1. Dagstudiet (3,5 år) Esbjerg, Kolding, Tønder og Aabenraa.
 2. Delvist netbaseret undervisning: 3,5 år ordinær uddannelse med 20 seminardage om året med undervisning på Campus Aabenraa.
 3. Meritpædagog, delvist netbaseret undervisning: 3 år med 20 seminardage om året med undervisning på Campus Aabenraa eller 4 år med 15 seminardage om året med undervisning på Campus Aabenraa.

Dagstudiet (3,5 år): Esbjerg, Kolding, Tønder og Aabenraa

Det første år på uddannelsen består af en fællesdel, hvor du bliver undervist i grundlæggende pædagogiske arbejde. Her ligger den første praktikperiode på syv uger. Pædagoguddannelsen er et fuldtidsstudie med ca. 12 skemalagte timer om ugen, hvor du skal være på campus. Ved studiestart bliver du en del af en studiegruppe på 3-5 personer, som vi sammensætter. I vælger selv indbyrdes i gruppen, hvordan, hvornår og hvor I arbejder bedst. Resten af studietiden vælger I selv studiegrupper. 

Du kommer typisk på hold med 30 andre studerende. Undervisningen er en blanding af holdundervisning, foredrag med fagfolk udefra, indsamling af empiri, opgaveskrivning, praktik og gruppearbejde. Særligt arbejdet i studiegrupperne fylder meget på pædagoguddannelsen. Mange af opgaverne afleverer I sammen, og de fleste prøver er gruppeeksamener.

Som færdiguddannet pædagog kommer du til at arbejde tæt sammen med bl.a. kollegaer, beboere, forældre, pårørende og andre faggrupper. Det samarbejde klæder vi dig godt på til under hele din studietid. På uddannelsen kommer du også til at samarbejde med studerende fra bl.a. socialrådgiver- og læreruddannelsen i tværprofessionelle forløb, fordi det er faggrupper, du kan komme til at arbejde tæt sammen med i jobbet som pædagog. 

På et tværfaglig forløb skulle vi løse forskellige opgaver sammen med socialrådgiverstuderende. Det gik op for os, hvor afhængige vores to faggrupper er af hinanden, og hvor vigtigt det er, at vi kan samarbejde ude i den virkelige verden. Det var en øjenåbner, og nu har jeg fået lyst til at skrive min bacheloropgave sammen med en socialrådgiverstuderende.

Sabrina, 37 år, pædagogstuderende i Aabenraa

Praktik

Der er fire praktikperioder i alt.

 • Den første varer syv uger, her arbejder du 30 timer om ugen og får SU.
 • De to næste praktikperioder varer et halvt år hver, her arbejder du i gennemsnit 32,5 timer om ugen og får løn.
 • Den fjerde praktik ligger i forbindelse med din bacheloropgave, hvor du bl.a. indsamler empiri til opgaven. Her er du i praktik i 96 timer og får SU.

I de tre første praktikker finder vi din praktikplads for dig. Du kan ønske, hvor du gerne vil hen, og vi gør alt, hvad vi kan, for at opfylde dit ønske. 

Tag din praktik i udlandet

Som studerende på pædagoguddannelsen har du mulighed for at tage din praktik i udlandet. Du kan rejse ud i enten 2. eller 3. praktikperiode på henholdsvis 3. eller 6. semester. Når du tager i praktik i udlandet, kan du tage din SU med. Du kan søge stipendier fra Nordplus og Erasmus, hvis du er i praktik i Norden eller Europa, der svarer til kr. 10.000-15.000.

Tag på studieophold i udlandet

Du kan også vælge at tage på et studieophold i udlandet i et halvt eller helt semester kombineret med praktik på vores partneruniversiteter rundt i verden. Vælger du at læse uden for Europa i USA, New Zealand eller Australien, skal du betale en uddannelsesafgift. Du kan søge om midler til dækning af denne afgift - midlerne vil typisk dække det hele eller det meste af afgiften. Når du tager på studieophold i udlandet, kan du ligeledes tage din SU med.

Andre internationale muligheder

Du har også andre muligheder for at give din uddannelse et internationalt præg. Det kan du gøre ved at deltage i det internationale og engelsksprogede modul 'Crossing Borders' på pædagoguddannelsen i Aabenraa, og du kan også deltage i de internationale studieuger. Derudover kan du i forbindelse med dit bachelorprojekt lave empiriindsamling i udlandet.

Udlandspraktik i gudesmukke Grønland: Inna og Asta tester pædagogevnerne af på landets kriminelle

Studerende fortæller

Udlandspraktik i gudesmukke Grønland: Inna og Asta tester pædagogevnerne af på landets kriminelle

På et praktikophold i Grønland har Asta og Inna set landet fra en hundeslæde, oplevet isbjerge og set nordlys. Men de har også gjort en stor forskel for nogle af landets kriminelle, som de som pædagogstuderende har arbejdet intenst med i tre måneder.

Specialisering

På uddannelsen bliver du tildelt en specialisering, og du kan ønske mellem tre forskellige:

 • Dagtilbudspædagogik (0-5 år)
 • Skole- og fritidspædagogik (6-18 år)
 • Social- og specialpædagogik

Pædagoguddannelsen er en generalistuddannelse. Så selvom du specialiserer dig inden for et af områderne, kan du som færdiguddannet pædagog søge arbejde inden for alle områder af faget uanset specialisering.

Dagtilbudspædagogik

Dagtilbudspædagogik er specialiseringen for dig, der brænder for at arbejde med små børn i alderen 0-5 år. På uddannelsen lærer du at skabe trygge og stimulerende rammer for samfundets mindste - uanset deres forudsætninger.

Du arbejder med forebyggende indsatser og lærer at udvikle pædagogiske miljøer og igangsætte aktiviteter med afsæt i din faglighed og skabe stimulerende og trygge rammer for de små. Samtidig lærer du at samarbejde og kommunikere med f.eks. forældre, pårørende og andre faggrupper. 

Her kommer du typisk i praktik i vuggestuer, børnehaver, dagtilbud, integrerede institutioner eller naturbørnehaver.

Skole- og fritidspædagogik

Du kommer typisk til at arbejde med børn og unge i alderen 6-18 år inden for specialiseringen skole- og fritidspædagogik.

Med skolereformen er der kommet et ekstra stort fokus på pædagogernes arbejde i folkeskolen, hvor din styrke ligger i at kunne skabe en sammenhængende og varierende skoledag for børnene. Som pædagog i en klasse igangsætter du aktiviteter, der understøtter børnenes læring og trivsel. Samtidig har du fokus på relationsarbejdet og det enkelte barns udvikling både individuelt og sammen med andre. Det kan være, du indlægger motoriske øvelser, som gør, at børnene bliver bedre til at koncentrere sig. Eller du tager f.eks. svære begreber fra matematiktimen med ud på gangen, hvor du sammen med børnene hænger regnestykker op på væggen, laver sjove hinkeruder med tal og på den måde bruger kroppen aktivt og leger matematikken ind. 

Du kommer også til at arbejde med børn og unge i fritiden. Det kan f.eks. være i ungdomsklubber, mødesteder, Streetmekka og som opsøgende gademedarbejder. Steder, hvor du som pædagog kan være med til at styrke børn og unges fritidsinteresser og sociale arenaer. Her kommer du typisk i praktik i f.eks. folkeskoler, privatskoler, på efterskoler, i klubber eller fritidsordninger.

Social- og specialpædagogik

Hvis du har lysten til at hjælpe andre, der er særlig udfordret i livet, skal du arbejde inden for specialiseringen social- og specialpædagogik. Opgaverne i dit fremtidige arbejdsliv vil spænde vidt fra konfliktløsning og konflikthåndtering mellem beboere på et værested til at skabe gode rammer og meningsfulde oplevelser for brugere i psykiatrien. Du kommer til at arbejde med børn, unge og voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og sociale vanskeligheder. Selvbestemmelse og medbestemmelse for borgere vil være dit fokus.

Her kommer du typisk i praktik på væresteder, behandlingshjem, flygtningecentre, botilbud for fysisk og psykisk handicappede, i psykiatrien eller i fængsler.

Pædagogstuderende vil undervise folkeskolen i digital dannelse

En studerende fortæller

Pædagogstuderende vil undervise folkeskolen i digital dannelse

- Jeg havde aldrig troet, at jeg som studerende allerede kunne skabe så meget med min uddannelse. Jeg har virkelig fået øjnene op for, at pædagogik er meget mere, end hvad man lige kan se ved første øjekast.
04

Studieliv

Hos os kan du læse pædagoguddannelsen i enten Esbjerg, Aabenraa, Kolding eller Tønder. Hver campus og studieby er forskellig, så du kan finde lige det miljø og det sted, der passer bedst til dig.

Instagram

Her kan du følge livet på UC SYDs pædagoguddannelser.

Profilen Paedagogisyd har glimt fra hverdagen på studiet, konkurrencer, begivenheder og sjove indslag fra alle de byer hvor vi uddanner pædagoger.

Følg os og se hvordan dine næste 3.5 år kan se ud! 

Studielivet i Esbjerg

Når du starter på studiet, bliver du tilknyttet en studietovholder, som typisk er en af dine undervisere. Studietovholderen er et kendt ansigt og er der for at hjælpe dig godt i gang på studiet. Døren til kontoret er altid åben, og du kan spørge om stort og småt.

Vi har haft et rigtig godt sammenhold i klassen. Jeg var meget nervøs, lige da jeg startede, og der var det fedt, at vi ret hurtigt lavede noget sammen uden for undervisningen, hvor vi lærte hinanden bedre at kende. Vi arrangerede bl.a. sommerfest, julefrokost og en hyttetur til Fanø, det var vildt hyggeligt.

Monique, 21 år, et år tilbage på pædagoguddannelsen, Esbjerg

På campus Esbjerg er der er rig mulighed for at få rørt kroppen mellem undervisningstimerne, vi har bl.a. en svømmehal, boldhal og et fitness-rum. 

Ved studiestart inviterer tutorerne til introfest, så du kan lære dine nye studiekammerater bedre at kende.

Derudover arrangerer mange hold selv sommerfester, julefrokoster og hytteture for at ryste flokken godt sammen. Hver fredag ml. kl. 12.00-21.30 serveres der kolde øl og sodavand i fredagsbaren , hvor alle studerende på campus kan mødes i hyggelige omgivelser. Fredagsbaren arrangerer også temafester, julefrokoster, skolefester og meget andet. 

På pædagoguddannelsen er der tradition for, at de igangværende studerende arrangerer dimissionsfejring for de dimitterende studerende. I en hel uge står der udelukkende ’forberedelse af festlighederne’ på skemaet, hvor der syes kostumer, øves sang, dans, skuespil og andet gøgl. På dimissionsdagen emmer hele campus af liv og glade dage, og hvert år bliver de nyudklækkede pædagoger sendt afsted med et brag af et show. 

Læs mere om campus og byen Esbjerg

Gustavs meningsfulde valg

En studerende fortæller

Gustavs meningsfulde valg

Før Gustav skiftede sin hjemby på Sydfyn ud med Esbjerg, anede han ikke, hvad han gerne ville lave i fremtiden. Han flyttede til Esbjerg af ren kærlighed. Ikke til byen. Men fordi hans kæreste var kommet ind på sit drømmestudie netop her. Beslutningen om at flytte med hende medførte bl.a., at Gustav...

Studielivet i Aabenraa

Når du starter på studiet, bliver du tilknyttet en studietovholder, som typisk er en af dine undervisere.

Studietovholderen er et kendt ansigt og er der for at hjælpe dig godt i gang på studiet. Døren til kontoret er altid åben, og du kan spørge om stort og småt.

Den første fredag i måneden er der fredagssamling for alle studerende og undervisere på studietrappen. Her er der praktiske info, sjove indslag, sang og meddelelser fra studerende.    

Læs mere om campus og byen Aabenraa

Jeg led af eksamensangst. Jeg gik til min studietovholder, som hjalp mig og motiverede mig. Samtidig fik jeg hjælp af en specialkonsulent, som besøgte campus. Hun lærte mig nogle simple teknikker, og de har virket. I dag er jeg stadig nervøs inden en eksamen, men slet ikke på samme måde som før.

Sabrina, 37 år, pædagogstuderende i Aabenraa

Portræt af Nikolaj Winkel, der står i sin have.

En studerende fortæller

Fra tømrer til pædagog: Et tilfældigt vikariat vækkede Nikolajs passion for at arbejde med børn

34-årige Nikolaj Winkel er egentlig uddannet tømrer. Så tog livet en drejning. Nu læser han på pædagoguddannelsen på UC SYD i Aabenraa, hvor han får de rette kompetencer til at arbejde med børn i folkeskolen.

Studielivet i Kolding

Stemningen i huset er præget af et stærkt fagligt fællesskab, og der er højt til loftet. Hver fredag mødes vi til Fredagssamling om formiddagen. Her får man fælles info, synger en sang, og de studerende bidrager med egne indslag. Nogen vil måske vise en video, de har lavet, andre lærer os en ny dans, eller vi får besøg af gæster. Det er særligt her, du kommer til at mærke det fællesskab, du er en del af.

Læs mere om campus og byen Kolding

Studielivet i Tønder

Uddannelsen til pædagog i Tønder er den mindste hos UC SYD, du får derfor en helt anden nærhed til underviserne, end du ellers ville opleve på de større studiesteder. 

Samtidig vil du helt sikkert kunne bibeholde det nære netværk og familieliv, du måske allerede er en del af også gennem praktikperioderne, da praktikstederne til filial Tønder er placeret i Tønder kommune.

Besøgende til Åbent hus

Kom og mød os

Åbent hus 2024

Er du i tvivl om dit uddannelsesvalg? Så kom til Åbent Hus, deltag i Studiepraktik, bliv studerende for en dag eller deltag i nogle af vores andre events. Så bliver du klogere på dit valg.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD, og følg en helt almindelig undervisningsdag.

I tvivl om uddannelse?

Synes du, det er svært at vælge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode råd? Så bliv klogere her.

05

Job & karriere

Som færdiguddannet pædagog har du mange spændende jobmuligheder inden for det pædagogiske felt - både i offentlige institutioner og private virksomheder. Du er klædt på til at udvikle børn, unge og voksne og skabe en tryg og meningsfuld hverdag for dem. 

Du kan f.eks. få job i vuggestuer, børnehaver, dagtilbud, integrerede institutioner og naturbørnehaver.

Du kan også bruge dine evner i f.eks. folkeskolen, på privatskoler, efterskoler, i klubber eller fritidsordninger. 

Nogle af vores færdiguddannede pædagoger bliver ansat på væresteder, behandlingshjem, flygtningecentre, botilbud for fysisk og psykisk handicappede, i psykiatrien eller i fængsler. Nogle arbejder med demente.  

Du kan også få arbejde på gymnasier eller blive ansat som konsulent eller projektteamleder i f.eks. institutioner eller kommuner.

Unge mennesker sidder sammen og snakker

Prøv kræfter med velfærdsledelse

Drømmer du om at blive en af fremtidens velfærdsledere?

Vil du gå forrest i udviklingen af velfærden? Vil du styrke de danske velfærdsprofessioner, som holder samfundet i gang? Så deltag i talentforløbet og udvikl dig selv på både et fagligt og personligt plan.
06

Økonomi

Udgifter til studiestart

Vi gør, hvad vi kan, for at minimere dine udgifter til bøger igennem studietiden. F.eks. scanner vi relevant litteratur ind, som du kan hente direkte ned, så du slipper for at købe nogle af bøgerne. Igennem hele din uddannelse skal du regne med følgende omkostninger. Beløbene er kun vejledende: 

 • Bøger ca. 4.- 5.000 kr. (fordelt over 3,5 år) 
 • Transport: Udgiftens størrelse afhænger af, hvor langt du bor fra campus.
 • Praktik: Her skal du påregne ekstra udgift til transport

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Vejledning om SU

Har du spørgsmål vedrørende SU (Statens Uddannelsesstøtte)? Så hjælper vores SU-vejledere dig meget gerne.

Er du kommende studerende? Kontakt os her.

Er du nuværende studerende? Kontakt os her.

Du kan også ringe til os.

Dine muligheder for studiestøtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om studiestøtte her, og så kan du møde Sofie, der er ordblind og læser til lærer.

 

07

Online eller merit

Læs til pædagog online

Du kan vælge at læse til pædagog på nettet, hvis du har behov for ekstra fleksibilitet i hverdagen.

Indholdet på netuddannelsen er det samme som på den ordinære pædagoguddannelse - kun formen er anderledes, fordi du ikke skal møde på campus hver dag, men i stedet modtager undervisning på udvalgte seminardage på vores campus i Aabenraa.

Læs mere om den delvist netbaserede pædagoguddannelse.

Læs til pædagog på merituddannelsen

Pædagoguddannelsen som merituddannelse er for dig, der allerede har erfaring inden for det pædagogiske felt.

Med merituddannelsen kan du opbygge endnu flere faglige kompetencer. Merituddannelsen er i høj grad et fleksibelt studie, hvilket gør det lettere for dig at kombinere studielivet med dit arbejds- og familieliv.

Uddannelsen holder til på vores campus i Aabenraa, og er et deltidsstudie under Åben uddannelse.

Læs mere om pædagoguddannelsen som merituddannelse.

08

Spørgsmål & svar

Kan jeg komme i praktik tæt på, hvor jeg bor?

På pædagoguddannelsen skal man ikke selv finde sine praktikpladser, men du har indflydelse på din praktikplacering, da dine egne prioriteringsønsker indgår i fordelingsprocessen. Vi kan dog ikke garantere, at du får dit ønske opfyldt, men vi kan garantere, at vi gør alt, hvad vi kan

Kan jeg have et studiejob ved siden af?

Som studerende skal du regne med at have en arbejdsuge på ca. 40 timer. For de fleste studerende er det muligt at arbejde lidt ved siden af. Dog kan det være sværere at passe et fritidsarbejde i praktikperioderne, da arbejdstiderne ligger anderledes fordelt i disse perioder.

Hvordan er fordelingen af studerende på køn og alder?

Vi har en bred aldersfordeling på uddannelsen. Ca. 25 % af de studerende på pædagoguddannelsen er mænd.  

Kan jeg gennemføre en pædagoguddannelse, når jeg er ordblind?

Ja. Studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse, kan søge specialpædagogisk støtte, som kan hjælpe dem til at gennemføre uddannelsen på lige vilkår med andre studerende. Læs mere om SPS.

Hvad er en professionsbachelor?

Der findes mange forskellige professionsbacheloruddannelser. Lærer, lyddesigner eller ergoterapeut er eksempler på professionsbacheloruddannelser, som du kan læse på UC SYD. Typisk uddannes du inden for en bestemt profession, et bestemt fag. Det kan være sygeplejerske, fysioterapeut eller noget helt tredje.
Du ved altså, hvad du bliver, og kan derfor også nemmere sælge dig selv, når du en dag er færdiguddannet og skal have et arbejde.

Praktik

Du bliver ikke kun klædt på med teori, du skal også ud og afprøve teorierne i den virkelige verden løbende igennem uddannelsen. Det gør, at du som færdiguddannet professionsbachelor er rustet til at gå direkte ind i dit første job. Du har nemlig allerede en masse erfaring.

Videreuddannelse

En professionsbachelor giver dig direkte adgang til en række kandidat- og masteruddannelser. Ønsker du på et tidspunkt at læse videre, kan du derfor til enhver tid gøre dette.

Hvad er en professionshøjskole / et University College?

En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 3 og 4 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.

Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

 

09

Kontakt os

Vi er her for at hjælpe dig. Så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål om optagelse, adgangskrav, valg af studie eller om selve uddannelsen. 

Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

Spørgsmål til uddannelsen?

Har du spørgsmål til uddannelsen, om job- og karrieremuligheder eller vil du gerne komme og besøge os, så er du meget velkommen til at kontakte studievejlederen herunder.

Studievejleder på pædagog

Campus Aabenraa

Mette Solkær
Studievejleder, Campus Aabenraa
mspe@ucsyd.dk
7266 5646

Campus Esbjerg

Per Torbøl Holm Sørensen
Studievejleder, Campus Esbjerg
ptso@ucsyd.dk
7266 4110

Charlotte Bak Balvig
Studievejleder, Campus Esbjerg
cbba@ucsyd.dk
7266 3025

Campus Kolding

Bodil Fjordside Pagh
Studievejleder, Campus Kolding
bfpa@ucsyd.dk
7266 5456

Uddannelsesfilial Tønder

Mette Solkær
Studievejleder, Campus Tønder
mspe@ucsyd.dk
7266 5646

Andre kigger også på

Pædagogisk assistent UC SYD

Undervisning og pædagogik

Bliv pædagogisk assistent

Vil du skabe spændende, meningsfulde og stimulerende hverdage for børn, unge eller voksne? Tag uddannelsen til pædagogisk assistent.
Skolelærer i skolegård

Undervisning og pædagogik

Bliv lærer

Vil du hjælpe børn og unge godt på vej? Sætte gode rammer for andres læring, og være mester i at formidle din viden videre? Tag uddannelsen til lærer.
Foto af studerende

Samfund

Bliv socialrådgiver

Vil du hjælpe borgere, der kæmper med tunge problemer? Lære at forstå mekanismerne bag, og vide hvordan du kan hjælpe? Tag uddannelsen til socialrådgiver.