Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Professionsbachelor

Læs ernæring og sundhed

Bliv ekspert i det sunde liv

01

Læs ernæring og sundhed

Sundhed, mad og måltider spiller en stor og vigtig rolle for os alle i hverdagen. Det er afgørende for at leve det gode liv. Mad og måltider er en vigtig del for at forebygge livsstilssygdomme, fremme vores trivsel, få bedre udbytte af fysisk aktivitet eller lære at leve med en sygdom.

På uddannelsen arbejder du både med ledelse og produktion af mad og måltider rettet mod den enkelte og til mange. Der arbejdes med smag, måltidets sammensætning og kroppens behov. De officielle anbefalinger gør os klogere på sund mad og livsstil, men det kan for mange være svært at nå i mål. Her kan et godt produceret måltid, kostvejledning og hjælp til ændringer både for den enkelte og i hele samfundet gøre en forskel.

På uddannelsen i ernæring og sundhed får du en stor faglig viden inden for området. Du lærer at sætte gode spisevaner på menuen for den enkelte og store grupper - i hjemmet og på arbejdspladsen. Du får også en forståelse for måltidets sammensætning i forhold til ernæring, bæredygtighed og forbrugeradfærd samt redskaberne til at kunne lede processer relateret til mad og måltider. Derudover bliver du klædt på til at kunne vejlede og formidle om sundhed, mad og måltider. Med sociologiske og psykologiske teorier og viden om kommunikation og ledelse kan du være med til at igangsætte livsstilsændringer og styrke det sunde hverdagsliv. 

Fakta om uddannelsen i ernæring og sundhed

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Haderslev
 • Varighed : 3,5 år
 • Pladser pr. årgang : 35
 • Praktik : Min. 6 måneder i alt
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse samt specifikke adgangskrav

Vi har et bredt syn på sundhed og en nær relation til praksis

Grundlaget for uddannelsen i ernæring og sundhed er det brede og positive sundhedsbegreb. Vi arbejder ud fra de officielle og evidensbaserede anbefalinger, men inddrager også altid konteksten. Vi kigger på hele samfundet og på mennesket som helhed. Dét giver os de bedste forudsætninger for at fremme sundheden.

Du vil på uddannelsen opleve et stort samspil med praksisfeltet. Dine praktikforløb spiller en væsentlig rolle i din studietid, og det gør afstanden mellem teoretisk læring og praktisk erfaring kort. Allerede på uddannelsen kommer du til at arbejde sammen med andre professioner. Dermed er du godt klædt på til det vigtige tværprofessionelle samarbejde, du vil møde på uddannelsen og ude i virkeligheden.

Vi har naturvidenskabelige fag som biokemi, biologi og fysiologi, hvor vi lærer, hvordan maden fungerer i kroppen. Men vi lærer også om psykologi, sociologi og at se mennesket som en helhed. Det er en ideel kombination, og jeg er helt sikker på, jeg har valgt den rette uddannelse.

Kristine Ludvigsen

Studerende på ernæring og sundhed

Ernæring og Sundhed Studerende

Mød en studerende

Mads vil undervise i Ernæring og sundhed

Mads vil undervise og vejlede om gode spisevaner og måltidets sammensætning for at imødekomme den dårlige information der florerer på nettet.
Ernæring og Sundhed Studerende

Mød en studerende

Zahra læser Ernæring & Sundhed 

- Jeg drømmer om at forske indenfor kost, og hvordan kosten hænger sammen med sygdomme.
02

Adgangskrav & optagelse

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen har studiestart til september.

Optag

Ernæring og sundhed optager 50 procent i kvote 1 og 50 procent i kvote 2.

Adgangskvotient

Er du nysgerrig på, hvad adgangskvotienten var ved det seneste optag? Find adgangskvotienten for kvote 1-optaget her.

Kvote 1: Adgangskrav og optagelse

Kvote 1: Adgangskrav til ernæring og sundhed

For at søge optagelse på ernæring og sundhedsuddannelsen gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • Merkantil EUX 1. del (2år)

Og du skal have bestået engelsk C og kemi C eller bioteknologi A samt enten matematik C, biologi C eller samfundsfag C.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Hvis du mangler et eller flere af fagene, kan du kontakte dit lokale VUC og høre hvilke muligheder, du har. I Haderslev tilbyder VUC Kemi C på et turbo-kursus i august måned. Tilmelding skal ske til vejledningscenteret ved VUC i Haderslev.  

Kvote 1: Det skal du vide

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfrist kvote 1: 5. juli kl. 12.00

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage hf-enkeltfag.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en International Baccalaureate (IB) skal du søge gennem kvote 2. Det er uanset, om den er taget i Danmark eller i udlandet, eller om det er en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes. I alle tilfælde skal du søge gennem kvote 2.

Søg via optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00

Kvote 2: Adgangskrav og optagelse

Kvote 2: Adgangskrav til ernæring og sundhed

For at søge optagelse på ernæring og sundhedsuddannelsen gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF, ) eller EUX.

eller

En af følgende erhvervsuddannelser:

 • bager (trin 2)
 • ernæringsassistent (trin 2)
 • fitness manager (trin 2 i fitnessuddannelsen)
 • gastronom (med specialer)
 • gourmetslagter med specialer, konditor (trin 2)
 • slagter (med specialer)
 • social- og sundhedassistentuddannelsen (trin 2, hvis tidligere trindelt social- og sundhedsuddannelse)
 • tjener (trin 2)

eller

Godkendt udenlandsk eksamen.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

DERUDOVER skal du have bestået en af følgende kombinationer:

 • Engelsk C og kemi C og biologi C
 • Engelsk C og bioteknologi A
 • Engelsk C og kemi C og matematik C
 • Engelsk C og kemi C og samfundsfag C

Hvis du mangler et eller flere af fagene, kan du kontakte dit lokale VUC og høre hvilke muligheder, du har. I Haderslev tilbyder VUC Kemi C på et turbo-kursus i august. Tilmelding skal ske til vejledningscenteret ved VUC i Haderslev.

Kvote 2: Vurderingskriterier til ernæring og sundhed

Vi vurderer dig på disse kriterier i kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer og erfaringer. Vi medtager maksimalt 12 måneders aktiviteter samlet set. 

Vi tager udgangspunkt i følgende vurderingskriterier:

 • Erhvervsarbejde – her tæller ENTEN relevant erhvervsarbejde ELLER almindeligt erhvervsarbejde
  • Relevant erhvervsarbejde: Det kan være kostfagligt, sundhedsfagligt eller pædagogisk arbejde. Du skal have arbejdet i mindst fire måneder i sammenhæng og minimum 25 timer om ugen. 
  • Almindeligt erhvervsarbejde: Du skal have arbejdet i mindst fire måneder i sammenhæng og minimum 25 timer om ugen. 
 • Udlandsophold:  Minimum tre måneder i sammenhæng. 
 • Højskoleophold: Minimum tre måneder i sammenhæng. 
 • Anden studierelevant aktivitet. F.eks. frivilligt arbejde, længerevarende kurser eller andet.
 • Gennemførte dele på anden videregående uddannelse svarende til minimum 30 ECTS-point (1. semester). Alle prøver i forbindelse med det pågældende semester skal være bestået. 
 • Relevante fag på højere niveau end C-niveau: 
  • Relevante fag er matematik, fysik, kemi, biologi, engelsk, idræt, samfundsfag og psykologi. Andre fag kan vurderes relevante f.eks. inden for områder som: organisation, projektledelse og ernæring. 
 • Karakteren i en adgangsgivende gymnasial eksamen 

Alle aktiviteter skal kunne dokumenteres. Erhvervsarbejde skal dokumenteres med ugentlig timetal, periode og arbejdets art. Se arbejdsgivererklæringer på optagelse.dk.

Du skal ikke medsende motiveret ansøgning.

Optagelsessamtale
Når du søger ind på ernæring og sundhedsuddannelsen på UC SYD, vil du kunne blive indkaldt til en optagelsessamtale. Optagelsessamtalen er, som ordet også siger, en samtale. Det er altså ikke en eksamen. Det er en dialog, hvor du har mulighed for at vise din motivation for at søge ind uddannelsen. Samtalen vil foregå på campus Haderslev og vil kunne ske i perioden medio maj til medio juni med henblik på:

 • Uddybning af dine overvejelser i forhold til din deltagelse på studiet
 • En samtale om dine studierelevante kompetencer og om dine forventninger til studiet og til din kommende profession.

Du har ikke pligt til at deltage i optagelsessamtalen. Hvis du ikke ønsker at deltage, vil din ansøgning blive bedømt alene på den fremsendte dokumentation. Optagelse sker på baggrund af en samlet vurdering af opfyldelse af adgangskrav, opnåede kvalifikationer, erfaringer og optagelsessamtalen.

Kvote 2: Det skal du vide

Ansøgningsfrist kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

 • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
 • har en udenlandsk eksamen, hf-enkeltfag eller en anden adgangsgivende eksamen.
 • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

Søg via optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.00

Ansøgningsproces

Sådan søger du

Søg via optagelse.dk

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her.

Brug for hjælp?

Du finder hjælp til at udfylde din ansøgning på optagelse.dk her. Og er du stadig i tvivl om noget, du ikke kan finde svaret på, så kontakt os og lad os hjælpe dig.

Følg din ansøgning

nemStudie er stedet, hvor du kan følge status på din ansøgning til en af vores uddannelser. Når du har søgt ind på en uddannelse hos os gennem optagelse.dk, sender vi dig automatisk en e-mail, hvor vi beder dig om at oprette en bruger på nemStudie.

Det er vigtigt, at du opretter dig på portalen, for det er her, vi giver dig besked, hvis vi f.eks. mangler dokumentation i forbindelse med din ansøgning eller kan tilbyde dig en studieplads. Læs mere om nemStudie.

Vigtigt at vide, når du søger optagelse

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette studieår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning den 26. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads hos UC SYD, modtager du besked gennem nemStudie, hvor du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen inden for fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 26. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse?

Har du ikke opfyldt adgangskravene til uddannelsen inden den 5. juli kl. 12:00, har du stadig mulighed for at komme i betragtning til en studieplads betinget af, at du opfylder adgangskravene inden studiestart på uddannelsen.

Det kan f.eks. være fordi, at du læser et suppleringsfag, afslutter en erhvervsuddannelse eller er udenlandsk statsborger og skal supplere med Studieprøven.

Afslutter du HF-enkeltfag senere end sommerstart, kan det være en god idé at holde øje med siden for ledige studiepladser.

Når du søger optagelse, skal du i din ansøgning på optagelse.dk angive hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær jordemoder og bioanalytiker.

Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis?

Har du en udenlandsk eller international eksamen (IB), skal du søge ind på uddannelsen gennem kvote 2 på optagelse.dk. Dette gælder også, hvis du er fra Storbritannien uanset statsborgerskab.

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet, både når du søger arbejde eller uddannelse. Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet.

Du kan også undersøge, om din udenlandske gymnasiale eksamen kan ligestilles med en dansk gymnasial eksamen i eksamshåndbogen.

Søger du ind med et udenlandsk eksamensbevis skal vi bede dig om at få det oversat til et nordisk sprog eller engelsk. Du skal således, når du ansøger vedhæfte både en kopi af originalt eksamensbevis og en oversættelse af beviset. 

Sprogkrav
Når du søger om optagelse på en uddannelse, der udbydes på dansk, skal du dokumentere, at du har de nødvendige kundskaber i dansk. Du skal både mundtligt og skriftligt være i stand til at gennemføre uddannelsesaktiviteter og aflægge prøver på dansk.

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk (modul 6 i danskuddannelse 3) inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Dette gælder dog ikke, hvis du er nordisk statsborger, idet du opfylder sprogkravet dansk gennem den adgangsgivende eksamen, som du har bestået i dit hjemland.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du have bestået Studieprøven med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven inden studiestart på uddannelsen, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

Betaling for uddannelse (Studieafgift)
Som borger uden for EU/EØS er det grundlaget for din opholdstilladelse, der er afgørende for, om du er berettiget til at tage uddannelsen gratis eller om du selv skal betale for uddannelsen.

For at kunne vurdere, hvorvidt du er berettiget til gratis uddannelse, er det vigtigt, at du sammen med din ansøgning om optagelse vedhæfter følgende dokumenter:

 • Kopi af opholdskortet (både forside og bagside)
 • Kopi af opholdsbrevet fra myndighederne
 • Evt. ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

 

Har du en kandidatuddannelse?

Har du en gennemført en dansk såvel som en udenlandsk kandidatuddannelse, kan du som udgangspunkt godt blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige studiepladser på uddannelsen.

I særlige tilfælde er det dog muligt at søge dispensation for kandidatuddannelsen. Det kan fx være i forhold til:

 • helbredsmæssige årsager, hvor du ikke længere kan anvende din tidligere gennemførte kandidateksamen. Du skal til ansøgningen vedlægge dokumentation fra lægen, som bekræfter dette.
 • hvis du ikke længere kan opnå autorisation til anvendelse af uddannelsen på arbejdsmarkedet.
 • hvis uddannelsen er målrettet en helt specifik profession på arbejdsmarkedet, som er bortfaldet eller i al væsentlighed overflødiggjort. Det er ikke tilstrækkeligt grundlag for at meddele dispensation, at den gennemførte kandidatuddannelse ikke længere udbydes, at uddannelsens studieordning er ændret eller at uddannelsens niveau, jf. kvalifikationsrammen, er blevet ændret. Der kan her lægges vægt på udtalelse fra tidligere uddannelsesinstitution, hvis en sådan kan gives eller en udtalelse fra en faglig organisation i forhold til, hvorvidt ansøgers uddannelse kan anvendes på arbejdsmarkedet.

Dispensationsansøgningen skal være uploadet til din ansøgning inden fristen 15. marts kl. 12.00. 

Din ansøgning vil i øvrigt blive vurderet ud fra uddannelsens vurderingskriterier i kvote 2.

Hvad betyder reglen om nedjustering af karaktergennemsnit for mig?

Fra 2022 gælder nye regler, når en gymnasial eksamen suppleres via gymnasial supplering (GSK), hf-enkeltfag, supplerende overbygningsforløb (SOF) eller lignende. Det betyder, at karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen kan blive nedjusteret (genberegnet), når der søges om optagelse på en videregående uddannelse.

Nedjustering finder sted, hvis:

 • både den gymnasiale eksamen og suppleringsfag er afsluttet den 1. maj 2022 eller senere.
 • der suppleres med fag for at du kan opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.
 • karaktererne fra suppleringsfagene trækker karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen ned.
 • du søger optagelse via optagelse.dk i kvote 1.

Reglen om nedjustering gælder således på uddannelsen i ernæring og sundhed, da du her skal opfylde specifikke adgangskrav for at blive optaget.

Hvis du søger optagelse på forskellige uddannelser med forskellige specifikke adgangskrav, kan du opleve, at der ved vurderingen af din ansøgning bliver taget udgangspunkt i forskellige gennemsnit.

Genberegningen af det digitale eksamensbevis sker automatisk.

Vil du vide mere? Så læs mere på UddannelsesGuiden.

Sprogkrav når faget foregår på engelsk

Hvis du vælger et eller flere uddannelseselementer på engelsk i uddannelsen, stilles der krav om, at du kan dokumentere kundskaber i engelsk svarende til engelsk B-niveau i Danmark. Hvis du ikke har dette, tilbyder UC SYD at gennemføre en engelsktest svarende til samme kompetencemæssige niveau, som du skal have bestået for at kunne deltage i faget.

 

03

Uddannelsens opbygning

Regler og rammer for uddannelsen

Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her.

Det tager tre et halvt år at blive professionsbachelor i ernæring og sundhed. Uddannelsen er et fuldtidsstudium. Det betyder, at du skal forvente at bruge cirka 40 timer om ugen på at studere.

Arbejdsmængden på studiet vil løbende variere afhængig af undervisning, opgaveskrivning, studiegruppearbejde og praktik. Vi vægter dialogbaseret undervisning højt, men hvert semester består af forskellige undervisningsformer, projektforløb, tværprofessionelle forløb med andre uddannelser, arrangementer på og udenfor campus, konferencer m.m., og derfor vil du opleve et varieret studieforløb.

Bor du langt fra campus eller har du brug for ekstra fleksibilitet i din hverdag?  

Selvom ernæring og sundhed er et fuldtidsstudium, behøver du ikke at være på campus i alle 40 timer ugentligt. Uddannelsen tilbyder en høj grad af frihed til dig, der enten skal rejse meget langt, eller som har familie eller job, der stiller krav til din tid. 

Arbejdsugen vil variere mellem 1 og 5 dage på campus, det betyder at du i gennemsnit kun skal forvente at være på campus 3-4 dage om ugen. I den resterende tid og under gruppearbejderne kan i selv planlægge jeres arbejdstid og om i vil mødes på campus, online eller hjemme hos jer selv.

Hvis du bor langt fra campus, er der i langt de fleste tilfælde mulighed for at dine praktikforløb kan afvikles i dit nærområde. 

Har du spørgsmål til kravene til fremmøde eller om uddannelsen kan passe sammen med din hverdag, så tøv ikke med at kontakte uddannelsens studievejleder

Forventninger til dig og os

Vi forventer, at du fra uddannelsens start tager ansvar for egen læring, og at du udviser engagement og selvstændighed i dit virke som studerende. Til gengæld kan du forvente af os, at vi vil give dig rig mulighed for at udfordre dig selv gennem uddannelsen og dygtiggøre dig på området.

Studieretninger

Det første år består af et basisforløb, hvor du får grundlæggende kompetencer inden for fagområdet. Her kommer du bl.a. til at dykke ned i:

 • Sundhedsvidenskabelige fag som mad, måltider og diætetik, kostplanlægning og vurdering.
 • Naturvidenskabelige fag som ernæring, anatomi og fysiologi, biokemi og fødevareteknologi.
 • Samfundsvidenskabelige fag som sociologi, ledelse og organisation.
 • Humanvidenskabelige fag som pædagogik og psykologi.

Efter dit første år skal du vælge mellem én af to studieretninger:

Fødevarer og ledelse

Studieretningen fødevarer og ledelse har fokus på, hvordan du leder og kvalitetssikrer måltidsløsninger og fødevareproduktion. Derudover lærer du at innovere på sundheds- og serviceområdet. Med denne retning vil du beskæftige dig med ledelse, herunder projektledelse, innovation, kommunikation lovgivning og markedsføring. 

Retningen er for dig, der eksempelvis vil arbejde som leder, fødevarekonsulent, projektleder eller indkøber. 

Sundhedsfremme og diætetik

På studieretningen sundhedsfremme og diætetik får du en forståelse for sammenhængen mellem ernæring og fysisk aktivitet, og du bliver i stand til at kunne formidle din viden og vejlede borgerne. Studieretningens fokus er på ernæring, kommunikation og vejledning, sundhedsfremme, rehabiliterende og forebyggende interventioner. 

Du skal desuden vælge mellem to toninger på denne studieretning:

 • Sundhedsfremme og forebyggelse: Med denne toning kan du fremme sundheden og igangsætte forebyggende tiltag. Fysisk aktivitet og formidling af sundhed og ernæring til forskellige målgrupper vil være i fokus. 
 • Klinisk diætetik: Toningen lærer dig om korrekt ernæring, så du kan stille ernæringsdiagnoser og give diætbehandling. Her bliver du autoriseret klinisk diætist. Vi kan dog kun tilbyde et begrænset antal studiepladser på denne toning.

Sundhedsfremme og diætetik er for dig, der eksempelvis vil være sundhedskonsulent, kostvejleder, klinisk diætist eller underviser.

Uddannelsen kan virke ret bred, og særligt i starten er der en masse teoretisk viden, man skal lære. Heldigvis har vi engagerede undervisere, der gør meget ud af at fortælle os, hvad der er vores konkrete kompetencer, som vi kan bidrage med, når vi er færdiguddannede. Og så er vi gode til at hjælpe hinanden, når vi sveder over biokemi-bøgerne.

Nanna Christensen

Studerende på ernæring og sundhed

Foto af studerende på ernæring og sundhed

Dine praktikforløb

Du skal i praktik tre gange i løbet af dit studie, og du kommer i alt til at være minimum seks måneder i praktik. Alle praktikopholdene er placeret på dit studieretningsforløb, og sammen med praktikkoordinatoren har du derfor mulighed for at finde det praktiksted, der matcher din særlige interesse. Vi forbereder dig på praktikken, og du inddrager efterfølgende dine praktiske erfaringer i den teoretiske undervisning.

Læs mere om praktik

Dine praktikforløb kan foregå på både statslige, regionale, kommunale og private institutioner. Har du valgt toningen klinisk diætetik vil dine praktiksteder være regionens sygehuse.

Første praktikforløb er placeret på tredje semester. Her møder du professionen i praksis og udvikler kompetencer til at kunne observere og kommunikere, og du får allerede her konkrete formidlingsopgaver indenfor dine fagområder.

Dit andet og tredje praktikforløb ligger på henholdsvis femte og sjette semester. I disse praktikforløb udvikler du en selvstændig forståelse for din egen profession og også for samspillet med andre professioner. Du bringer hele din faglige viden i spil i forskellige arbejdsfunktioner og kommer til at arbejde sammen med både andre professionelle og borgerne .
 

I eksamensopgaver og praktikforløb har jeg selv valgt, hvad jeg vil fordybe mig i og lære mere om. Det er virkelig fedt, at man har den mulighed. Nu glæder jeg mig bare til at tage min viden i brug efter studiet.

Nanna Christensen

Studerende på ernæring og sundhed

Internationale muligheder

På uddannelsen i ernæring og sundhed kan du på femte og sjette semester tage et praktikophold i udlandet. Du har mulighed for at vælge mellem alle verdens lande.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Her fordyber du dig i lige den professionsrelevante problemstilling, du brænder allermest for at blive klogere på.

Studerende på ernæring og sundhed sammen med børn fra Bali

Mød Tine

Tine lærer børn på Bali om ernæring og sundhed

Tine Pedersen vil gerne hjælpe andre mennesker og gøre en forskel. Hun læser ernæring og sundhed og er frivillig på Bali.
04

Studieliv

Når du starter på uddannelsen i ernæring og sundhed, bliver du taget imod af et hold tutorer, der giver dig en god introduktion til dit nye studie på Campus Haderslev. Her er du sammen med alle dine nye medstuderende på ernæring og sundhed, så I lærer hinanden at kende. Den første undervisning foregår også i den store gruppe med alle 40-50 studerende og først senere bliver i delt op i hold alt efter jeres valgte studieretning og toning. 

Instagram

Her kan du følge livet på UC SYDs ernæring og sundhedsuddannelse.

Profilen ernaeringogsundhed_ucsyd har glimt fra hverdagen på studiet, konkurrencer, begivenheder og sjove indslag.

Følg os og se hvordan dine næste 3.5 år kan se ud! 

Det er fedt, at man lærer alle at kende fra starten. Så tænker man ikke så meget over, hvem man kommer på hold med. Og vi havde en god introuge, der var tilrettelagt, så alle kunne være med.

Nanna Christensen

Studerende på ernæring og sundhed

På dit hold er i ca. 20-25 studerende. Det gør kontakten til underviseren tæt. Ofte har du undervisning med dit eget hold, men nogle gange har I sammenlæste timer. Og så er der timerne i køkkenet, hvor I bl.a. omsætter teorien fra bøgerne til praksis og afprøver forskellige metoder og teknikker.

Det er så hyggeligt, når vi har timer i køkkenet. Og vildt rart at supplere teorien med noget praktisk.

Kristine Ludvigsen

Studerende på ernæring og sundhed

På ernæring og sundhed sørger vi for, at der er plads til alle. Der kan være stor forskel på folks alder – nogle kommer lige fra gymnasiet, mens andre har en masse erfaring i rygsækken. Det er blot en fordel, der gør, at vi kan drage nytte af hinandens forskellige styrker. Når vi har frokostpause, sidder vi ofte i kantinen – det er særligt her, man møder de andre uddannelser og mærker studielivet på campus.

Foto af studerende på ernæring og sundhed

Der er plads til alle og et stort fokus på at tage hånd om hinanden. Vi kommer alle med forskellige baggrunde og er forskellige steder i livet. Men vi har et godt sammenhold og hjælper hinanden, og da uddannelsen favner så bredt, har alle nogle forskellige kompetencer, de kan bidrage med.

Kristine Ludvigsen

Studerende på ernæring og sundhed

Du kan læse mere om studielivet på vores campus og i byen Haderslev.

Besøgende til Åbent hus

Kom og mød os

Åbent hus 2024

Er du i tvivl om dit uddannelsesvalg? Så kom til Åbent Hus, deltag i Studiepraktik, bliv studerende for en dag eller deltag i nogle af vores andre events. Så bliver du klogere på dit valg.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD, og følg en helt almindelig undervisningsdag.

I tvivl om uddannelse?

Synes du, det er svært at vælge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode råd? Så bliv klogere her.

05

Job & karriere

Foto af studerende på ernæring og sundhed

Uddannelsen i ernæring og sundhed spænder bredt indenfor det sundhedsfaglige felt. Derfor er dine jobmuligheder efter endt uddannelse både mange og forskelligartede. Dit valg af studieretning vil selvfølgelig kvalificere dig til særlige jobområder, men du vil også opleve et overlap på tværs af studieretninger og toninger.

Hvis du har valgt studieretningen, fødevarer og ledelse, har du særligt kompetencer til at arbejde med udvikling af ernæringsrigtige og forbrugervenlige produkter. Du kan også være ansvarlig for driften af mad og måltider til mange mennesker. Det kan eks. enten være i institutioner, kantiner eller cateringvirksomheder. Du kan sikre kvaliteten af de fødevarer, vi køber, og kontrollere, at de lever op til lovgivningen. Dette er blot et udpluk af jobmulighederne indenfor fødevarefeltet.

Med studieretningen og toningen, sundhedsfremme og forebyggelse, kan du særligt arbejde som sundheds- eller kostkonsulent med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Her kan du vejlede borgere og ansatte i sundhedssektoren om sund kost og god motion, og du kan hjælpe dem med at ændre deres livsstil, når de eks. gerne vil tabe sig eller stoppe med at ryge.

Unge mennesker sidder sammen og snakker

Prøv kræfter med velfærdsledelse

Drømmer du om at blive en af fremtidens velfærdsledere?

Vil du gå forrest i udviklingen af velfærden? Vil du styrke de danske velfærdsprofessioner, som holder samfundet i gang? Så deltag i talentforløbet og udvikl dig selv på både et fagligt og personligt plan.

Har du valgt den anden toning, klinisk diætetik, kan du arbejde som klinisk diætist, hvor du ved at vejlede om kost og sammensætte den rigtige diæt kan både forebygge og behandle sygdomme.

Mulighederne er mange, og vi har samlet endnu flere eksempler på dine jobmuligheder som professionsbachelor i ernæring og sundhed.

Som færdiguddannet har du også mulighed for at videreuddanne dig på kandidat- eller masterniveau.

Mød en færdiguddannet

Foto af studerende på ernæring og sundhed

Hør om Kenneths job

Kenneth sætter sunde rammer som klinisk diætist

For Kenneth blev uddannelsen i ernæring og sundhed springbrættet til en karriere som klinisk diætist på Sygehus Sønderjylland. I sit arbejde som klinisk diætist vejleder Kenneth patienter, der er diagnosticeret med diabetes eller som har stofskiftesygdomme. Og for Kenneth er der ingen tvivl: Det...
06

Økonomi

Der vil på hvert semester være udgifter til litteratur, og i forbindelse med dine praktikforløb skal du også beregne udgifter til transport.

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Vejledning om SU

Har du spørgsmål vedrørende SU (Statens Uddannelsesstøtte)? Så hjælper vores SU-vejledere dig meget gerne.

Er du kommende studerende? Kontakt os her.

Er du nuværende studerende? Kontakt os her.

Du kan også ringe til os.

Dine muligheder for studiestøtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om studiestøtte her, og så kan du møde Sofie, der er ordblind og læser til lærer.

 

07

Spørgsmål & svar

Hvad er en professionsbachelor?

Der findes mange forskellige professionsbacheloruddannelser. Lærer, lyddesigner eller ergoterapeut er eksempler på professionsbacheloruddannelser, som du kan læse på UC SYD. Typisk uddannes du inden for en bestemt profession, et bestemt fag. Det kan være sygeplejerske, fysioterapeut eller noget helt tredje.
Du ved altså, hvad du bliver, og kan derfor også nemmere sælge dig selv, når du en dag er færdiguddannet og skal have et arbejde.

Praktik

Du bliver ikke kun klædt på med teori, du skal også ud og afprøve teorierne i den virkelige verden løbende igennem uddannelsen. Det gør, at du som færdiguddannet professionsbachelor er rustet til at gå direkte ind i dit første job. Du har nemlig allerede en masse erfaring.

Videreuddannelse

En professionsbachelor giver dig direkte adgang til en række kandidat- og masteruddannelser. Ønsker du på et tidspunkt at læse videre, kan du derfor til enhver tid gøre dette.

Hvad er en professionshøjskole / et University College?

En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 3 og 4 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.

Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

 

08

Kontakt os

Vi er her for at hjælpe dig. Så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål om optagelse, adgangskrav, valg af studie eller om selve uddannelsen.

Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

Spørgsmål til uddannelsen?

Har du spørgsmål til uddannelsen, om job- og karrieremuligheder eller vil du gerne komme og besøge os, så er du meget velkommen til at kontakte studievejlederen herunder.

Kontakt en studievejleder

Har du spørgsmål? Så kontakt os endelig

Helle Engelbrekt Rossander
Studievejleder

Andre kigger også på

Fysioterapeutstuderende

Sundhed

Bliv fysioterapeut

Vil du hjælpe mennesker med at genvinde bevægelse? Lær hvordan kroppen fungerer og om fysioterapiens psykologiske element. Tag uddannelsen til fysioterapeut.
Ergoterapeutstuderende

Sundhed

Bliv ergoterapeut

Tag uddannelsen til ergoterapeut og hjælp mennesker, der er fysisk, psykisk eller socialt udfordrede, med at få en hverdag med større frihed og livskvalitet.
Sygeplejerskestuderende

Sundhed

Bliv sygeplejerske

Vil du hjælpe mennesker i både stabile, komplekse og akutte situationer? Være faglig dygtig, have overblik og give omsorg? Tag uddannelsen til sygeplejerske.