Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Professionsbachelor

Bliv ergoterapeut

Giv mennesker nye muligheder

01

Bliv ergoterapeut

Vores hverdag er fyldt med alle former for aktiviteter. Vi står op om morgenen, vi børster tænder, vi spiser, cykler på arbejde og sidder foran computerskærmen, vi er sammen med familie og venner og er til fritidsaktiviteter. Gennem hele livet har vi brug for, at både krop og sind kan følge med til hverdagens aktiviteter. Dét giver en stor daglig frihed.

Som ergoterapeut kan du hjælpe mennesker, der er fysisk, psykisk eller socialt udfordrede, med at få en velfungerende hverdag. Du kan med små justeringer i dagligdagens gøremål skabe store forandringer for den enkelte. På ergoterapeutuddannelsen lærer du at se den enkeltes udfordringer, og vi giver dig redskaberne til at kunne rådgive, forebygge og skabe individuelle løsninger. Måske er det indretningen i hjemmet, der skal justeres, eller hjælpemidler på arbejdspladsen, der er nødvendige. Ergoterapi handler om at gøre mennesker så selvhjulpne som muligt. Du kan være med til at forme andres hverdag og give dem større frihed og livskvalitet.

Fakta om ergoterapeutuddannelsen

Professionsbachelor i ergoterapi

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Esbjerg og Haderslev
 • Varighed : 3,5 år
 • Pladser pr. årgang : 69
 • Praktik : 28 uger
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen, bestemt erhvervsuddannelse eller 4 gymnasiale enkeltfag mv.

En uddannelse, der ruster dig til alle dele af praksisfeltet

Vi giver dig en praksisnær uddannelse. Vores tætte kontakt og samarbejde med praktikstederne sikrer, at det, du lærer i undervisningen, hænger sammen med det, du lærer i praktikken. Og da dine praktikforløb er fordelt over hele uddannelsen, får du hele tiden koblet teorien sammen med praksis.

Vi stræber også efter at forme en uddannelse, hvor du ikke kun udvikler dig fagligt men også personligt. Vi udfordrer dig, styrker dig og ruster dig til at møde borgere i alle livets situationer.

Ergoterapeutstuderende, studieportræt, Emma

Mød en ergoterapeutstuderende

Emma læser til ergoterapeut

Tilfældigheder ledte Emma Miles Morten, på sporet af ergoterapeutuddannelsen og det har hun ikke fortrudt.
Mette Lassen Ergoterapeut underviser

Mød en underviser

Ergoterapi er et helt fantastisk fag

- Som underviser på ergoterapeutuddannelsen lægger jeg vægt på at lære de studerende at kende. Jeg forsøger at invitere dem til, at vi sammen kan skabe god undervisning.
02

Adgangskrav & optagelse

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Studiestart

Ergoterapeutuddannelsen i Haderslev har studiestart i september 2024.
I 2025 har både Haderslev og Esbjerg studiestart i september.

Optag

Ergoterapeutuddannelsen optager 50 procent i kvote 1 og 50 procent i kvote 2.

Adgangskvotient

Er du nysgerrig på, hvad adgangskvotienten var ved det seneste optag? Find adgangskvotienten for kvote 1-optaget her.

Kvote 1: Adgangskrav og optagelse

Kvote 1: Adgangskrav til ergoterapeut

For at søge optagelse på ergoterapeutuddannelsen gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • Fra optagelsen 2024 skal engelsk B være bestået.
Kvote 1: Det skal du vide

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfrist kvote 1: 5. juli kl. 12.00

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage hf-enkeltfag.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en International Baccalaureate (IB) skal du søge gennem kvote 2. Det er uanset, om den er taget i Danmark eller i udlandet, eller om det er en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes. I alle tilfælde skal du søge gennem kvote 2.

Søg via optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00

Kvote 2: Adgangskrav og optagelse

Kvote 2: Adgangskrav til ergoterapeut

For at søge optagelse på ergoterapeutuddannelsen gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX.
Fra optagelsen 2024 skal engelsk B være bestået.

eller

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Ambulancebehandler

eller

Pædagogisk assistentuddannelsen (PAU) med dansk C, engelsk B og enten naturfag C, biologi C, bioteknologi A eller kemi C.

eller

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2) med dansk C, engelsk B og enten naturfag C, biologi C, bioteknologi A eller kemi C.

eller

Tandtekniker med dansk C, engelsk B og enten naturfag C, biologi C, bioteknologi A eller kemi C.

OBS: Fra optagelsen 2024 skal engelsk B være bestået.

Anden adgang:

Fire gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk  B og enten bioteknologi A eller biologi B eller fysik på B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B og enten samfundsfag C eller psykologi C. Desuden 9 måneders erhvervserfaring, som minimum skal være 28 timer pr. uge.

eller

Godkendt udenlandsk eksamen.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

De specifikke adgangskrav skal være beståede.

Kvote 2: Vurderingskriterier til ergoterapeut

Vi vurderer dig på disse kriterier i kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer og erfaringer. Vi medtager maksimalt 12 måneders aktiviteter samlet set. 

Vi tager udgangspunkt i følgende vurderingskriterier:

 • Motiveret ansøgning
 • Erhvervserfaring (min. 28 timer pr. uge i mindst 6 måneder)
 • Enkeltfag udover den adgangsgivende eksamen
 • Gennemført en kort videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse
 • Efter- og videreuddannelse f.eks. akademi- eller diplomuddannelse
 • Udlandsophold min. 16 sammenhængende uger
 • Højskole min. 12 uger på fuld tid
 • Værnepligt/værneret min. 4 måneder
 • Frivilligt arbejde
 • Andre studierelevante aktiviteter i min. 10 mdr. F.eks. fritidsledervirksomhed, frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde, spejderleder, træner i idrætsforening eller bestyrelsesarbejde.
Kvote 2: Det skal du vide

Ansøgningsfrist kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

 • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
 • har en udenlandsk eksamen, hf-enkeltfag eller en anden adgangsgivende eksamen.
 • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

Søg via optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.00

Ansøgningsproces

Sådan søger du

Søg via optagelse.dk

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her.

Brug for hjælp?

Du finder hjælp til at udfylde din ansøgning på optagelse.dk her. Og er du stadig i tvivl om noget, du ikke kan finde svaret på, så kontakt os og lad os hjælpe dig.

Følg din ansøgning

nemStudie er stedet, hvor du kan følge status på din ansøgning til en af vores uddannelser. Når du har søgt ind på en uddannelse hos os gennem optagelse.dk, sender vi dig automatisk en e-mail, hvor vi beder dig om at oprette en bruger på nemStudie.

Det er vigtigt, at du opretter dig på portalen, for det er her, vi giver dig besked, hvis vi f.eks. mangler dokumentation i forbindelse med din ansøgning eller kan tilbyde dig en studieplads. Læs mere om nemStudie.

Vigtigt at vide, når du søger optagelse

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette studieår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning den 26. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads hos UC SYD, modtager du besked gennem nemStudie, hvor du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen inden for fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 26. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse?

Har du ikke opfyldt adgangskravene til uddannelsen inden den 5. juli kl. 12:00, har du stadig mulighed for at komme i betragtning til en studieplads betinget af, at du opfylder adgangskravene inden studiestart på uddannelsen.

Det kan f.eks. være fordi, at du læser et suppleringsfag, afslutter en erhvervsuddannelse eller er udenlandsk statsborger og skal supplere med Studieprøven.

Afslutter du HF-enkeltfag senere end sommerstart, kan det være en god idé at holde øje med siden for ledige studiepladser.

Når du søger optagelse, skal du i din ansøgning på optagelse.dk angive hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær jordemoder og bioanalytiker.

Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis?

Har du en udenlandsk eller international eksamen (IB), skal du søge ind på uddannelsen gennem kvote 2 på optagelse.dk. Dette gælder også, hvis du er fra Storbritannien uanset statsborgerskab.

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet, både når du søger arbejde eller uddannelse. Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet.

Du kan også undersøge, om din udenlandske gymnasiale eksamen kan ligestilles med en dansk gymnasial eksamen i eksamshåndbogen.

Søger du ind med et udenlandsk eksamensbevis skal vi bede dig om at få det oversat til et nordisk sprog eller engelsk. Du skal således, når du ansøger vedhæfte både en kopi af originalt eksamensbevis og en oversættelse af beviset. 

Sprogkrav
Når du søger om optagelse på en uddannelse, der udbydes på dansk, skal du dokumentere, at du har de nødvendige kundskaber i dansk. Du skal både mundtligt og skriftligt være i stand til at gennemføre uddannelsesaktiviteter og aflægge prøver på dansk.

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk (modul 6 i danskuddannelse 3) inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Dette gælder dog ikke, hvis du er nordisk statsborger, idet du opfylder sprogkravet dansk gennem den adgangsgivende eksamen, som du har bestået i dit hjemland.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du have bestået Studieprøven med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven inden studiestart på uddannelsen, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

Betaling for uddannelse (Studieafgift)
Som borger uden for EU/EØS er det grundlaget for din opholdstilladelse, der er afgørende for, om du er berettiget til at tage uddannelsen gratis eller om du selv skal betale for uddannelsen.

For at kunne vurdere, hvorvidt du er berettiget til gratis uddannelse, er det vigtigt, at du sammen med din ansøgning om optagelse vedhæfter følgende dokumenter:

 • Kopi af opholdskortet (både forside og bagside)
 • Kopi af opholdsbrevet fra myndighederne
 • Evt. ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

 

Har du en kandidatuddannelse?

Har du en gennemført en dansk såvel som en udenlandsk kandidatuddannelse, kan du som udgangspunkt godt blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige studiepladser på uddannelsen.

I særlige tilfælde er det dog muligt at søge dispensation for kandidatuddannelsen. Det kan fx være i forhold til:

 • helbredsmæssige årsager, hvor du ikke længere kan anvende din tidligere gennemførte kandidateksamen. Du skal til ansøgningen vedlægge dokumentation fra lægen, som bekræfter dette.
 • hvis du ikke længere kan opnå autorisation til anvendelse af uddannelsen på arbejdsmarkedet.
 • hvis uddannelsen er målrettet en helt specifik profession på arbejdsmarkedet, som er bortfaldet eller i al væsentlighed overflødiggjort. Det er ikke tilstrækkeligt grundlag for at meddele dispensation, at den gennemførte kandidatuddannelse ikke længere udbydes, at uddannelsens studieordning er ændret eller at uddannelsens niveau, jf. kvalifikationsrammen, er blevet ændret. Der kan her lægges vægt på udtalelse fra tidligere uddannelsesinstitution, hvis en sådan kan gives eller en udtalelse fra en faglig organisation i forhold til, hvorvidt ansøgers uddannelse kan anvendes på arbejdsmarkedet.

Dispensationsansøgningen skal være uploadet til din ansøgning inden fristen 15. marts kl. 12.00. 

Din ansøgning vil i øvrigt blive vurderet ud fra uddannelsens vurderingskriterier i kvote 2.

Sprogkrav når faget foregår på engelsk

Hvis du vælger et eller flere uddannelseselementer på engelsk i uddannelsen, stilles der krav om, at du kan dokumentere kundskaber i engelsk svarende til engelsk B-niveau i Danmark. Hvis du ikke har dette, tilbyder UC SYD at gennemføre en engelsktest svarende til samme kompetencemæssige niveau, som du skal have bestået for at kunne deltage i faget.

Reglen om nedjustering af karaktergennemsnit

Fra 2022 gælder nye regler, når en gymnasial eksamen suppleres via gymnasial supplering (GSK), hf-enkeltfag, supplerende overbygningsforløb (SOF) eller lignende. Det betyder, at karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen kan blive nedjusteret (genberegnet), når der søges om optagelse på en videregående uddannelse.

Nedjustering finder sted, hvis:

 • både den gymnasiale eksamen og suppleringsfag er afsluttet den 1. maj 2022 eller senere.
 • der suppleres med fag for at du kan opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.
 • karaktererne fra suppleringsfagene trækker karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen ned.
 • du søger optagelse via optagelse.dk i kvote 1.

Hvis du søger optagelse på forskellige uddannelser med forskellige specifikke adgangskrav, kan du opleve, at der ved vurderingen af din ansøgning bliver taget udgangspunkt i forskellige gennemsnit.

Genberegningen af det digitale eksamensbevis sker automatisk.

Vil du vide mere? Så læs mere på UddannelsesGuiden.

 

03

Uddannelsens opbygning

Regler og rammer for uddannelsen

Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her.

Det tager tre et halvt år at blive ergoterapeut. På uddannelsen får du bred teoretisk viden og praktisk erfaring, så du som færdiguddannet ergoterapeut har mulighed for at arbejde med alle grene af faget.

Du skal møde til undervisning på UC SYD gennemsnitligt 12-15 timer pr. uge. Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og den resterende studietid arbejder du individuelt og i grupper med mulighed for vejledning og feedback fra dine undervisere. På studiet kommer du til at arbejde videnskabeligt og læse både dansk og engelsk litteratur.

Undervisningen foregår som dynamisk klasseundervisning i et samspil mellem de studerende og underviseren. Her vil du arbejde med realistiske og virkelighedsnære cases, og du og dine medstuderende vil kunne afprøve teknikker på hinanden.

Du vil løbende i uddannelsen få bundet din teoretiske viden sammen med praktisk erfaring. Uddannelsen består af 80% teori og 20% praktik. Du får tildelt et praktiksted i Syd- og Sønderjylland, og her møder du en klinisk vejleder, der guider dig i dit praktikforløb og hjælper med at sammenkoble teori og praksis.

I din studietid tilbyder vi løbende karrierevejledning, hvor vi hjælper dig til at finde dit potentiale og gå i den retning, du drømmer allermest om.

Internationale muligheder

På ergoterapeutuddannelsen har du på femte semester mulighed for at tage to måneders praktik i Europa.

04

Studieliv

Studielivet i Esbjerg

På ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg har du rig mulighed for at skabe et socialt studieliv. På campus i Esbjerg kan du og dine medstuderende mødes til et spil badminton i vores idrætshal eller svømme et par baner i svømmehallen. I kan også udfolde jer på idrætsanlægget, der ligger lige over for campusset, og I kan sammen gøre brug af de mange studietilbud, som Esbjerg har.

Instagram

Her kan du følge livet på UC SYDs ergoterapeutuddannelse.

Profilen ergoucsyd har glimt fra hverdagen på studiet, konkurrencer, begivenheder og sjove indslag fra vores forskellige uddannelses byer.

Følg os og se hvordan dine næste 3.5 år kan se ud! 

Det handler om at hjælpe andre

En studerende fortæller

Det handler om at hjælpe andre

Mød 25-årige Nicolaj, der læser til ergoterapeut på UC SYD. Hvordan valget faldt på netop den uddannelse, og hvad han godt kan lide ved den, kan du læse mere om herunder.

Studielivet i Haderslev

På ergoterapeutuddannelsen har du også rig mulighed for få et studieliv med nærkontakt til dine medstuderende og lærere, da du studerer på mindre hold. Du kan let stille spørgsmål undervejs i undervisningen, og efter timerne kan du også nemt få hurtig hjælp. Den nære kontakt med dine medstuderende gør også, at du, både socialt og fagligt, har rig mulighed for at igangsætte egne initiativer - f.eks. træningshold eller små kurser.

Du kan læse mere om studielivet i Haderslev her.

Instagram

Følg Ergoterapeutuddannelsen og se glimt fra hverdagen på uddannelsen, mød dine medstuderende og få en idé om hvordan de næste 3.5 år af dit liv kunne udforme sig. 

Besøgende til Åbent hus

Kom og mød os

Åbent hus 2024

Er du i tvivl om dit uddannelsesvalg? Så kom til Åbent Hus, deltag i Studiepraktik, bliv studerende for en dag eller deltag i nogle af vores andre events. Så bliver du klogere på dit valg.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD, og følg en helt almindelig undervisningsdag.

I tvivl om uddannelse?

Synes du, det er svært at vælge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode råd? Så bliv klogere her.

05

Job & karriere

Som færdiguddannet ergoterapeut har du mange spændende muligheder for at arbejde med mennesker og hjælpe dem til at få en bedre hverdag. Nogle gange er det lige til. Andre gange må du være kreativ, nytænkende og skræddersy individuelle og innovative løsninger – både i samarbejde med borgeren og andre fagpersoner. Som ergoterapeut udvikler du borgernes potentialer og finder deres ressourcer frem, når forhindringer skal overvindes.

Du kan bl.a. arbejde med børn, der af forskellige grunde har svært ved dagligdagsaktiviteter som at tage tøj på eller lege med andre børn. Her kan du hjælpe barnet og dets forældre med at strukturere hverdagen med faste rutiner, så aktiviteterne opleves overskuelige. Du kan arbejde med psykisk syge, hvor du kan være med til at skabe rammerne for en god dagligdag. På genoptræningscentre, dagcentre og sygehuse kan du hjælpe med genoptræningen af patienter, der pga. lammelse, gigt eller lignende har skader på muskler og led. Og udover, at du kan hjælpe med at løse menneskers aktivitetsproblemer, kan du også forebygge dem. Du kan bl.a. rådgive virksomheder og arbejdspladser og komme med forslag til justeringer – både ift. ergonomi og arbejdsmiljø.


Din brede faglige profil som færdiguddannet ergoterapeut åbner dørene til endnu flere jobmuligheder. Det giver dig mulighed for at arbejde med lige det område, du brænder allermest for.

Unge mennesker sidder sammen og snakker

Prøv kræfter med velfærdsledelse

Drømmer du om at blive en af fremtidens velfærdsledere?

Vil du gå forrest i udviklingen af velfærden? Vil du styrke de danske velfærdsprofessioner, som holder samfundet i gang? Så deltag i talentforløbet og udvikl dig selv på både et fagligt og personligt plan.

Du har efter endt uddannelse også mulighed for at bruge to år på at videreuddanne dig til specialist i et helt specifikt felt indenfor ergonomien, eller du kan videreuddanne dig på kandidat- eller masterniveau. Og herefter kan du også vælge at tage en ph.d. og blive forsker.

06

Økonomi

Der vil på hvert semester være udgifter til litteratur og transport eller bolig i forbindelse med praktik. Du kan finde flere informationer om udgifter til transport i forbindelse med uddannelse og praktik her.

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Optagelsesvejledning

Vi er her for at hjælpe dig. Spørg om alt lige fra optagelse, udfyldelse af din ansøgning til valg af studie.

Dine muligheder for studiestøtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om studiestøtte her, og så kan du møde Sofie, der er ordblind og læser til lærer.

 

07

Spørgsmål & svar

Hvad er en professionsbachelor?

Der findes mange forskellige professionsbacheloruddannelser. Lærer, lyddesigner eller ergoterapeut er eksempler på professionsbacheloruddannelser, som du kan læse på UC SYD. Typisk uddannes du inden for en bestemt profession, et bestemt fag. Det kan være sygeplejerske, fysioterapeut eller noget helt tredje.
Du ved altså, hvad du bliver, og kan derfor også nemmere sælge dig selv, når du en dag er færdiguddannet og skal have et arbejde.

Praktik

Du bliver ikke kun klædt på med teori, du skal også ud og afprøve teorierne i den virkelige verden løbende igennem uddannelsen. Det gør, at du som færdiguddannet professionsbachelor er rustet til at gå direkte ind i dit første job. Du har nemlig allerede en masse erfaring.

Videreuddannelse

En professionsbachelor giver dig direkte adgang til en række kandidat- og masteruddannelser. Ønsker du på et tidspunkt at læse videre, kan du derfor til enhver tid gøre dette.

Hvad er en professionshøjskole / et University College?

En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 3 og 4 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.

Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

 

08

Kontakt os

Vi er her for at hjælpe dig. Så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål om optagelse, adgangskrav, valg af studie eller om selve uddannelsen.

Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

Spørgsmål til uddannelsen?

Har du spørgsmål til uddannelsen, om job- og karrieremuligheder eller vil du gerne komme og besøge os, så er du meget velkommen til at kontakte studievejlederen herunder.

Studievejleder på ergoterapeut

Karen Sigrid Egemose Brandt
Studievejleder og lektor
kebr@ucsyd.dk
7266 2085

Mette Nyholm Lassen 
Studievejleder og Lektor
MNJE@ucsyd.dk 
7266 2753

Andre kigger også på

Fysioterapeutstuderende

Sundhed

Bliv fysioterapeut

Vil du hjælpe mennesker med at genvinde bevægelse? Lær hvordan kroppen fungerer og om fysioterapiens psykologiske element. Tag uddannelsen til fysioterapeut.
Studerende på ernæring og sundhed

Sundhed

Læs ernæring og sundhed

Tag uddannelsen i ernæring og sundhed og lær at vejlede om sundhed, mad og måltider, og sæt gode spisevaner på menuen for den enkelte og store grupper.
Sygeplejerskestuderende

Sundhed

Bliv sygeplejerske

Vil du hjælpe mennesker i både stabile, komplekse og akutte situationer? Være faglig dygtig, have overblik og give omsorg? Tag uddannelsen til sygeplejerske.