Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

General Data Protection Regulation (GDPR)

UC SYD

Privatlivspolitik

Find alt, hvad du skal vide, her.

01

Formål

UC SYD er den største videregående uddannelses- og vidensinstitution i Syd- og Sønderjylland.

UC SYD uddanner ca. 5.500 studerende på 16 grunduddannelser og forsker samtidig i professionernes felter og driver udviklingsprojekter i blandt andet børnehaver, skoler og sygehuse.

I forbindelse med disse opgaver behandler UC SYD studerendes og ansattes personoplysninger og er dataansvarlig for disse. Derfor har UC SYD stort fokus på databeskyttelse og i følgende privatlivspolitik, kan du læse nærmere om, hvordan UC SYD behandler personoplysninger.

Privatlivspolitik

UC SYD behandler og registrer oplysninger om personer, som kommer i kontakt med os bl.a. som ansat, studerende, ansøger, gæsteforsker, forsker, deltager i forskningsprojekter m.fl. Vi følger lovgivningen om databeskyttelse, som skal sikre, at persondata ikke misbruges, og at de omfattede personer ved, hvem der behandler oplysninger om dem – og til hvilke formål. 

UC Syd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 

UC SYD
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø
Tlf: 72662000
Email: ucsyd@ucsyd.dk 
CVR: 30840402

02

UC SYDs databeskyttelsesrådgiver

Kontaktoplysninger

Data Protection Officer (DPO)

Nilaus Fibecker Christiansen

Har du henvendelser vedrørende vores behandling af persondata, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder til indsigt eller indsigelse over for vores databehandling, kan du kontakte UC SYDs DPO, Nilaus Fibecker Christiansen.

Henvendelser vedrørende GDPR skal sendes til følgende mail: dpo@ucsyd.dk

Leverandører, der henvender sig vedrørende databehandleraftaler, skal henvende sig direkte til leverandørens kontaktperson ved UC SYD.

03

Typer af personoplysninger

UC SYD indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige personoplysninger:

 • Navn, adresse, kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse, telefonnummer, økonomiske oplysninger og uddannelsesforhold.
 • Netflowdata og evt. anden logning, indeholdende IP-adresser og tidsstempel med videre.

Kategorier af registrerede

Ovenstående er blot eksempler og skal ikke anskues som en præcis eller udtømmende liste over, hvilke personoplysninger UC SYD nødvendigvis behandler om dig, da dette varierer i forhold til din relation til UC SYD. F.eks. er der forskelle på de personoplysninger UC SYD behandler i forhold til om du er ansat eller studerende.

UC SYD opsamler også oplysninger om din adfærd via cookies, når du bruger vores website. Læs mere om UC SYDs cookie-politik på ucsyd.dk/cookie-politik-paa-ucsyddk.

UC SYD indsamler altid oplysninger såsom email, når der tilmeldes et nyhedsbrev. Nogle nyhedsbreve indsamler oplysninger såsom tilmeldinger navn, telefonnummer, arbejdssted og faglige interesser. Oplysningerne bruges til at registrere modtagere af nyhedsbreve og opbevares så længe, du er tilmeldt nyhedsbrevet.
Formålet med indsamling af oplysningerne til nyhedsbreve, er udelukkende for at målrette indholdet, og udsendelse af nyhedsbrevene. UC SYD sletter oplysningerne, når du opsiger abonnementet.

Følsomme personoplysninger:

UC SYD behandler følsomme personoplysninger om dig i det omfang, det er krævet i forhold til lovgivning eller i forbindelse med forskningsprojekter. Som udgangspunkt vil en behandling af følsomme personoplysninger være på baggrund af et udtrykkeligt samtykke, medmindre lovgivning giver os tilladelse til behandlingen uden samtykke. Eksempler på følsomme personoplysninger, som vi behandler er:

 • Helbredsoplysninger, biometrisk data og DNA.
 • Politiske- eller religiøse overbevisning og fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

Fortrolige personoplysninger:

 • CPR-nummer.
 • Strafbare forhold.

Som ansat

Som ansat ved UC SYD (dvs. i forbindelse med ansættelsesprocessen, i perioden du er ansat og i en vis peri-ode efter din ansættelse er ophørt) behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovkrav og den kontrakt, som vi har indgået med dig. Eksempler på personoplysninger, som UC SYD behandler, er følgende: navn, adresse, kontaktoplysninger, økonomiske oplysninger og CPR-nummer. 

Som studerende

Som studerende på UC SYD behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med dit studie og efter du har afsluttet dit studie, så vi kan udstede et eksamensbevis til dig i 30 år efterfølgende. I visse tilfælde overfører UC SYD personoplysninger til tredjeparter, f.eks. SU-styrelsen. Eksempler på personoplysninger som UC SYD behandler er følgende: navn, adresse, kontaktoplysninger, uddannelsesforhold og CPR-nummer.

Andre

I forbindelse med løsning af UC SYDs opgaver behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med admini-strative formål som fx enkeltstående kurser, konferencer og events, afslag på jobansøgninger og afslag på optagelser på uddannelser. I denne forbindelse behandler UC SYD personoplysninger om den registrerede, som eventuelt kunne være ansat, studerende eller ekstern. Hvis du sender en jobansøgning til os, så har vi hjemmel til at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f. Eksempler på personoplysninger, som UC SYD behandler er følgende: navn, adresse, kontaktoplysninger, betalinger, brugen af hjemmeside og oplysninger i forbindelse med en tilmelding til et arrangement.

Forskning

I forbindelse med gennemførelse af forskningsprojekter på UC SYD, vil der i forskellige omfang blive behandlet personoplysninger. Typer af personoplysninger og kategorier af personoplysninger afhænger af det specifikke forskningsprojekt.

Sikkerhedsrelaterede formål

Som ansat, studerende eller registreret på UC SYD behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med forskellige sikkerhedsrelaterede formål. Det kan være i forbindelse med identifikation af dig som bruger, i forbindelse med videoovervågning, adgangskontrol eller brugen af digitale platforme. I den forbindelse behandler UC SYD personoplysninger om hjemmesidetrafik, lokaliseringsdata, IP-adresser, videoovervågning, log ved adgangskontrol og lignende.

Videoovervågningen befinder sig på campus for fællesarealer og parkeringsarealer. Data registreres på interne servere og gemmes i 30 dage, hvorefter de slettes automatisk. Optagelserne gennemses udelukkende ved en utilsigtet adgang til en bygning eller område og i forbindelse med en strafbar hændelse.

04

Dine rettigheder

Når UC SYD behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt i de personoplysninger, som UC SYD behandler om dig og hvordan disse behandles. Vær opmærksom på at personoplysninger, som indgår i forskningsprojekter, ikke er omfattet af indsigtsretten.
 • Ret til berigtigelse af de personoplysninger som UC SYD behandler om dig, hvis disse er urigtige/forkerte.
 • Ret til sletning af personoplysninger, som UC SYD behandler om dig. Vær opmærksom på, at dette kræver opfyldelse af bestemte krav.
 • Ret til begrænsning af UC SYDs behandling af dine personoplysninger. Begrænsning indebærer at UC SYD kun må opbevare dine personoplysninger og ikke behandles på andre måder. Vær opmærksom på, at dette kræver opfyldelse af bestemte krav.
 • Ret til dataportabilitet. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at få disse videregivet fra én dataansvarlig til en anden dataansvarlig.
 • Ret til indsigelse. Du har ret til at øre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Du skal være opmærksom på, at dine rettigheder kan være begrænset af anden lovgivning eller underlagt undtagelser, eksempelvis i relation til forskning og offentlig myndighedsudøvelse

Du skal kontakte UC SYD's DPO, hvis du ønsker at gøre brug af de ovenstående rettigheder. Du finder kontaktinformationerne her.

05

Modtagere af dine personoplysninger

I nogle tilfælde videregiver UC SYD dine personoplysninger til samarbejdspartnere eller leverandører, som eksempelvis hjælper med driften af IT-løsninger, markedsføring eller undersøgelser.

Når vi gør det, videregiver vi oplysninger på baggrund af en aftale, og behandlingen af dine personoplysninger gennemføres i overensstemmelse med den tilhørende instruks i aftalen. Videregivelsen kan også være til eksterne tredjeparter, hvis vi er pålagt det. Det kan være skat, politiet eller en anden offentlig myndighed.

06

Databehandling og sikkerhed

UC SYD vil i nogle situationer agere databehandler, hvis vi på vegne af andre dataansvarlige behandler personoplysninger. Eksempelvis i forbindelse med undersøgelser, forskningsprojekter eller driften af et IT-system.

I sådan en situation, handler UC SYD efter instruks fra den pågældende dataansvarlig. Det betyder, at UC SYDs privatlivspolitik ikke er gældende, Behandling af dine personoplysninger vil i stedet være reguleret af en datahandleraftale mellem UC SYD og den dataansvarlige.

Sociale medier

UC SYD er til stede på en række sociale medier. De overordnede privatlivspolitikker kan findes på deres respektive sider:

 • Facebook
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Instagram
 • Snapchat
 • TikTok
 • Sleeknote

I det omfang, at UC SYD videregiver personoplysninger til brug på sociale medier gennem eksterne samarbejdspartnere, anvendes en databehandleraftale mellem UC SYD og samarbejdspartnerne.

Sikkerhed

UC SYD tager informationssikkerhed og databeskyttelse meget alvorligt. UC SYD har udviklet en række interne procedurer og politikker med det formål at leve op til vores sikkerhedsstandard, herunder at sikre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for vores behandling af personoplysninger. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Når formålet med UC SYDs behandling af dine personoplysninger er opfyldt, sletter, anonymisere eller arkiverer vi dine personoplysninger. Der kan være særlige regler, herunder bogføringsloven, eksamensbekendtgørelsen, dokumentationskrav i forbindelse med forskning og lignende, som forpligter os til at opbevare dine personoplysninger i længere tid. Dette betyder i praksis, at nogle personoplysninger, som UC SYD opbevarer ikke kan slettes, da for eksempel anden lovgivning forpligter os at beholde dem.

Oplysningspligten

Når UC SYD behandler dine personoplysninger, har vi pligt til at give dig følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger på UC SYD
 • Kontaktoplysninger på vores Databeskyttelsesrådgiver
 • Formålet med behandlingen og retsgrundlaget for behandlingen
 • Kategorier af personoplysninger
 • Modtagere eller kategorier af modtagere
 • Overførsler til modtagere i tredjelande
 • Hvor personoplysningerne stammer fra
 • Opbevaringsperioden af dine personoplysninger
 • Oplyse om automatiske afgørelser, herunder profilering
 • Retten til at trække samtykke tilbage, hvis behandlingen af dine personoplysninger har retsgrundlag i et samtykke
 • Dine rettigheder som registreret
 • Klagevejledning til Datatilsynet

Vær opmærksom på, at UC SYD ikke er pålagt at efterleve oplysningspligten, hvis du allerede er blevet oplyst om behandlingen af dine personoplysninger én gang tidligere.

07

Vejledninger

Du kan sende sikker post til os via borger.dk, Digital Post-appen, mit.dk eller e-boks.

Vær opmærksom på: Uanset hvilken platform, du vælger, finder du os under navnet 'University College Syddanmark'.

Find en vejledning til at sende sikker post via borger.dk her.

08

Klage til Datatilsynet

Er du utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, har du ret til at klage til Datatilsynet.

Du kan læse mere om dine rettigheder og klagemuligheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk eller indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 92 00
Dt@datatilsynet.dk 

Denne side er senest blevet opdateret den 03. april 2023.