Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

General Data Protection Regulation (GDPR)

UC SYD

Privatlivspolitik

Find alt, hvad du skal vide, her.

01

GDPR kort fortalt

UC SYD's DPO

Truong Luan Nguyen
Data Protection Officer
tlng@ucsyd.dk

Den 25. maj 2018 trådte EU's persondataforordning, med navnet General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. 
Det primære mål med GDPR er at sikre kontrol over persondata, samt forenkle lovgivningen.

GDPR gælder alle organisationer verden over, der behandler persondata om borgere fra EU, herunder UC SYD. "Persondata" betyder alle informationer, der gør det muligt at identificere en fysisk person. Eksempler på persondata er personnumre, forskellige typer registreringsnumre, et billede, helbredsoplysninger, en fysisk adresse, et telefonnummer osv. Man kalder denne type oplysninger "personhenførbare".

GDPR giver rammen for, hvordan UC SYD skal beskytte persondata om dig via organisatoriske, administrative og tekniske tiltag.

Foruden GDPR er UC SYD underlagt lovgivning, der giver rammerne for driften og administrationen af uddannelsesinstitutionen. Det er med hjemmel heri, at UC SYD har ret og pligt til at behandle persondata.

Ved UC SYD tager vi vores dataansvar alvorligt, og vi har fokus på at sikre lovlig og transparent databehandling.

02

UC SYD's Data Protection Officer (DPO)

Kontaktoplysninger

Data Protection Officer
Truong Luan Nguyen
dpo@ucsyd.dk

Har du henvendelser vedrørende vores behandling af persondata, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder til indsigt eller indsigelse over for vores databehandling, kan du kontakte UC SYD’s DPO, Truong Luan Nguyen.

Henvendelser vedrørende GDPR skal sendes til følgende mail: dpo@ucsyd.dk

Leverandører, der henvender sig vedrørende databehandleraftaler, skal henvende sig direkte til leverandørens kontaktperson ved UC SYD.

03

Beskyttelse af persondata

UC SYD sikrer, at personoplysninger bliver opbevaret sikkert og fortroligt. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at gå tabt, blive ændret og komme uvedkommende til kendskab.

Personoplysninger opbevares i systemer med begrænset adgang, så kun de relevante medarbejdere ved UC SYD har adgang til personoplysningerne, og der er implementeret tekniske sikringsforanstaltninger i form af back-up, logning, kryptering, m.m. Vi tager vare på, at sikkerhed og adgang til personoplysninger løbende kontrolleres. 

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for kompromittering af dine data, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

04

Anvendelse og videregivelse af persondata

UC SYD anvender data om dig for at kunne administrere din uddannelse eller dit ansættelsesforhold hos os. Hvis du er tilknyttet UC SYD som ekstern samarbejdspartner behandles dine persondata ud fra den fælles relation og opgaveløsning. 

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores uddannelsestilbud og andre tjenester, samt i vores kontakt med dig.  

UC SYD sammenstiller data i anonymiseret eller pseudonymiseret form med henblik på generel statistik, samt til brug for uddannelses- og organisationsudvikling. 

Udgangspunktet for UC SYD's indsamling og opbevaring af data er at kunne:

 • Administrere din relation til os
 • Opfylde lovkrav og overenskomstkrav
 • Forbedre vores uddannelser og services
 • Gennemførsel af forskning
 • Tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig

UC SYD videregiver personoplysninger til tredjepart, hvis dette er begrundet i lovmæssige krav, og hvis det er nødvendigt for at kunne administrere dit uddannelsesforløb, din ansættelse eller vores samarbejdsrelation. Det vil f.eks. være videregivelse til de praktiksteder, som du skal være hos under din uddannelse.

Som udgangspunkt videregives følgende oplysninger:

 • Løn- og arbejdstidsoplysninger
 • Oplysninger om fravær og ferie
 • Oplysninger om studieaktivitet hvis en studerende har et uddannelsespålæg, er revalidend mv. 
 • Oplysninger der vedrører udbetaling af SU, f.eks. orlov, studieaktivitet, afbrydelse eller afslutning af uddannelsen.
 • Oplysninger indsamlet til forskningsprojekter kan videregives til samarbejdspartnere, såfremt forskningsprojekterne varetages i et samarbejde med fx en anden uddannelsesinstitution, såfremt du har givet samtykke til dette. 

Personoplysninger videregives i særlige tilfælde til politiet i tilfælde af politianmeldelse for dokumentfalsk, tyveri, hærværk eller andre strafbare forhold. Personoplysninger videregives også i særlige tilfælde til advokatfirmaer ifm. personale- og studiesager, der kræver særlig juridisk bistand.

Læs om, hvordan denne side anvender cookies i vores Cookiepolitik.

05

Dine rettigheder

Når UC SYD behandler personoplysninger om dig giver GDPR dig følgende rettigheder:

 • Ret til at blive oplyst om, at UC SYD behandler personoplysninger om dig (oplysningspligt) 
 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret) 
 • Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet) 
 • Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata
 • Ret til at få dine oplysninger rettet 
 • Ret til at kræve sletning af dine persondata (UC SYD kan ikke slette de data, vi er pålagt at gemme ved anden lovbestemmelse Dette er f.eks. gældende for eksamensdata, således at eksamensbeviser kan genskabes i 30 år.)

Du skal kontakte UC SYD's DPO, hvis du ønsker at gøre brug af de ovenstående rettigheder. Du finder kontaktinformationerne her.

06

Vejledninger

Her kan du finde vejledninger til, hvordan du kan modtage og sende sikker post til os.

Sådan besvarer du sikker post via e-boks

Find en vejledning her.

Sådan sender du sikker post via e-boks

Find en vejledning her.