Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Professionsbachelor

Bliv lærer

Luk verden op for børn og unge

01

Bliv lærer

Vi lærer hele livet igennem, men det er i skolen, at vi lærer det, der lægger grundstenen for vores fremtid.

På læreruddannelsen på UC SYD bliver du klædt på til at blive den lærer, der gør en forskel. Du specialiserer dig i dine fag, samtidig med at du lærer at sætte struktur og rammer for andres læring, og du bliver en mester i at formidle. Læreruddannelsen er for dig, der gerne vil hjælpe børn og unge godt på vej til det liv, der venter dem.

Fakta om læreruddannelsen

Professionsbachelor som lærer i folkeskolen

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Esbjerg, Haderslev og helt- eller delvist online
 • Varighed : 4 år
 • Pladser pr. årgang : 400
 • Praktik : 24 uger
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen samt særlige adgangskrav

Du vil opleve fællesskab, faglighed og fordybelse

Læreruddannelsen på UC SYD er kendetegnet ved et højt fagligt niveau. Som studerende hos os vil du møde engagerede undervisere, der brænder for deres fag, og du vil komme i dybden med de fag, du ønsker at undervise i.

Fra den 1. august 2023 træder den nye læreruddannelse i kraft. På UC SYDs læreruddannelse betyder det bl.a., at du som studerende får endnu mere feedback, praksisnær undervisning og løbende én-til-én samtaler med dine undervisere. 

Undervisningen er dialogbaseret og nærværende - du er på fornavn med dine undervisere, ligesom de er med dig. Vi prioriterer at tilbyde et højt antal undervisningstimer. Vi tror nemlig på, at det gør en forskel. Både for fagligheden og for fællesskabet.

Fællesskabet på læreruddannelsen er stærkt. Du kommer til at udfordre og udvikle dig selv både fagligt og som person - hele tiden sammen med dine medstuderende. Du har også mulighed for at deltage i forskningsprojekter sammen med dine medstuderende og undervisere, hvor du fordyber dig og udforsker læring fra forskellige perspektiver. 

Form din egen uddannelse

Vi tror på, at dit engagement bliver større, når vi har øje for dig og din passion. Derfor kan du som lærerstuderende på UC SYD vælge mellem de fleste undervisningsfag og kombinere dem alt efter, hvad du brænder for. På den måde kan du forene din uddannelse med din passion for f.eks. sprog, naturvidenskab eller inklusion.

Du kommer tæt på virkeligheden

Som lærerstuderende vil du komme i praktik og møde børn og kolleger på lærerværelset. Det er også i praktikken, at du kan afprøve din teori i praksis og gøre dig dine egne erfaringer, så du kan blive en god underviser.  På UC SYD siger vi, at læreruddannelsen er integrativ, og det vil du opleve ved at praktikken og dine fag er integreret. For eksempel er praktikker på dit første år tæt forbundet med dit første undervisningsfag og dine andre grundfag. Og praktikken løber over hele studieåret. 

Lærerstuderende Pernille

Læreruddannelsen er en uddannelse, der ruster dig til så meget mere end bare at kunne kalde dig lærer. Du bliver tvunget til at forholde dig til dig selv og andre på nye måder, og det er virkelig noget, der sætter en personlig udvikling i gang.

Pernille, lærer fra UC SYD

Lærerstuderende, Mikkel, studieportræt

Mød en lærerstuderende

Mikkel læser til lærer

Mikkel læser til lærer og drømmer om at hjælpe børn og unge på vej i deres udvikling.
02

Adgangskrav & optagelse

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Ansøg til læreruddannelsen

Ønsker du at blive optaget på den almindelige læreruddannelse i Esbjerg eller Haderslev? Så søg her.

Ansøg til den delvis digitale læreruddannelse

Søg optagelse her, og bliv optaget på den delvis digitale læreruddannelse.

Søg ind på Den digitale læreruddannelse

Drømmer du om at læse til lærer på Den digitale læreruddannelse? Så søg ind via optagelse.dk.

Studiestart

Studiestart i august
I august kan du starte på læreruddannelsen i Esbjerg og på læreruddannelsen i Haderslev. Du kan også starte på den delvis digitale læreruddannelse og den helt digitale læreruddannelse.

Studiestart i februar
I februar kan du starte på den delvis digitale læreruddannelse og på den helt digitale læreruddannelse.

Når du søger via kvote 1 eller kvote 2, kan du ønske, om du vil starte på studiet til august eller februar. Og er ansøgningsfristen for kvote 1 og 2 udløbet, kan du se, om vi har ledige pladser, og du kan undersøge dine muligheder for at søge via vinteroptaget.

Det er vores studieadministrative system, der automatisk fordeler ansøgere ud på studiestart i august og studiestart i februar.

Adgangskvotient

Er du nysgerrig på, hvad adgangskvotienten var ved det seneste optag? Find adgangskvotienten for kvote 1-optaget her.

Kvote 1 - optagelse via karaktergennemsnit

Kvote 1: Adgangskrav til lærer

For at søge optagelse på læreruddannelsen gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)

Og du skal have et gennemsnit på 7 eller derover. Er dit snit under 7, skal du søge via kvote 2.

Adgangskrav til undervisningsfag

Du skal opfylde de specifikke adgangskrav, der er til de undervisningsfag, du ønsker. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, har du mulighed for at kvalificere dig gennem gymnasial supplering eller få en individuel kompetencevurdering, hvor vi vurderer, om du har andre kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle adgangskrav. 

Billedkunst (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Kulturforståelse på B-niveau
 • Mediefag på B-niveau
 • Billedkunst på C-niveau 
 • Design på C-niveau

Biologi (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Teknikfag på A-niveau (proces, levnedsmiddel og sundhed)
 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau

Dansk 1.-6. eller 4.-10. klassetrin (kun førsteårsfag 50 ECTS)

 • Dansk på A-niveau

Dansk som andetsprog

 • Dansk på A-niveau

Engelsk (Både førsteårsfag 50 ECTS og 2./3. fag 35 ECTS)

 • Engelsk på B-niveau

Fransk (udbydes ikke på UC SYD)

 • Fransk begynder- eller fortsættersprog på B-niveau

Fysik/kemi (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Teknikfag på A-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau
 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau
 • Teknologi på B-niveau

Geografi (du skal have haft ét af nedenstående fag)     

 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • International økonomi på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau 

Historie (du skal have haft ét af nedenstående fag)     

 • Historie på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau

Håndværk & design (udbydes kun i Esbjerg som dagstudie og som delvis digital i Esbjerg/ Haderslev)
(Du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Teknikfag på A-niveau – design og produktion 
 • Teknikfag på A-niveau – byggeri og energi
 • Mediefag på B-niveau 
 • Kulturforståelse på B-niveau 
 • Billedkunst på C-niveau 
 • Design på C-niveau

Idræt (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Idræt på B-niveau
 • Dans på B-niveau

Kristendomskundskab/religion (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Filosofi på B-niveau
 • Historie på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Kulturforståelse på B-niveau
 • Psykologi på B-niveau
 • Religion på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau

Madkundskab (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Bioteknologi på A-niveau 
 • Teknikfag på A-niveau - proces, levnedsmiddel og sundhed 
 • Biologi på C-niveau 
 • Kemi på C-niveau

Matematik (Førsteårsfag 50 ECTS)

 • Matematik på B-niveau 

Matematik 1.-6 klassetrin (2./3. fag 35 ECTS)

 • Matematik på B-niveau 

Musik     

 • Musik på B-niveau 

Natur/teknologi (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Teknikfag på A-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau
 • Biologi på B-niveau 
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau 
 • Teknologi på B-niveau

Samfundsfag (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Afsætning på B-niveau
 • Historie på B-niveau
 • International økonomi på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau
 • Virksomhedsøkonomi på B-niveau

Specialpædagogik

 • Dansk på A-niveau

Tysk

 • Tysk begynder- eller fortsættersprog på B-niveau  

Fagene skal være bestået.

Kvote 1: Bliv optaget via dit karaktergennemsnit

Ansøgningsfrist for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Og du skal derudover have et gennemsnit på 7 eller derover. 

Kvote 2 - optagelse via optagelsessamtale

Kvote 2: Adgangskrav til lærer

Du skal søge via kvote 2, hvis du har en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX med et gennemsnit under 7.

eller 

Udenlandsk eksamen. 

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Adgangskrav til undervisningsfag

Du skal opfylde de specifikke adgangskrav, der er til de undervisningsfag, du ønsker. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, har du mulighed for at kvalificere dig gennem gymnasial supplering eller få en individuel kompetencevurdering, hvor vi vurderer, om du har andre kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle adgangskrav. 

Billedkunst (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Kulturforståelse på B-niveau
 • Mediefag på B-niveau
 • Billedkunst på C-niveau 
 • Design på C-niveau

Biologi (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Teknikfag på A-niveau (proces, levnedsmiddel og sundhed)
 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau

Dansk 1.-6. eller 4.-10. klassetrin (kun førsteårsfag 50 ECTS)

 • Dansk på A-niveau

Dansk som andetsprog

 • Dansk på A-niveau

Engelsk (Både førsteårsfag 50 ECTS og 2./3. fag 35 ECTS)

 • Engelsk på B-niveau

Fransk (udbydes ikke på UC SYD)

 • Fransk begynder- eller fortsættersprog på B-niveau

Fysik/kemi (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Teknikfag på A-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau
 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau
 • Teknologi på B-niveau

Geografi (du skal have haft ét af nedenstående fag)     

 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • International økonomi på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau 

Historie (du skal have haft ét af nedenstående fag)     

 • Historie på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau

Håndværk & design (udbydes kun i Esbjerg som dagstudie og som delvis digital i Esbjerg/ Haderslev)
(Du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Teknikfag på A-niveau – design og produktion 
 • Teknikfag på A-niveau – byggeri og energi
 • Mediefag på B-niveau 
 • Kulturforståelse på B-niveau 
 • Billedkunst på C-niveau 
 • Design på C-niveau

Idræt (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Idræt på B-niveau
 • Dans på B-niveau

Kristendomskundskab/religion (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Filosofi på B-niveau
 • Historie på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Kulturforståelse på B-niveau
 • Psykologi på B-niveau
 • Religion på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau

Madkundskab (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Bioteknologi på A-niveau 
 • Teknikfag på A-niveau - proces, levnedsmiddel og sundhed 
 • Biologi på C-niveau 
 • Kemi på C-niveau

Matematik (Førsteårsfag 50 ECTS)

 • Matematik på B-niveau 

Matematik 1.-6 klassetrin (2./3. fag 35 ECTS)

 • Matematik på B-niveau 

Musik     

 • Musik på B-niveau 

Natur/teknologi (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Teknikfag på A-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau
 • Biologi på B-niveau 
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau 
 • Teknologi på B-niveau

Samfundsfag (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Afsætning på B-niveau
 • Historie på B-niveau
 • International økonomi på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau
 • Virksomhedsøkonomi på B-niveau

Specialpædagogik

 • Dansk på A-niveau

Tysk

 • Tysk begynder- eller fortsættersprog på B-niveau  

Fagene skal være bestået.

Kvote 2: Bliv optaget via en optagelsessamtale

Ansøgningsfrist for kvote 2 er den 15. marts kl. 12.00.

Du skal søge via kvote 2, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF, EUX) med et gennemsnit under 7 eller en udenlandsk eksamen.

I kvote 2 bliver du inviteret til en optagelsessamtale. De fleste bliver optaget på studiet efter en samtale, så selvom du ikke har et snit på 7 eller derover, har du stadig gode muligheder for at komme ind på læreruddannelsen. I princippet bliver du på kvote 2 vurderet individuelt på baggrund af dine samlede kvalifikationer.  Vurderingskriterierne bygger på både dit eksamensgennemsnit fra din gymnasiale eksamen og på selve optagelsessamtalen kombineret. 

Det er derfor vigtigt, at du får meldt dig til en optagelsessamtale.

Optagelsessamtalen i kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på din optagelsessamtale blandt andet ud fra din motivation for at blive lærer, din evne til at samarbejde, dine kommunikationsevner samt din faglige tekstforståelse og teksthåndtering.

Værd at vide om optagelsessamtalen

Vi har samlet alt, hvad der er værd at vide, for dig der skal til optagelsessamtale på læreruddannelsen.

Ansøgningsproces

Sådan søger du

Søg via optagelse.dk

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her.

Brug for hjælp?

Du finder hjælp til at udfylde din ansøgning på optagelse.dk her. Og er du stadig i tvivl om noget, du ikke kan finde svaret på, så kontakt os og lad os hjælpe dig.

Følg din ansøgning

nemStudie er stedet, hvor du kan følge status på din ansøgning til en af vores uddannelser. Når du har søgt ind på en uddannelse hos os gennem optagelse.dk, sender vi dig automatisk en e-mail, hvor vi beder dig om at oprette en bruger på nemStudie.

Det er vigtigt, at du opretter dig på portalen, for det er her, vi giver dig besked, hvis vi f.eks. mangler dokumentation i forbindelse med din ansøgning eller kan tilbyde dig en studieplads. Læs mere om nemStudie.

Vigtigt at vide, når du søger optagelse

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette studieår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning den 26. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads hos UC SYD, modtager du besked gennem nemStudie, hvor du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen inden for fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 26. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse?

Har du ikke opfyldt adgangskravene til uddannelsen inden den 5. juli kl. 12:00, har du stadig mulighed for at komme i betragtning til en studieplads betinget af, at du opfylder adgangskravene inden studiestart på uddannelsen.

Det kan f.eks. være fordi, at du læser et suppleringsfag, afslutter en erhvervsuddannelse eller er udenlandsk statsborger og skal supplere med Studieprøven.

Afslutter du HF-enkeltfag senere end sommerstart, kan det være en god idé at holde øje med siden for ledige studiepladser.

Når du søger optagelse, skal du i din ansøgning på optagelse.dk angive hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær jordemoder og bioanalytiker.

Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis?

Har du en udenlandsk eller international eksamen (IB), skal du søge ind på uddannelsen gennem kvote 2 på optagelse.dk. Dette gælder også, hvis du er fra Storbritannien uanset statsborgerskab.

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet, både når du søger arbejde eller uddannelse. Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet.

Du kan også undersøge, om din udenlandske gymnasiale eksamen kan ligestilles med en dansk gymnasial eksamen i eksamshåndbogen.

Søger du ind med et udenlandsk eksamensbevis skal vi bede dig om at få det oversat til et nordisk sprog eller engelsk. Du skal således, når du ansøger vedhæfte både en kopi af originalt eksamensbevis og en oversættelse af beviset. 

Sprogkrav
Når du søger om optagelse på en uddannelse, der udbydes på dansk, skal du dokumentere, at du har de nødvendige kundskaber i dansk. Du skal både mundtligt og skriftligt være i stand til at gennemføre uddannelsesaktiviteter og aflægge prøver på dansk.

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk (modul 6 i danskuddannelse 3) inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Dette gælder dog ikke, hvis du er nordisk statsborger, idet du opfylder sprogkravet dansk gennem den adgangsgivende eksamen, som du har bestået i dit hjemland.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du have bestået Studieprøven med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven inden studiestart på uddannelsen, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

Betaling for uddannelse (Studieafgift)
Som borger uden for EU/EØS er det grundlaget for din opholdstilladelse, der er afgørende for, om du er berettiget til at tage uddannelsen gratis eller om du selv skal betale for uddannelsen.

For at kunne vurdere, hvorvidt du er berettiget til gratis uddannelse, er det vigtigt, at du sammen med din ansøgning om optagelse vedhæfter følgende dokumenter:

 • Kopi af opholdskortet (både forside og bagside)
 • Kopi af opholdsbrevet fra myndighederne
 • Evt. ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse (hvis opholdstilladelsen udløber inden studiestart)

 

Har du en kandidatuddannelse?

Har du en gennemført en dansk såvel som en udenlandsk kandidatuddannelse, kan du som udgangspunkt godt blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige studiepladser på uddannelsen.

I særlige tilfælde er det dog muligt at søge dispensation for kandidatuddannelsen. Det kan fx være i forhold til:

 • helbredsmæssige årsager, hvor du ikke længere kan anvende din tidligere gennemførte kandidateksamen. Du skal til ansøgningen vedlægge dokumentation fra lægen, som bekræfter dette.
 • hvis du ikke længere kan opnå autorisation til anvendelse af uddannelsen på arbejdsmarkedet.
 • hvis uddannelsen er målrettet en helt specifik profession på arbejdsmarkedet, som er bortfaldet eller i al væsentlighed overflødiggjort. Det er ikke tilstrækkeligt grundlag for at meddele dispensation, at den gennemførte kandidatuddannelse ikke længere udbydes, at uddannelsens studieordning er ændret eller at uddannelsens niveau, jf. kvalifikationsrammen, er blevet ændret. Der kan her lægges vægt på udtalelse fra tidligere uddannelsesinstitution, hvis en sådan kan gives eller en udtalelse fra en faglig organisation i forhold til, hvorvidt ansøgers uddannelse kan anvendes på arbejdsmarkedet.

Dispensationsansøgningen skal være uploadet til din ansøgning inden fristen 15. marts kl. 12.00. 

Din ansøgning vil i øvrigt blive vurderet ud fra uddannelsens vurderingskriterier i kvote 2.

Sprogkrav når faget foregår på engelsk

Hvis du vælger et eller flere uddannelseselementer på engelsk i uddannelsen, stilles der krav om, at du kan dokumentere kundskaber i engelsk svarende til engelsk B-niveau i Danmark. Hvis du ikke har dette, tilbyder UC SYD at gennemføre en engelsktest svarende til samme kompetencemæssige niveau, som du skal have bestået for at kunne deltage i faget.

 

03

Uddannelsens opbygning

Regler og rammer for uddannelsen

Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her.

En uddannelse du selv kan forme

Det tager fire år at blive lærer.

Som lærer bliver du en vigtig person i andres liv, og dit arbejde kan være med til at åbne andres øjne for de fag, du selv brænder for.

Du skal på uddannelsen vælge tre undervisningsfag. Du bliver dygtig til disse fag, men du lærer også at formidle faget dvs. fagets didaktik.

I løbet af uddannelsen skal du også deltage i obligatoriske fællesfag og enkelte valgfag. Og til sidst i uddannelsen laver du et professionsbachelorprojekt med en lærerfaglig problemstilling, du selv vælger, og som din vejleder godkender. Du afslutter projektet med en mundtligt prøve.

Vælg tre undervisningsfag

Du skal i løbet af din uddannelse vælge tre undervisningsfag. Du vælger dit første undervisningsfag umiddelbart efter, du er optaget, og du kan vente med at tage stilling til de sidste to.

Du kan vælge mellem dansk 1.-6. kl, dansk 4.-10. kl., engelsk og matematik som første undervisningsfag.
Det er vigtigt at være opmærksom på at engelsk kan du også vælge som andet eller tredje fag, mens dansk kun kan vælges som første fag. 

Så hvis du ønsker at blive dansk eller matematiklærer, så husk at vælge det som første fag. Og vær ligeledes opmærksom på, at klasselærerfunktionen oftest er på dansk eller matematiklæreren.

Andet og tredje undervisningsfag bliver som hovedregel gennemført på samlæste hold. Det betyder, at der på holdet vil deltage studerende fra både Haderslev og Esbjerg såvel som studerende på den delvis digitale læreruddannelse.

Undervisningen består af tre hele dages undervisning (seminardage) fælles for alle studerende på holdet. Derudover er der typisk en halv dags undervisning om ugen for dagstuderende i Esbjerg og Haderslev, parallelt med at studerende på den delvis digitale uddannelse har asynkron undervisning over nettet. På meget små hold kan der være færre undervisningstimer uden for seminardagene.

Adgangskrav til undervisningsfag

Du skal opfylde de specifikke adgangskrav, der er til de undervisningsfag, du ønsker. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, har du mulighed for at kvalificere dig gennem gymnasial supplering eller få en individuel kompetencevurdering, hvor vi vurderer, om du har andre kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle adgangskrav. 

Billedkunst (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Kulturforståelse på B-niveau
 • Mediefag på B-niveau
 • Billedkunst på C-niveau 
 • Design på C-niveau

Biologi (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Teknikfag på A-niveau (proces, levnedsmiddel og sundhed)
 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau

Dansk 1.-6. eller 4.-10. klassetrin (kun førsteårsfag 50 ECTS)

 • Dansk på A-niveau

Dansk som andetsprog

 • Dansk på A-niveau

Engelsk (Både førsteårsfag 50 ECTS og 2./3. fag 35 ECTS)

 • Engelsk på B-niveau

Fransk (udbydes ikke på UC SYD)

 • Fransk begynder- eller fortsættersprog på B-niveau

Fysik/kemi (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Teknikfag på A-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau
 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau
 • Teknologi på B-niveau

Geografi (du skal have haft ét af nedenstående fag)     

 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • International økonomi på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau 

Historie (du skal have haft ét af nedenstående fag)     

 • Historie på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau

Håndværk & design (udbydes kun i Esbjerg som dagstudie og som delvis digital i Esbjerg/ Haderslev)
(Du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Teknikfag på A-niveau – design og produktion 
 • Teknikfag på A-niveau – byggeri og energi
 • Mediefag på B-niveau 
 • Kulturforståelse på B-niveau 
 • Billedkunst på C-niveau 
 • Design på C-niveau

Idræt (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Idræt på B-niveau
 • Dans på B-niveau

Kristendomskundskab/religion (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Filosofi på B-niveau
 • Historie på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Kulturforståelse på B-niveau
 • Psykologi på B-niveau
 • Religion på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau

Madkundskab (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Bioteknologi på A-niveau 
 • Teknikfag på A-niveau - proces, levnedsmiddel og sundhed 
 • Biologi på C-niveau 
 • Kemi på C-niveau

Matematik (Førsteårsfag 50 ECTS)

 • Matematik på B-niveau 

Matematik 1.-6 klassetrin (2./3. fag 35 ECTS)

 • Matematik på B-niveau 

Musik     

 • Musik på B-niveau 

Natur/teknologi (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Teknikfag på A-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau
 • Biologi på B-niveau 
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau 
 • Teknologi på B-niveau

Samfundsfag (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Afsætning på B-niveau
 • Historie på B-niveau
 • International økonomi på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau
 • Virksomhedsøkonomi på B-niveau

Specialpædagogik

 • Dansk på A-niveau

Tysk

 • Tysk begynder- eller fortsættersprog på B-niveau  

Fagene skal være bestået.

Grundfag og valgfag

Obligatoriske grundfag

Udover dine tre undervisningsfag er grunduddannelsen, hvor du bliver undervist i selve lærerfaget. Du lærer om livsoplysning, pædagogik og almen didaktik samt pædagogisk psykologi og specialpædagogik. Dertil et mindre fag i dansk som andetsprog.
Bemærk, at du har specialpædagogik og dansk som andetsprog i dine grundfag, men som noget nyt, kan du ligeledes vælge dem som undervisningsfag og dermed specialisere dig i faget.

  Valgfag i læreruddannelsen

  Valgfagene hed tidligere kurser og udgør i dag kun 5 ECTS.
  Du skal vælge mellem svømmelæreruddannelsen eller to af følgende fag/kurser:

  • Sundheds- og seksualundervisning, svarende til 2½ ECTS-point.
  • Uddannelse og job, svarende til 2½ ECTS-point.
  • Det praktisk-musiske fagområde, svarende til 2½ ECTS-point.

  Her sidder vi ikke kun på skolebænken

  Undervisningen på læreruddannelsen foregår som hold- og gruppeundervisning, forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde, selvstudie samt praksisbesøg hos skoler i området. Og der er mødepligt på læreruddannelsen. Du vil dog hele tiden opleve undervisning, der er tæt relateret til praksis.  (Bemærk dog de særlige forhold for den helt digitale læreruddannelse)

  Læreruddannelsen er nemlig en praksisorienteret uddannelse, uanset studieformen. Du er i praktik på alle dine fire studieår, hvor du prøver dine færdigheder af i praksis. På første år er praktikken udstrakt over hele studieåret, mens det på de 3 sidste år mere er koncentreret i 5-6 ugers blokke. I de første år er du afsted sammen med en gruppe medstuderende, mens den sidste oftest er dig selv alene. Den sidste praktik indgår som en del af din afsluttende professionsprøve.

  Kommende svømmelærere

  Udover praktikophold arbejder vi på læreruddannelsen tæt sammen med praksis. Du kommer f.eks. ud at besøge skoler, hvor du arbejder sammen med en gruppe medstuderende om en problemstilling, som I prøver af i praksis.  Især den helt digitale læreruddannelse har meget praksissamarbejde med skoler, hvor du bor.

  Det er virkelig fedt at komme ud og prøve sig selv af i praksis. Alt det man lærer i klasselokalet, skal man pludselig bruge over for et hold elever – og så får man for alvor afprøvet og udviklet ens undervisningskompetencer.

  Sara, lærerstuderende

  london

  Studietur til London

  Studietur til fællesskab og oplevelser for livet

  Hvert år tager studerende fra UC SYD på studietur til udlandet. Hvert år kommer de tilbage berigede med nye fælles oplevelser, faglig erfaring og ikke mindst nye venskaber. På faget for engelsklærere på UC SYD har de studerende haft en kæmpe oplevelse. En studietur til London i august 2023 har...

  Internationale muligheder

  Har du lyst til at opleve verden eller på anden måde give din uddannelse et internationalt præg, så har du flere muligheder. Du kan bl.a. tage kortere eller længerevarende praktik- eller studieophold i udlandet, deltage i internationale projekter eller tage på studieture med undervisere og medstuderende i en-to uger til f.eks. Flensborg, London, Malaga og Norge.

  Mange tager en praktikperiode på 6-7 uger i udlandet og vi har gode kontakter i hele Europa, men også i Japan, Grønland og Tanzania.
  Andre tager et semester på et udenlands samarbejdsuniversitet. De fleste muligheder ligger i EU, men vi har bl.a. også en aftale med en læreruddannelse i Japan.

  Málaga, foto 2

  På studietur i Málaga

  Lærerstuderende prøver kræfter med deres interkulturelle kompetencer på studietur

  14 lærerstuderende rejste til Málaga og lærte om diversiteten i det spanske skolesystem - en lærdom som bidrager til deres faglige udvikling og fremtidige virke som lærere i Danmark.

  Du kan også deltage i internationale aktiviteter på campus som tutor eller buddy for internationale studerende eller deltage i undervisningen på moduler sammen med udenlandske studerende. Du kan f.eks. læse Inclusive Practice.

  Missing custom block.
  04

  Studieliv

  Læreruddannelsen er en del af UC SYD Campus Haderslev og Campus Esbjerg. Uanset hvor du læser til lærer, er sammenholdet stærkt, og du har mange muligheder for gode studieår fyldt med oplevelser.

  Campus Haderslev

  På Campus Haderslev er vi over 900 studerende fordelt på syv uddannelser. Vi har en masse sociale aktiviteter både i vores egen fold og sammen med de andre uddannelser. Eksempelvis holder vi filmaftener i gymnastiksalen med snacks, madrasser og dyner. Vi tager i Haderslev-hallen og spiller fodbold, volley eller laver springgymnastik, og hver tirsdag inviterer fysioterapeuterne til 'kom-i-form'-træning. Vi har fredagscafeen, hvor vi mødes over en øl, vand, kaffe eller andet. Og så har vi vores festudvalg, Hullet, som arrangerer seks årlige temafester blandt andet introfesten, som er årets helt store fest. Læs mere om hvad Campus Haderslev og studiebyen Haderslev byder på.

  Vi vil gerne have, at vores studerende trives. Derfor har vi knyttet en mentor til hvert stamhold. Stamholdet er den klasse, du er tilknyttet, alt efter om du har valgt matematik, dansk eller engelsk som første fag. Mentoren er underviser på uddannelsen. Vi mødes et par gange om året, hvor vi f.eks. laver mad sammen eller snakker om faglige og sociale udfordringer. Det kan være, hvordan man refererer til bøger i opgaver, eller mentoren hjælper med at rede tråde ud.

  Instagram

  Du kan også følge læreruddannelsen i Haderslev på Instagram her kan du få indblik i hverdagen på uddannelsen, møde dine  medstuderende og undervisere og se mere om hvordan dine næste 4 år som lærerstuderende kan se ud. 

  Besøgende til Åbent hus

  Kom og mød os

  Åbent hus 2024

  Er du i tvivl om dit uddannelsesvalg? Så kom til Åbent Hus, deltag i Studiepraktik, bliv studerende for en dag eller deltag i nogle af vores andre events. Så bliver du klogere på dit valg.
  Foto af studerende

  Kom og mød os

  Bliv studerende for en dag

  Kom og prøv at være studerende på UC SYD, og følg en helt almindelig undervisningsdag.

  I tvivl om uddannelse?

  Synes du, det er svært at vælge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode råd? Så bliv klogere her.

  Campus Esbjerg

  Campus Esbjerg er UC SYD's største campus med knap 2500 studerende fordelt på 13 uddannelser. Vi bor i bygning syv på første sal oven over pædagogerne.
  En gang om måneden har vi fællesspisning på læreruddannelsen arrangeret af studieorganisationen, Lærerstuderendes Landskreds. Fordi der er ingen grund til at sidde 40 mennesker og spise hver for sig, når det er meget hyggeligere at spise sammen.
  Vi afholder den store bagedyst en gang om året i madlavningslokalet, og vi har startet en musical op sammen med pædagoguddannelsen. Vi håber på længere sigt, at alle studerende på hele campus vil være med i den.

  I introugen er vi sammen med vores klasse og tutorer, som har planlagt ugens aktiviteter, så vi lærer hinanden godt at kende. Vi tager også på introtur sammen med hele første årgang på læreruddannelsen, hvor vi laver mad sammen, løber orienteringsløb og fester. Tutorerne er gode til at hjælpe i løbet af studiet med spørgsmål til f.eks. praktikopgaven på første semester. 

  Esbjerg er en levende og aktiv studieby, hvor der er gode muligheder for at dyrke sport, gå i byen eller shoppe. Vi tager på café, drikker kaffe og spiller spil eller tager til arrangementer med E.1 | Education first og de 60 andre uddannelser i byen. Det er f.eks. pub crawl for 600 studerende på første semester, gratis billetter til ishockey på Granly Hockey Arena eller fælles skøjteløb og æbleskiver, når det er juletid. Læs mere om hvad Campus Esbjerg og byen Esbjerg byder på.

  Instagram

  Du kan også følge læreruddannelsen på Instagram her kan du se glimt fra hverdagen på uddannelsen i Esbjerg, opleve studieture og se hvordan dine næste 4 år kan komme til at se ud. 

  05

  Job & karriere

  To tredjedele af vores lærerstuderende bliver lærere i folkeskolen. Du har også jobmuligheder på privatskoler, efterskoler, tekniske skoler, specialskoler, voksenuddannelser, højskoler, åbne fængsler, børneafdelinger på sygehuse eller andre steder, hvor man underviser børn, unge og voksne.

  Som lærer i folkeskolen har du mulighed for at specialisere dig som skoleleder, praktikvejleder, læsevejleder, underviser på sprogskoler osv. Mulighederne er mange.

  Læreruddannede er dygtige formidlere, og du har derfor muligheder i andre brancher, hvor der er brug for dine kompetencer. Det kan være som konsulent i en virksomhed, hvor du arbejder med uddannelse af medarbejdere. Eller du kan blive ansat på forvaltningsområdet f.eks. som udviklingskonsulent på børne- og ungeområdet i en kommune.

  Mød nogle færdiguddannede

  Færdiguddannet lærer

  Hør om Kenneths job

  Kenneth har det fedeste job i verden

  Kenneth er uddannet lærer på UC SYD og arbejder i dag som folkeskolelærer. Kenneth fortæller om lærerjobbet med et sådan engagement, at ingen rigtigt kan være i tvivl. Kenneth er der hvor han skal være. Han er lærer - og det er han med hjertet. Men hvordan fandt Kenneth ud af, at han ville være...
  Færdiguddannet lærer, der arbejder som museumsformidler

  Hør om Pernilles job

  Pernille gør historien levende for børn og unge

  Pernille har valgt at gå en anden vej end de fleste af hendes medstuderende. Som færdiguddannet lærer søgte hun ikke job på en skole som flertallet af lærere ellers gør. I stedet søgte hun et job som museumsformidler på Varde Museum. I jobbet som museumsformidler trækker hun på den stærke faglighed...
  Mød Emilie, der har taget læreruddannelsen

  Hør om Emilies job

  Emilie er vild med hverdagen som lærer

  Det er ikke længe siden, at Emilie fik eksamensbeviset i hånden på UC SYD i Esbjerg og kunne kalde sig lærer. Kort tid efter startede hun i sit første job på en folkeskole i Nørre Nebel, hvor hun nu har arbejdet siden sommeren 2018. Overgangen fra uddannelse til første job kan være udfordrende, men...

  Læs videre med din læreruddannelse, med f.eks. enkeltfag eller Goethe-tysk

  Når du er færdiguddannet lærer, har du en professionsbachelor, som er adgangsgivende til en række kandidatuddannelser. Kontakt de enkelte universiteter for at høre om dine muligheder. Du har også gode muligheder for efteruddannelse. UC SYD Videreuddannelse tilbyder uddannelse inden for undervisning og pædagogik på bl.a. diplom- og akademiniveau samt enkeltfag. Se f.eks. vores Goethe-akkrediteret enkeltfagsuddannelse i tysk.

  Unge mennesker sidder sammen og snakker

  Prøv kræfter med velfærdsledelse

  Drømmer du om at blive en af fremtidens velfærdsledere?

  Vil du gå forrest i udviklingen af velfærden? Vil du styrke de danske velfærdsprofessioner, som holder samfundet i gang? Så deltag i talentforløbet og udvikl dig selv på både et fagligt og personligt plan.
  06

  Økonomi

  Når du starter på uddannelsen skal du, udover udgifter til bolig og eventuel transport til studie og praktik, forvente udgifter til:

  • køb af bøger som beløber sig til 2500-3000 kroner per semester. Det kan gøres billigere, hvis du vælger at købe brugt. 

  Vælger du at tage på studietur i løbet af uddannelsen, betaler du selv, og vi forsøger at holde udgifterne nede. 

  Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

  Som studerende på en professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

  Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

  Vejledning om SU

  Har du spørgsmål vedrørende SU (Statens Uddannelsesstøtte)? Så hjælper vores SU-vejledere dig meget gerne.

  Er du kommende studerende? Kontakt os her.

  Er du nuværende studerende? Kontakt os her.

  Du kan også ringe til os.

  Dine muligheder for studiestøtte

  Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

  Du kan finde flere informationer om studiestøtte her, og så kan du møde Sofie, der er ordblind og læser til lærer.

   

  07

  Flere måder at læse til lærer

  De fleste læser til lærer som almindelig dagstuderende. Her er der undervisning på Campus de fleste skoledage, hvis du da ikke er ude på en folkeskole enten på besøg eller i praktik. Du studerer sammen med andre studerende og oplever, at I sammen udvikler jeres kompetencer og bliver gode lærere.  De dagstuderende er meget på Campus og der foregår mange forskellige aktiviteter, både studiefaglige, men også studiesociale.

  Den ordinære læreruddannelse

  Søg ind på den ordinære læreruddannelse under punkt 02 - optagelse og adgangskrav

  Tag læreruddannelsen digitalt

  Du kan vælge at læse til lærer online, hvis du eks. har behov for ekstra fleksibilitet i hverdagen.

  Den delvis digitale læreruddannelse

  Indholdet på de digitale læreruddannelser er det samme som på den helt almindelige læreruddannelse. Det er kun formen, der er anderledes, fordi du ikke skal møde på campus hver dag.

  På den delvis digitale læreruddannelse møder du op på campus og modtager undervisning tre dage hver syvende uge. Resten foregår online.

  Læs mere om den delvis digitale læreruddannelse her.

  Den 100% digitale læreruddannelse

  Indholdet på de digitale læreruddannelser er det samme som på den helt almindelige læreruddannelse. Det er kun formen, der er anderledes, fordi du ikke skal møde på campus hver dag.

  På den 100 % digitale læreruddannelse er det kun praktikken og praksistilknytning, der foregår ved fysisk fremmøde på skoler. Du kan derfor også tage den digitale læreruddannelse i udlandet. Den digitale læreruddannelse kræver selvdisciplin og dit initiativ til selv at skabe praksisrelationer og finde din praktikplads. 

  Læs mere om den 100% digitale læreruddannelse her.

  Skolebaseret læreruddannelse/trainee-ordninger

  På den digitale læreruddannelse har studerende igennem hele deres studieforløb tilknytning til en skole, som danner ramme om den projekt- og problembaserede undervisning, som kendetegner den digitale læreruddannelse. De mange undersøgelser og praktik gennemføres på en skole, og en del studerende kobler ansættelse på en grundskole med denne uddannelsesform.

  UC SYDs delvis digitale læreruddannelse gode muligheder for, at studerende kan være ansat på en skole sideløbende med uddannelsen.

  Dog skal det betones, at læreruddannelsen, uanset studieform, som udgangspunkt er tilrettelagt som en fuldtidsuddannelse.

  Merit eller enkeltfag - for dig med en anden baggrund

  Læs til lærer med merit

  Merit-læreruddannelsen giver fuldt ud de samme jobmuligheder og kompetencer i de fag, du læser, som på den almindelige læreruddannelse. Forskellen er, at du på baggrund af tidligere uddannelse og erhvervserfaring får merit for relevante kompetencer og derfor kan tage uddannelsen på kortere tid.

  Læs mere om læreruddannelsen med merit.

  Læs enkeltfag fra læreruddannelsen

  Enkeltfag på læreruddannelsen er for dig, som gerne vil fordybe dig i et fag og få ny eller større viden og nye eller styrkede kompetencer inden for et bestemt fag og område.

  Vores enkeltfagskurser henvender sig både til dig, der underviser eller drømmer om at blive underviser, og dig, der gerne vil opnå større viden inden for et bestemt fag, men som ikke arbejder med undervisning i det daglige.

  Læs mere om vores enkeltfag på læreruddannelsen.

  08

  Spørgsmål & svar

  Skal jeg vælge alle mine undervisningsfag på forhånd?

  Det korte svar er nej.

  Dit første undervisningsfag vælger du umiddelbart efter, du er optaget på uddannelsen. Første år vælger du mellem dansk 1.-6. kl. dansk 4.-10. kl., matematik og engelsk. 
  Du skal huske, at dansk kun kan vælges som første fag og matematik kun kan vælges senere som matematik 1.-6. kl. og kun hvis der er studerende nok. Engelsk kan også vælge som andet og/eller tredje fag.

  Dine næste to undervisningsfag, skal du først vælge et stykke inde i studiet. Du bliver præsenteret for alle fagene på en undervisningsmesse, når du er startet på studiet, så du behøver ikke beslutte dig på forhånd. For at vælge et undervisningsfag, skal du opfylde adgangskravene til faget.

  Hvilke fag kan jeg vælge først?

  Dit første undervisningsfag vælger du umiddelbart efter, du er optaget på uddannelsen. Første år vælger du mellem dansk 1.-6. kl. dansk 4.-10. kl., matematik og engelsk. 
  Du skal huske, at dansk kun kan vælges som førte fag og matematik kun kan vælges senere som matematik 1.-6. kl. og kun hvis der er studerende nok. Engelsk kan også vælge som andet og tredje fag.
  Husk at det ofte er dansklæreren eller matematiklæreren, der er klasselærer. Overvej det, når du vælger dit første fag.

  Skal jeg specialisere mig i undervisning af de yngste eller ældste elever?

  To forskellige måder at undervise på

  Når du underviser de yngste, fylder det sociale og relationsarbejdet meget. Du er med til at give børnene en god start på skolelivet. Det er her børnene skal lære at lære. De lærer at modtage en fællesbesked og de lærer rammerne for at gå i skole. Nogle tror, at det kræver mindre faglighed at undervise de yngste, men det er ikke sandt. Det kræver f.eks. stor faglighed at lære nogen at læse.

  Ved de ældste fylder det sociale og relationsarbejdet lige så meget men på en anden måde. Eleverne er et andet sted udviklingsmæssigt og følelsesmæssigt. De er teenagere, som er ved at forme deres identitet. Du kan komme til at arbejde med problemstillinger som f.eks. mobning eller kærestesorger samtidig med at du arbejder frem mod prøverne i 9. Klasse. 

  Vælg fag, der passer sammen

  På de fleste skoler arbejder man i lærerteams på henholdsvis indskoling-, mellemtrin- og udskolingsniveau. Det kan være en fordel at vælge fag inden for de sammen klassetrin, da du vil være nemmere at placere i et lærerteam. 

  • Undervisning af de yngste er fra første til sjette klassetrin
  • Undervisning af de ældste er fra fjerde til tiende klassetrin

  Hvis du allerede ved, at du gerne vil have samfundsfag, som bliver undervist i udskolingen, kan det være en god ide at dine to andre fag også er målrettet samme skoletrin. Vil du arbejde på efterskole, giver det god mening at vælge fag for udskolingen.

  Det vigtigste er, at du vælger de fag, som du brænder for. Det er de fag, som du skal stå med hver dag i dit arbejde.
   

  Hvad er en professionsbachelor?

  Der findes mange forskellige professionsbacheloruddannelser. Lærer, lyddesigner eller ergoterapeut er eksempler på professionsbacheloruddannelser, som du kan læse på UC SYD. Typisk uddannes du inden for en bestemt profession, et bestemt fag. Det kan være sygeplejerske, fysioterapeut eller noget helt tredje.
  Du ved altså, hvad du bliver, og kan derfor også nemmere sælge dig selv, når du en dag er færdiguddannet og skal have et arbejde.

  Praktik

  Du bliver ikke kun klædt på med teori, du skal også ud og afprøve teorierne i den virkelige verden løbende igennem uddannelsen. Det gør, at du som færdiguddannet professionsbachelor er rustet til at gå direkte ind i dit første job. Du har nemlig allerede en masse erfaring.

  Videreuddannelse

  En professionsbachelor giver dig direkte adgang til en række kandidat- og masteruddannelser. Ønsker du på et tidspunkt at læse videre, kan du derfor til enhver tid gøre dette.

  Hvad er en professionshøjskole / et University College?

  En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 3 og 4 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.

  Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

  Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

  En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

  Kan jeg få merit for fag på læreruddannelsen, hvis jeg har en pædagoguddannelse?

  Nej, det kan du desværre ikke. Formelt har de to uddannelser desværre ikke ret meget med hinanden at gøre. Muligvis kan du få merit for mindre dele af grundfagligheden, men det er ikke meget i en læreruddannelse på 240 ECTS-point i alt, og det vil afhænge af dine specialiseringer på pædagoguddannelsen.

  Du har dog mulighed for at begynde på en meritlæreruddannelse. Meritlæreruddannelsen består af 150 ECTS-point. Og uddannelsen består af to undervisningsfag, nogle af de pædagogiske fag og to praktikperioder. Der er intet bachelorforløb. Man skal selv betale en merituddannelse eller få en arbejdsgiver til at betale. Det koster cirka 83.000 kr. for hele uddannelsen. Du kan læse mere om meritlæreruddannelsen her.

  Arbejder du fuldtid, kan det måske være relevant for dig at tage meritlæreruddannelsen som delvist digital eller hel digital, så du kan arbejde og studere på samme tid. Du kan også vælge blot at læse enkelte fag på læreruddannelsen og på den måde opkvalificere dig.

   

  09

  Kontakt os

  Vi er her for at hjælpe dig. Så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål om optagelse, adgangskrav, valg af studie eller om selve uddannelsen. 

  Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

  Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

  Spørgsmål til uddannelsen?

  Har du spørgsmål til uddannelsen, om job- og karrieremuligheder eller vil du gerne komme og besøge os, så er du meget velkommen til at kontakte studievejlederen herunder.

  Studievejledere på læreruddannelsen

  Campus Esbjerg

  Birgitte Lund
  Studievejleder, Campus Esbjerg
  blun@ucsyd.dk
  7266 3073

  Campus Haderslev

  Jakob Ravn
  Sanne Feldt-Rasmussen
  Lars Holbæk
  Lene Lechner Holstein

  studievejledning-h@ucsyd.dk
  7266 5013

  Alle vejledere fra Campus Haderslev vejleder også i den 100 % digitale og delvis digitale læreruddannelse.

  Andre kigger også på

  Foto af studerende

  Samfund

  Bliv socialrådgiver

  Vil du hjælpe borgere, der kæmper med tunge problemer? Lære at forstå mekanismerne bag, og vide hvordan du kan hjælpe? Tag uddannelsen til socialrådgiver.
  Pædagogstuderende

  Undervisning og pædagogik

  Bliv pædagog

  Vil du skabe en spændende, udfordrende og tryg hverdag for børn, unge eller voksne? Vær en vigtig rolle og støtte i andres hverdag. Tag uddannelsen til pædagog.
  Administrationsbachelorstuderende

  Samfund

  Bliv administrationsbachelor

  Tag en bred uddannelse, hvor du lærer om jura, økonomi og projektledelse og får kompetencerne til at facilitere processer, koordinere, kommunikere og vejlede.