Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Den udvidede ansøgning til lyddesigner

Skal du søge ind på uddannelsen i medie- og sonokommunikation? Så bliv klogere på, hvad din ansøgning skal indeholde.

Hvad skal din ansøgning indeholde? Få hjælp her.

Vi har her samlet en masse informationer til dig, der er nysgerrig på, hvad du bliver bedt om at indsende i din udvidede ansøgning, når du søger ind på medie- og sonokommunikation på UC SYD. Når du har søgt om optagelse på optagelse.dk, vil du modtage en mail med specifikke instruktioner til at sende en udvidet ansøgning. Sørg for at følge disse instruktioner nøje.

Din udvidede ansøgning udgør grundlaget for at blive udvalgt til en optagelsesprøve. Det er således din mulighed for at vise voteringspanelet dine musikalske og kommunikative kompetencer samt at fortælle om din motivation for at søge netop denne uddannelse.

Ansøgningens indhold

Den motiverede ansøgning skal indeholde:

 1. En skriftlig ansøgning
 2. Tre kreative produktioner
 3. Tre produktionsbeskrivelser

Derudover vedlægges CV og relevante bilag.

Den skriftlige del

Den skriftlige ansøgning skal indeholde:

 • Fulde navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mail, telefonnummer)
 • Alder og fødselsdato (IKKE cpr. Nr.)
 • Uddannelsesniveau (f.eks. 10. kl., STX, HHX, HTX, HF, erhvervsudd. eller andet).
 • Karaktersnit (hvis tilgængeligt)
 • Et vellignende billede

Præsentation
I præsentationen beskriver du ganske kort det allervigtigste om dig selv og dit forhold til lyd.

Kompetencer
Her beskriver du dine musiske/kreative/kommunikationsmæssige kompetencer - gerne med reference til de sammenhænge, hvor du har erhvervet dig kompetencerne (musikskole, højskole, rejser, online-kurser, selvstudie, band eller orkester, aktiviteter, skolegang osv.).

Motivation og karriere
Her beskriver du din motivation for at søge optagelse på uddannelsen til Lyddesigner på Sonic College, UC SYD, samt dine overvejelser om karriere.

Den skriftlige del af ansøgningen skal fylde én A4-side. Den skal afleveres i pdf-format og må højest have et omfang på 2400 anslag inkl. mellemrum.

Tre kreative produktioner

Udover den skriftlige del af ansøgningen, skal du medsende tre kreative produktioner, hvoraf den ene skal være en selvstændig udarbejdet lydproduktion fra idé til færdigt produkt. De to andre må gerne være produktioner skabt i samarbejde med andre.

Ved en “lydproduktion” forstås bl.a. følgende:

 • Lyde du har sat sammen på din computer til en selvstændig komposition.
 • Lyddesign eller musik til film, computerspil, podcast, reklame, app eller lignende.
 • Lydoptagelse af et stykke musik, du har komponeret.
 • Lydoptagelse fra det band eller ensemble, du medvirker i (eller har medvirket i).
 • Lydoptagelse af dig og dit instrument solo.

Én af de tre produktioner behøver ikke at være af musikalsk karakter, men kan fx i stedet være:

 • Grafiske arbejder, computerspil eller video.
 • Ideer til koncepter (reklamer, lyddesign, lydkunst etc.).
 • Skriftlige opgaver, digte, noveller el. lignende.

Af hensyn til voteringsprocessen må dine medsendte lyd-/medieproduktioner samlet set ikke overstige 12 minutter. Vil du gerne vise en længere produktion, kan det derfor være nødvendigt, at du klipper nogle uddrag sammen, der viser de vigtigste aspekter af produktionen.

Vær opmærksom på, at de produktioner, du sender ind, skal vise så mange af dine evner og kompetencer som muligt. Derfor er det ikke nødvendigvis en god idé at sende tre dubstep-numre ind. Vis gerne noget bredde - det kan både være genremæssig bredde, produktionsmetodisk bredde (f.eks. akustiske indspilninger vs. elektronisk/samplebaseret produktion) eller format- eller kontekstmæssig bredde (lyddesign til film, computerspil, teater, reklamer osv.).

Alle lydfiler afleveres i mp3-format (gerne 320kbps), med mindre der forelægger en helt særlig grund til at aflevere i højere kvalitet. RAR-format godtages ikke. Videomateriale afleveres i f.eks. MPEG, MP4, H.264 eller lignende komprimerede formater.

Produktionsbeskrivelser

For hvert af de tre produktioner laver du en kortfattet og præcis beskrivelse på højest 1200 anslag inkl. mellemrum. I beskrivelsen skal du redegøre for din rolle i produktionen samt det, du synes er relevant for voteringspanelet at lægge mærke til i forhold til at vurdere dine evner. Det kan være produktionsmetode, arrangement, komposition, æstetiske valg, koncepter, betingelser, kontekst, begrænsninger eller andre relevante forhold.

De tre produktionsbeskrivelser indsættes i ét pdf-dokument.

Navngivning og indsendelse af filer og dokumenter

I vejledningen, du modtager, når du har søgt om optagelse, finder du specifikke retningslinjer for navngivning af dokumenter og filer, og du bliver guidet til at sende din ansøgning til os.

Inden du gør din ansøgning klar til afsendelse, anbefaler vi, at du får en anden til at læse den igennem, samt tjekker at alle formalia fra den tilsendte vejledning er overholdt.

På grund af administrationen af de mange ansøgninger er det især vigtigt, at du overholder retningslinjerne for formater og navngivning af det materiale, du sender.

Adgangskrav og optagelse

Nysgerrig på adgangskrav og ansøgningsfrist til lyddesignuddannelsen? Eller er du klar til at søge ind?