Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Børn og unge

Specialiser din viden, færdigheder og kompetencer på børn og unge området

Den sociale diplomuddannelse med fagområdet børn og unge er en specialiseringsuddannelse til dig, der arbejder med udsatte børn og unge.

Fokus på uddannelsen er at styrke din viden, færdigheder og kompetencer på feltet socialt arbejde med udsatte børn og unge samt at underbygge det tværprofessionelle samarbejde.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, som er myndighedssagsbehandler eller er pædagog, lærer eller sundhedsmedarbejder, og som samarbejder med myndighedssagsbehandlere om udsatte børn og unge.

Udbytte af uddannelsen

Uddannelsen giver dig en ny faglig viden, en mere reflekterende og analytisk tilgang og et større fagligt overskud.

Den sociale diplomuddannelse med fagområdet børn og unge åbner for nye funktioner og opgaver på din arbejdsplads f.eks. som projektleder eller socialfaglig koordinator.

Læs et modul med fuldt tilskud fra Socialstyrelsen

I 2019 kan du søge om at få Socialstyrelsen til at dække udgiften på udvalgte moduler på den sociale diplomuddannelse med fagområdet børn og unge. Der er i alt 33 pladser at søge om, og de tildeles efter først til mølle-princippet. 

Det, du skal vide:

 • Du kan søge om fuldt tilskud på modulerne, hvis du tilhører nedenstående målgruppe:
  • Kommunale myndighedsrådgivere og -ledere.
  • Familieplejekonsulenter og socialfaglige konsulenter.
  • Medarbejdere fra almenområdet (f.eks. skole og dagtilbud)
  • Medarbejdere på sociale tilbud til børn og unge, herunder medarbejdere på private og regionale tilbud.
  • Individuelle studerende.
 • Tilskuddet gives til 20 moduler. Se nogle af dem herunder.
 • Kontakt Dorthe Ludvigsen på 7266 2959 eller dtlu@ucsyd.dk for mere info.

Du kan også læse mere om fuldt tilskud fra Socialstyrelsen på deres hjemmeside.

Indhold

På uddannelsen kan du vælge mellem fire uddannelsesretninger og et bredt udbud af valgmoduler. En fuld diplom udgør 60 ECTS. 

Uddannelsesretning: Børn og unge 

 • Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge 
 • Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge 

Uddannelsesretning: Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier

 • Inddragelse af børn, unge og familier 
 • Samtaler med børn, unge og familier 

Uddannelsesretning: Unge i sårbare positioner

Uddannelsesretning: Børnehandicap

Valgmoduler

Vi udbyder ikke alle moduler, men kontakt uddannelsesleder Dorthe Ludvigsen på 7266 2959 / dtlu@ucsyd.dk for mere information om moduler, tilskud fra Socialstyrelsen og opstart.

To typer af diplomforløb

Du kan tage den sociale diplomuddannelse børn og unge som regionalt forløb eller som et lokalt tilrettelagt forløb i din kommune. På diplomuddannelsen er der et markant og vedvarende fokus på, hvordan ny læring bruges i praksis.

På begge typer af forløb vil du derfor arbejde med individuelle læringsmål og sammen med din leder sætte mål for omsætningen af ny viden på din arbejdsplads.

Moduler

Afgangsprojekt, Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 15

Læs mere

Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

ECTS: 10

Læs mere

Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge

ECTS: 10

Læs mere