Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Børn og unge

Specialiser din viden, færdigheder og kompetencer på børn og unge området

Den sociale diplomuddannelse - børn og unge er en specialiseringsuddannelse til dig, der
arbejder med udsatte børn og unge. Fokus på uddannelsen er at styrke din viden, færdigheder
og kompetencer på feltet socialt arbejde med udsatte børn og unge samt at underbygge
det tværprofessionelle samarbejde.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, som er myndighedssagsbehandler, eller er pædagog, lærer eller sundhedsmedarbejder, og som samarbejder med myndighedssagsbehandlere om udsatte børn og unge.

Udbytte af uddannelsen

Uddannelsen giver dig en ny faglig viden, en mere reflekterende og analytisk tilgang og et større fagligt overskud.

Den sociale diplomuddannelse – børn og unge åbner for nye funktioner og opgaver på din arbejdsplads fx som projektleder eller socialfaglig koordinator.

Indhold

Uddannelsen er opdelt i seks moduler og forløber over tre år. Modulerne giver tilsammen 60 ECTS.

  • Modul 1: Videnskabsteori og teorier om sociale forhold
  • Modul 2: Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge
  • Modul 3: Metoder i socialt arbejdet med udsatte børn og unge
  • Modul 4: Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge
  • Modul 5: Undersøgelses- og udviklingsarbejde
  • Modul 6: Afgangsprojekt med udgangspunkt i egen praksis

To typer af diplomforløb

Du kan tage den sociale diplomuddannelse børn og unge som regionalt forløb eller som et lokalt tilrettelagt forløb i din kommune. På diplomuddannelsen er der et markant og vedvarende fokus på, hvordan ny læring bruges i praksis.

På begge typer af forløb vil du derfor arbejde med individuelle læringsmål og sammen med din leder sætte mål for omsætningen af ny viden på din arbejdsplads.

Moduler

Afgangsprojekt, Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 15

Læs mere

Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

ECTS: 10

Læs mere

Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge

ECTS: 10

Læs mere