Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Dansk som andetsprog

Et fagområde under Pædagogisk diplomuddannelse

Dansk som andetsprog

På uddannelsesretningen i dansk som andetsprog vil du få den nyeste viden om sprogstimulering og undervisning i dansk som andetsprog. Din undervisning bliver koblet med din praksis, om den så er inden for formidling, pædagogik eller rådgivning.

Du lærer både at planlægge, gennemføre og evaluere andetsprogspædagogisk praksis, og du bliver klædt godt på til at støtte flersprogede børn, unge og voksnes andetsprogsudvikling. Du bliver i stand til at træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger i dit arbejde med flersprogede børn, unge og voksne.

Fagområdet styrker også dine kompetencer til at samarbejde med kolleger, ledelse, forældre og andre relevante parter om udvikling og implementering af sprogstimulering og undervisning af flersprogede børn, unge og voksne.

For at få en pædagogisk diplomuddannelse inden for dansk som andetsprog forudsætter det, at du vælger mindst to af fagområdets moduler og skriver afgangsprojekt inden for retningen.

Moduler

Modul 1: Flersprogethed og andetsprogstilegnelse
Modul 2: Andetsprogspædagogik
Modul 3: Intersprogsanalyse og sproglig evaluering
Modul 4: Dansk som andetsprogsvejledning
Modul 5: Modtagedidaktik – sprogudviklende basisundervisning af nye learnere med dansk som andetsprog

Moduler

I øjeblikket udbydes nedenstående moduler

Flersprogethed og andetsprogstilegnelse

ECTS: 10

Læs mere

Andetsprogspædagogik

ECTS: 10

Læs mere

Intersprogsanalyse og sproglig evaluering

ECTS: 10

Læs mere

Dansk som andetsprogsvejledning

ECTS: 10

Læs mere