Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde

Et fagområde under Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde

Hvis du arbejder i krydsfeltet mellem pædagogik og socialpædagogik, så er denne uddannelsesretning for dig. Uddannelsesretningen kvalificerer dit pædagogiske og socialpædagogiske arbejde med børn, unge og voksne i forskellige positioner.

Du bliver klædt på til at udvikle den pædagogiske og socialpædagogiske praksis, samt at inddrage etiske overvejelser i dit professionelle arbejde.

Modulerne på dette fagområde styrker dine kompetencer i din egen faglighed og i dit tværfaglige samarbejde. Du kan dermed varetage særlige pædagogiske funktioner som f.eks. konsulent, projektleder eller leder af pædagogiske processer.

Området er bredt, og du kan specialisere dig i for eksempel inklusion og relationsarbejde eller i leg, kreativitet og læring.

Uddannelsesretningen forudsætter, at du vælger to af fagområdets moduler, samt at du skriver afgangsprojekt inden for området.

Moduler

Modul 1: Pædagogik og relationsarbejde
Modul 2: Ledelse af pædagogiske processer
Modul 3: Social inklusion
Modul 4: Børn, unge og familier i udsatte positioner
Modul 5: Funktionsnedsættelser, udvikling og inklusion
Modul 6: Brugerperspektiv, ressource-orientering og selvbestemmelse! 
Modul 7: Leg, kreativitet og læring
Modul 8: Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud
Modul 9: Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner

Moduler

Leg, kreativitet og læring

ECTS: 10

Læs mere

Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner

ECTS: 10

Læs mere