Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
  • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde

Et fagområde under Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde

Hvis du arbejder i krydsfeltet mellem pædagogik og socialpædagogik, så er denne uddannelsesretning for dig. Uddannelsesretningen kvalificerer dit pædagogiske og socialpædagogiske arbejde med børn, unge og voksne i forskellige positioner.

Du bliver klædt på til at udvikle den pædagogiske og socialpædagogiske praksis, samt at inddrage etiske overvejelser i dit professionelle arbejde.

Modulerne på dette fagområde styrker dine kompetencer i din egen faglighed og i dit tværfaglige samarbejde. Du kan dermed varetage særlige pædagogiske funktioner som f.eks. konsulent, projektleder eller leder af pædagogiske processer.

Området er bredt, og du kan specialisere dig i for eksempel inklusion og relationsarbejde eller i leg, kreativitet og læring.

Uddannelsesretningen forudsætter, at du vælger to af fagområdets moduler, samt at du skriver afgangsprojekt inden for området.

Moduler

Modul 1: Pædagogik og relationsarbejde
Modul 2: Ledelse af pædagogiske processer
Modul 3: Social inklusion
Modul 4: Børn, unge og familier i udsatte positioner
Modul 5: Funktionsnedsættelser, udvikling og inklusion
Modul 6: Brugerperspektiv, ressource-orientering og selvbestemmelse! 
Modul 7: Leg, kreativitet og læring
Modul 8: Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud
Modul 9: Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner

Moduler

Brugerperspektiv, ressource-orientering og selvbestemmelse

ECTS: 10

Læs mere

Børn og unges læreprocesser i pædagogiske læringsmiljøer

ECTS: 10

Læs mere

Børn, unge og familier i udsatte positioner

ECTS: 10

Læs mere

Funktionsnedsættelser, udvikling og inklusion

ECTS: 10

Læs mere

Ledelse af pædagogiske processer

ECTS: 10

Læs mere

Leg, kreativitet og læring

ECTS: 10

Læs mere

Pædagogik og relationsarbejde

ECTS: 10

Læs mere

Social inklusion

ECTS: 10

Læs mere

Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner

ECTS: 10

Læs mere