Gå til hovedindhold

Professionspraksis

Moduler

Borgere med ustabil kronisk sygdom

ECTS: 10

Læs mere

Ergoterapi - teori og praksis

ECTS: 5

Læs mere

Forløb for mennesker med sår

ECTS: 10

Læs mere

Funktionsspecifik bioanalyse

ECTS: 5

Læs mere

Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patient- og borgerperspektiv

ECTS: 5

Læs mere

Laboratorieanalytisk kvalitetssikring og udvikling

ECTS: 5

Læs mere

Metoder i klinisk kvalitetsudvikling

ECTS: 10

Læs mere

Molekylærmedicinsk laboratorieteknologi

ECTS: 5

Læs mere

Palliativ indsats med fokus på mellemmenneskelige aspekter

ECTS: 10

Læs mere

Palliativ indsats - symptomlindring og det professionelle arbejde

ECTS: 5

Læs mere

Palliativ indsats - symptomlindring og evidensbaseret praksis

ECTS: 5

Læs mere

Patientologi

ECTS: 10

Læs mere

Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet

ECTS: 5

Læs mere

Sygepleje - teori og praksis

ECTS: 5

Læs mere

Udvikling i klinisk praksis - dokumentation og implementering

ECTS: 5

Læs mere

Udvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehov

ECTS: 5

Læs mere

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis

ECTS: 10

Læs mere

Vanskeligt helende sår

ECTS: 10

Læs mere