Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Specialpædagogik

Vælger du at specialisere dig inden for specialpædagogik, får du kompetencer til selvstændigt at varetage almene og specialpædagogiske funktioner.

Du får kompetencer til undersøgelse, planlægning, organisering og udvikling af opgaver inden for almen og specialpædagogisk virksomhed, herunder konsultative tilgange, samskabelse, rådgivning, vejledning og formidling.

I tæt samspil med praksis udbygger du dine kompetencer til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre, evaluere og reflektere over almen og/eller specialpædagogisk
virksomhed og til at kunne arbejde med at udvikle din egen og andres praksis

Du vil arbejde ud fra et helhedsperspektiv, hvor grundlaget er det tværprofessionelle og/eller tværsektorielle samarbejde i en læringsdifferentieret indsats, der fremmer deltagelse og
udvikling.

Moduler

Læring, kontakt og trivsel

ECTS: 10

Læs mere

Intellektuelle funktionsnedsættelser

ECTS: 10

Læs mere

Sansemæssige funktionsnedsættelser

ECTS: 10

Læs mere