Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Stærke dagtilbud

Et fagområde under Diplomuddannelse i ledelse

Med fagområdet Stærke dagtilbud opkvalificerer du dine kompetencer som leder, så du er rustet til at styrke dagtilbud i et helhedsorienteret perspektiv.

Du får værktøjerne til at rammesætte og drive forandringsprocesser i institutionen med inddragelse af forældre, personale og forvaltningen, og du lærer at understøtte faglig sparring i institutionen. 

Fagområdet styrker din faglige ledelse og lærer dig en helhedsorienteret tilgang, så du kan understøtte og styrke den pædagogiske læreplan og skabe bedre pædagogiske læringsmiljøer og bedre trivsel og læring for børnene.

Fagområdet henvender sig særligt til ledere af dagtilbud, institutionsledere, pædagogiske ledere og afdelingsledere med interesse for at styrke dagtilbud.

Moduler

Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan

ECTS: 5

Læs mere

Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling

ECTS: 5

Læs mere

Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud

ECTS: 10

Læs mere