Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Undervisning og vejledning for unge og voksne

Et fagområde under Pædagogisk diplomuddannelse

Undervisning og vejledning for unge og voksne

Fagområdet Undervisning og vejledning for unge og voksne giver dig faglig viden om bestemte målgrupper, eks. ordblinde og tosprogede. Med denne viden bliver du i stand til både at kunne vurdere og afdække unge og voksnes behov for vejledning og undervisning, og at gennemføre undervisning og vejledning inden for eks. læsning, matematik, engelsk eller digitale færdigheder.

Du får kompetencerne til at indgå i tværprofessionelt samarbejde med eks. uddannelsesinstitutioner og virksomheder, så unge og voksnes grundlæggende færdigheder bedst muligt styrkes til deres videre vej i uddannelse eller arbejde.

Retningen er for dig, der underviser, eller som ønsker at arbejde med vejledning og udvikling af voksnes funktionelle færdigheder inden for et eller flere områder og fag.

Uddannelsesretningen er planlagt efter funktioner, så vi anbefaler, at du tager modulerne i den rækkefølge som fremgår af funktionsområdet.

Modulerne kvalificerer til de nævnte funktioner:

Modul 1 og 2: FVU-matematiklærer
Modul 3 og 4: FVU-læselærer
Modul 3 og 5: Ordblindelærer
Modul 3 og 6: Læsevejleder for ungdomsuddannelserne
Modul 8 og 9: FVU-engelsklærer
Modul 10 og 11: FVU-digitallærer
Modul 12 og 13: FVU-startlærer
Modul 7: Suppleringsmodul til funktionerne FVU-læselærer, Ordblindelærer og Læsevejleder for ungdomsuddannelserne

Moduler

Modul 1: Funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser hos voksne

ECTS: 10

Læs mere

Modul 2: Matematikvanskeligheder hos voksne

ECTS: 10

Læs mere

Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning

ECTS: 10

Læs mere

Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU

ECTS: 10

Læs mere

Modul 5: Ordblindeundervisning for voksne

ECTS: 10

Læs mere

Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

ECTS: 10

Læs mere

Modul 7: Læse- og skrivestøttende teknologi

ECTS: 10

Læs mere

Modul 8: Afdækning af engelsksproglige færdigheder

ECTS: 10

Læs mere

Modul 9: FVU-engelsk

ECTS: 10

Læs mere

Modul 10: Grundlæggende digitale færdigheder

ECTS: 10

Læs mere

Modul 11: FVU-undervisning i digitale færdigheder for voksne

ECTS: 10

Læs mere

Modul 12: FVU-start

ECTS: 10

Læs mere

Modul 13: Andetsprogspædagogik

ECTS: 10

Læs mere