Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Undervisning og vejledning for unge og voksne

Et fagområde under Pædagogisk diplomuddannelse

Undervisning og vejledning for unge og voksne

Fagområdet Undervisning og vejledning for unge og voksne giver dig faglig viden om bestemte målgrupper, eks. ordblinde og tosprogede. Med denne viden bliver du i stand til både at kunne vurdere og afdække unge og voksnes behov for vejledning og undervisning, og at gennemføre undervisning og vejledning inden for eks. læsning, matematik, engelsk eller digitale færdigheder.

Du får kompetencerne til at indgå i tværprofessionelt samarbejde med eks. uddannelsesinstitutioner og virksomheder, så unge og voksnes grundlæggende færdigheder bedst muligt styrkes til deres videre vej i uddannelse eller arbejde.

Retningen er for dig, der underviser, eller som ønsker at arbejde med vejledning og udvikling af voksnes funktionelle færdigheder inden for et eller flere områder og fag.

Uddannelsesretningen er planlagt efter funktioner, så vi anbefaler, at du tager modulerne i den rækkefølge som fremgår af funktionsområdet.

Modul 1: Funktionelle matematikfærdigheder og forståelser hos voksne 
Modul 2: Matematikvanskeligheder hos voksne
Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
Modul 4:Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU
Modul 5: Ordblindeundervisning for voksne
Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne
Modul 7: Læse- og skriveteknologi
Modul 8: Afdækning af engelsksproglige færdigheder
Modul 9: FVU-engelsk
Modul 10: Grundlæggende digitale færdigheder
Modul 11: FVU-undervisning i digitale færdigheder for voksne
Modul 12: FVU-start
Modul 13: Andetsprogspædagogik 
 

Modulerne kvalificerer til de nævnte funktioner:

Modul 1 og 2: FVU-matematiklærer
Modul 3 og 4: FVU-læselærer
Modul 3 og 5: Ordblindelærer
Modul 3 og 6: Læsevejleder for ungdomsuddannelserne
Modul 8 og 9: FVU-engelsklærer
Modul 10 og 11: FVU-digitallærer
Modul 12 og 13: FVU-startlærer
Modul 7: Suppleringsmodul til funktionerne FVU-læselærer, Ordblindelærer og Læsevejleder for ungdomsuddannelserne

Moduler

I øjeblikket udbydes nedenstående moduler

Funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser hos voksne

ECTS: 10

Læs mere

Matematikvanskeligheder hos voksne

ECTS: 10

Læs mere

Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning

ECTS: 10

Læs mere

Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU

ECTS: 10

Læs mere

Ordblindeundervisning for voksne

ECTS: 10

Læs mere

Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

ECTS: 10

Læs mere

Læse- og skriveteknologi

ECTS: 10

Læs mere

Afdækning af engelsksproglige færdigheder

ECTS: 10

Læs mere

Grundlæggende digitale færdigheder

ECTS: 10

Læs mere

FVU-undervisning i digitale færdigheder for voksne

ECTS: 10

Læs mere

FVU-start

ECTS: 10

Læs mere

Andetsprogspædagogik

ECTS: 10

Læs mere