Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Valgmodul Social diplom

Valgmoduler under Den sociale diplomuddannelse

Nogle valgmoduler hører til forskellige fagområder indenfor uddannelsen. Herunder finder du de valgfrie moduler, der ikke hører til en speciel retning.

Moduler

Faglig ledelse, koordinering og facilitering på myndighedsområdet

ECTS: 10

Læs mere

Metoder i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner

ECTS: 10

Læs mere

Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet

ECTS: 10

Læs mere

Metoder i supervision inden for socialt arbejde

ECTS: 10

Læs mere

Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde

ECTS: 10

Læs mere

Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner

Praktikvejledning for socialrådgivere

ECTS: 10

Læs mere

Systematisk sagsbehandling på børne- og ungeområdet

ECTS: 10

Læs mere

Teorier og modeller for gruppemetoder

Teorier og modeller for samskabelse

ECTS: 10

Læs mere

Tilgange og begreber på børnehandicapområdet

ECTS: 10

Læs mere

Tilgange og metoder i det tværprofessionelle/tværsektorielle samarbejde

ECTS: 10

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge

ECTS: 10

Læs mere