Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
  • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Fem metoder til bedre kommunikation med borgere med psykisk handicap

Hvordan sikrer vi selv- og medbestemmelsesret i arbejdet med mennesker med nedsat psykisk funktionsevne?

Publiceret:

Hvordan sikrer vi selv- og medbestemmelsesret i arbejdet med mennesker med nedsat psykisk funktionsevne? Det giver den nye bog om ”Visuelle og digitale metoder - på det sociale område” af Lise Jönsson (red), tidligere ansat ved UC SYD, et bud på.

Et metodisk indspark

Her får pædagoger, lærere, sygeplejersker og andre fagprofessionelle, der arbejder med mennesker med nedsat psykisk funktionsevne, fem metoder til bedre kommunikation med borgere med psykisk handicap. Bogen er også målrettet studerende og forskere, der får et metodisk indspark til empiriske studier på området.

Bogen udspringer af et forskningsprojekt på UC SYD, hvor pædagogstuderende og forskere i en designproces og i samarbejde med pædagoger og borgere med nedsat psykisk funktionsevne, har udviklet visuelle og digitale metoder. Flere af de pædagogstuderende har desuden været medskribenter på bogen. 

- både pædagoger i praksis og studerende i praktikkerne giver udtryk for, at det kan være svært at leve op til lovgivningens intentioner om at understøtte borgerens selv- og medbestemmelsesret, når borgeren har nedsat psykisk funktionsevne og ikke har et verbalt sprog, fortæller Britt skov Mauritzen, lektor på pædagoguddannelsen ved UC SYD, - så projektet bag bogen blev etableret med ønske om at udvikle konkrete visuelle og digitale metoder, som de fagprofessionelle kan benytte, når de skal snakke med og afdække borgernes ønsker og behov.

Foto, film, digital storytelling, scrapbøger og talking mats

Bogen viser, hvordan mennesker med nedsat psykisk funktionsevne ved hjælp af foto, film, digital storytelling, scrapbøger og talking mats får stemme og større mulighed for selv- og medbestemmelsesret.

Det er bogens pointe, at metoderne skal tilpasses den enkelte borger, og at borgerne indgår som aktive deltagere i interviewene med dem.

- det har været vores hensigt at inddrage den enkelte borgers stemme i eget liv. Stemmer, som vi med bogen kommunikere ud og hjælper på vej med forskellige metoder, der fremmer kommunikationen, fortæller Hildegunn Juulsgaard Johannesen, lektor fra UC SYD Forskning,  - bogen er for UC SYD’s vedkommende eksemplarisk i forhold til at vise, hvordan forskere, studerende, undervisere og praksis kan udvikle viden og metoder, som styrker muligheden for ligeværdig kommunikation i pædagogisk relationsarbejde.

Du kan købe ”Visuelle og digitale metoder - på det sociale område” af Lise Jönsson (red) på forlaget Frydenlund.