Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Mindretalspædagogik

Faglig og pædagogisk viden og kompetence i arbejdet med børn, der vokser op i et mindretal.

Mindretalspædagogik ved UC SYD

Videnstema

Mindretalspædagogik

Mindretalspædagogik er situeret i en særlig historisk, kulturel og sproglig kontekst. Det stiller en række særlige krav til den måde pædagoger og lærere tilrettelægger det pædagogiske og didaktiske arbejde på.
Om center for mindretalspædagogik UC SYD

Pædagogisk udviklingsplatform

Center for Mindretalspædagogik

Vi udvikler og formidler faglig og pædagogiske kompetencer i forhold til arbejdet med børn, der vokser op i et mindretal.