Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Frivillig omsorg koster på velfærden

Konference satte fokus på, hvordan man kan støtte op om frivillig omsorg og pleje og skabe mere velfærd. UC SYD er dansk partner i EU-projektet In for Care, som på tværs af lande deler erfaringer med og skaber nye værktøjer til støtte af den frivillige omsorgsindsats. 

Publiceret:

Jo mere offentlig velfærd et samfund byder på – jo flere frivillige yder en indsats, og jo bedre trives de.

Det var en af de konklusioner, som kom frem, da EU-projektet In for Care, som UC SYD er dansk partner i, holdt midtvejs-konference.

Workshop-deltagere til In for Care-konference

I projektet samarbejder partnere fra seks lande omkring Nordsøen om at udvikle og udveksle viden og erfaringer. Alt sammen med fokus på at skabe bedre forhold for frivilligt pleje eller socialt arbejde. Andelen af ældre vokser samtidig med, at mange stater skærer ned på velfærden. Derfor er der behov for at skabe nye teknologiske muligheder og værktøjer, som kan hjælpe både offentlige myndigheder og frivillige i at skabe bedre velfærd. 

Stærke familienormer skaber mistrivsel
Lektor ved Radboud University i Holland Ellen Verbakel fremlagde til konferencen sin undersøgelse af velfærden blandt frivillige omsorgsgivere på tværs af grænser.

Lektor holder oplæg på konference


Undersøgelsen viser ikke alene, at der er flere frivillige i de nordiske lande, hvor der er et højt niveau af velfærdsydelser, men også at trivslen blandt de frivillige er større her. I lande med stærke familienormer og forventninger til, at familiemedlemmer tager sig af hinanden, fylder den frivillige pleje mere – ofte med konsekvenser for den frivilliges trivsel.

Team Tvilling inspirerede
Konferencen forenede de videnskabelige konklusioner med erfaringer fra frivillige og fra virksomheder, som arbejder med at skabe teknologier, der kan hjælpe og fremme den frivillige indsats.

Team Tvilling holder foredrag til In for Care-konference

Hvad der kan komme ud af, at den basale pleje er på plads, gav brødrene Steen og Peder Mondrup et godt eksempel på. De står bag Team Tvilling, som på baggrund af brødrenes egne erfaringer med den livsglæde og velfærd det giver for løbere og handicappede at dyrke sport sammen, er blevet til en forening med afdelinger i hele Danmark og en virksomhed med foredrag, rådgivning og salg af sportsudstyr.  

Svensk politiker samlede viden og erfaringer
På konferencen deltog omkring 80 mennesker fra de seks lande – både partnere og gæster. Blandt andet Henrik Samuelsson, som er politiker i landstinget i Värmland i Sverige.

Fra et politisk synspunkt er det vigtigt at finde ud af, hvordan politikere og det offentlige kan hjælpe mennesker med at yde frivillig omsorg for familiemedlemmer eller andre. Ellers risikerer vi, at de bliver udmattede og stopper. Vi hørte i morges, at de som hjælper andre i lang tid, ikke har det godt. Hvordan man forebygger det, er meget vigtigt.

Henrik Samuelsson, politiker i Värmlands Landsting, Sverige

Han arbejder selv for at støtte de frivillige.

-  Jeg er stadig ny, men jeg prøver at indsamle fakta og idéer og at skabe anerkendelse af, at problemet eksisterer – at mennesker, som yder en stor frivillig omsorg, bliver syge, hvis de ikke får støtte. De skal have støtte fra samfundet i, hvad de gør. At folk bliver bevidste om problemet er første skridt imod at finde en løsning, fastslog Henrik Samuelsson.

Deltager-debat til In for Care-konference

Gør opmærksom på problemstillingen
For projektleder af In for Care Ragni MacQueen Leifson, Center for eHealth på University of Agder i Norge, er det netop målet med konferencen at gøre folk bevidste om problemstillingerne.

Vi er midt i projektet, og nu har vi brug for at gøre folk opmærksomme på problemstillingen og skabe mere viden om frivillig omsorg, og det vi arbejder med. Så vi prøver at skabe ny energi i projektet og kaste lys over nye aspekter af det vi arbejder med, og det synes jeg, at konferencen har bidraget med på en god måde, sagde hun efter konferencen. 

Projektleder af In for Care, Ragni MacQueen Leifson, Center for eHealth på University of Agder i Norge

 

In for Care

In for Care er et tværnationalt projekt med partnere fra landende: Skotland, Norge, Holland, Sverige, Belgien og Danmark. UC SYD er den danske partner og udvikler et læringsværktøj, som skal støtte de mennesker, som laver et usynligt frivilligt arbejde. For eksempel de, som tager sig af et sygt familiemedlem. Ham, som dagligt ser til den ensomme nabo. Hende, som laver mad til kollegaen, som er syg.  Se mere om In for Care
 

  Kontakt

  Vinie Diana Hvidbak Levisen
  Konsulent, UC SYD
  Forskning – Innovation - Videreuddannelse, 
  Videncenter for Sundhedsfremme
  7266 5251 | vdhl@ucsyd.dk
   

  Lone Oest 
  Konsulent, MLP, UC SYD
  Forskning – Innovation - Videreuddannelse, 
  Videncenter for Sundhedsfremme
  7266 5253 | lool@ucsyd.dk