Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
  • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ligestilling på UC SYD 

Ny undersøgelse viser proportionel fordeling af kvindelige og mandlige studerede, undervisere og ledere i UC SYD.

Publiceret:

Undersøgelsen har som udgangspunkt, at ligestilling er lige mulighed for at kvinder og mænd bliver ansat og forfremmet i UC SYD.  

Undersøgelsen fokuserer derfor på ansættelser, der hænger direkte sammen med de professionsbacheloruddannelser, der udbydes på UC SYD, hvilket inkluderer fuldtidsstuderende på grunduddannelser, samt medarbejdere og ledere på grunduddannelserne, i EVU og i forskning.

Lige muligheder for kvinder og mænd

Undersøgelsen viser i lighed med undersøgelsen fra 2019, at der er en proportionel fordeling af kvinder og mænd, idet ca. 2/3 på alle tre undersøgte niveauer (studerende, undervisere og ledelse) er kvinder og ca. 1/3 er mænd. 

Den kønsmæssige fordeling mellem kvinder og mænd, der varetager undervisning på UC SYD, svarer rigtig godt til fordelingen af kvinder og mænd på vores grunduddannelser. Der er en stor signalværdi for vores studerende i, at der er en proportionel repræsentation mellem kvinder og mænd både blandt medarbejdere og ledere i UC SYD. Det giver dem mulighed for at spejle sig i karrieremuligheder indenfor UC SYD, og signalerer, at deres uddannelser kan føre til det, de ønsker.

Lene Mosegaard Søbjerg

Forskningschef på UC SYD

Data i undersøgelsen er baseret på officielle registre (CPR), hvilket betyder, at det ikke er muligt at opgøre andelen af non-binære personer.

Du finder undersøgelsen her

Har du spørgsmål til undersøgelsen kan du kontakt forskningschef Lene Søbjerg på lmso@ucsyd.dk