Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Individuel kompetencevurdering

Få adgang til videreuddannelse med dine individuelle kompetencer erhvervet uden for uddannelsessystemet.

Få anerkendt de kompetencer, du ikke har papir på

Har du viden, færdigheder og kompetencer, som du ikke har papir på? Er du interesseret i en akademiuddannelse eller en diplomuddannelse? Så er individuel kompetencevurdering en mulighed for dig.

Du kan søge om at få anerkendt de kompetencer, du har erhvervet uden for det etablerede uddannelsessystem - f.eks. viden og færdigheder, du har erhvervet gennem erhvervsarbejde, tillidshverv, udlandsophold, deltagelse i kursus- og uddannelsesaktiviteter (f.eks. højskole og folkeoplysning), deltagelse i frivilligt arbejde, deltagelse i fritidsaktiviteter eller lignende.

Hvad er individuel kompetencevurdering?

Individuel kompetencevurdering er en vurdering af dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse eller et modul i uddannelsen. Den uddannelsesinstitution, der udbyder uddannelsen, foretager vurderingen. Du kan søge om at få anerkendt dine individuelle kompetencer i forhold til:

 • Adgangskrav til en akademiuddannelse eller en diplomuddannelse.  
  Du kan søge om at få vurderet, hvorvidt dine individuelle kompetencer kan sidestilles med adgangskravene til den uddannelse, du ønsker optagelse på. Det gælder både kravet om adgangsgivende uddannelse og kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring. Hvis dine individuelle kompetencer anerkendes, får du et adgangsbevis.
   
 • Kompetencebevis
  Du kan søge om at få vurderet, hvorvidt dine individuelle kompetencer kan sidestilles med et eller flere moduler af en akademiuddannelse eller en diplomuddannelse. Hvis dine individuelle kompetencer anerkendes, får du kompetencebevis(er).
   
 • Uddannelsesbevis
  Du kan søge om at få vurderet, hvorvidt dine individuelle kompetencer kan sidestilles med en hel uddannelse. Hvis dine individuelle kompetencer anerkendes, får du et uddannelsesbevis.

Vejledning og ansøgningsskema

Du er velkommen til at kontakte vores studievejleder for at få en indledende samtale og vejledning om din baggrund og dine muligheder. Her kan du også få vejledning til ansøgning, information om bilag, betaling, tidsfrister og klageadgang.

Download

Anna Maria (Trine) Rønholt

Studievejleder

Anne Maria Rønholt (AMRO)

Er du i tvivl, om du skal vælge en akademi- eller en diplomuddannelse? Har du brug for en individuel kompetencevurdering? Eller har du spørgsmål til tilmeldingsfrister, optagelseskrav, dokumentation, SVU eller ECTS? Så kontakt vores studievejleder.