Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Hvad laver en man som administrationsbachelor?

Jobmuligheder som administrationsbachelor

Er du nysgerrig på, hvad du kan bruge en administrationsbacheloruddannelse til? Her på siden kan du møde ni forskellige medarbejdere, der alle har det til fælles, at de har en administrationsbacheloruddannelse. Bliv klogere på deres konkrete arbejdsopgaver.

01

Christine, vejleder

Christine Hove Pedersen

Christine Hove, administrationsbachelor

Stilling: Vejleder
Arbejdsplads: FGU Vest i Esbjerg

Arbejdsopgaver: Min kerneopgave som vejleder er at sørge for elevernes trivsel, personlige udvikling, motivation, uddannelsesparathed og -afklaring.

Jeg er primær vejleder på fem stamhold. Her har jeg ansvaret for at støtte og følge op på den enkelte elevs individuelle uddannelsesplan samt kollektiv vejledning på holdene.

Jeg bruger i høj grad ressourceaktiverende og helhedsorienteret vejledning, både individuelt, gruppevist og klassevist. I mit job er det vigtigt at kunne være der, hvor der er brug for mig – særligt i elevsituationer. Det er sjældent, at en dag bliver som først planlagt, men til gengæld er det enormt givende og aldrig kedeligt!

Vejledernes funktion er desuden rundvisninger og optagelsessamtaler med nye elever, hvilket sker i samarbejde med den kommunale ungeindsats. De unge henvises til FGU af deres kommunale vejleder med en målgruppevurdering, hvori der angives, hvad de faglige, personlige og sociale mål med den unges forløb på FGU er. Fælles for vores elever er, at de af den ene eller anden årsag ikke er klar til ungdomsuddannelse. Vi har løbende tæt samarbejde med de tilknyttede instanser på den unge, herunder de kommunale vejledere, mentorer, sagsbehandlere, bosteder, kriminalforsorgen, psykiatrien og andre.

Vi har desuden samarbejde med de omkringliggende ungdomsuddannelser og Forsvaret i forhold til afprøvning og udslusning af vores elever til dem.

Internt har vi tæt samarbejde omkring eleverne i lærere-/vejleder-teams. Jeg sidder også i skolens eventudvalg, der tager sig særligt af sociale arrangementer for eleverne. 

Udover vejledningsfunktionen har jeg også en bred vifte af opgaver inden for procedureudarbejdelse, kvalitetssikring gennem bl.a. fokusgruppeinterviews, markedsføring i forhold til åbent hus-arrangementer, hjemmesiden og online vejledning.

Og som det seneste har jeg sagt ja til at være praktikvejleder for en administrationsbachelorstuderende. Jeg synes, det er fedt at kunne ”give det videre”, og bidrage til de kommende administrationsbachelorer.

02

Susanne, borgmestersekretær

Susanne Illum

Susanne Illum, administrationsbachelor

Stilling: Borgmestersekretær
Arbejdsplads: Billund Kommune

Arbejdsopgaver: Mine arbejdsopgaver er mangeartede, så jeg nævner blot nogle opgaver her:

Jeg er sekretær for borgmesteren og kommunaldirektøren. Det fordrer, at du er god til at kommunikere på tværs af organisationen og er bevidst om, at du sidder i en betroet stilling.

Endvidere er jeg sekretær for børn og unge-udvalget, hvilket indebærer, at jeg er til stede under møderne.  

Jeg har ansvaret for at kvalitetstjekke økonomiudvalgets og byrådets dagsordener og sikre, at de udsendes rettidigt. Det omtales ofte som dagsordenssamler.

Jeg planlægger den politiske mødekalender en gang om året og sikrer, at den godkendes politisk i de stående udvalg, økonomiudvalget samt byrådet.

Derudover er jeg ansvarlig for afvikling af valg. Der er rigtig mange opgaver, der ligger forud for et valg, og der er mange involveret; eksempelvis har jeg mere end 100 valgstyrere, tilforordnede og kollegaer i gang på selve valgdagen. 

Jeg arbejder med udarbejdelse af sager til beslutning i de stående udvalg, økonomiudvalget og byrådet. 

Med i bagagen fra min administrationsbacheloruddannelse er det i særdeleshed jura, politik og forvaltning, projektledelse og kommunikation som jeg gør brug af i dagligdagen. 

03

Sandra, teamleder

Sandra Buttgereit 

Sandra Buttgerit, administrationsbachelor

Stilling: Team Leader Customs 
Arbejdsplads: NorSea Denmark A/S

Arbejdsopgaver: Jeg er ansvarlig for toldafdelingen, hvor jeg bl.a. sørger for, at vores medarbejdere får mulighed for videreudvikling gennem kurser og bliver understøttet i deres faglige opgaver. 

Jeg har en rådgivende og vejledende rolle over for mit team, andre kollegaer, kunder og samarbejdspartnere, hvor jeg arbejder med vidensdeling for at skabe fælles forståelse og synenergi hele vejen rundt. Derudover strukturerer jeg og gennemfører projekter, som skaber vækst og kvalitet i det daglige arbejde. 

Jeg er i daglig dialog med myndighederne, vores samarbejdspartnere og vores konkurrenter for at kunne løse fælles opgaver. Derudover deltager jeg i diverse møder og rapporterer løbende til min nærmeste leder.

04

Maika, teamleder

Maika Wissing Mumm Nikolajsen, administrationsbachelor

Maika Wissing Mumm Nikolajsen

Stilling: Teamleder for sekretariatet
Arbejdsplads: Center for Sundhed og Pleje, Frederikshavns Kommune

Arbejdsopgaver: Jeg har ansvar for al administration og konsulentbetjening af ledelsen og det politiske niveau på ældre-, sundheds-, trænings og aktivitetsområdet. Dvs. alt fra daglig indkøb, bogføring, pensionsindbetaling, MED-systemet, sagsfremstillinger, analyser, samarbejdet mellem sektorerne på sundhedsområdet og behandling af aktindsigt- og klagesager.

Derudover har jeg ansvar for: 

 • de medarbejdere, der lægger vagtplaner for ca. 1.500 medarbejdere
 • SOSU uddannelserne (pt 250 elevforløb)
 • diverse projekter
 • EU-udbudsprocesser, f.eks. beklædning og hjemmeplejebiler
 • 24 medarbejdere
05

Birgitte, overassistent

Birgitte Toft Bork

Birgitte Toft Bork, administrationsbachelor

Stilling: Overassistent
Arbejdsplads: Gældsstyrelsen i Driftscenter Tønder

Driftscenter Tønder er det eneste driftscenter i Danmark, der håndterer udlandsrelationer. Og min enhed arbejder med international inddrivelse.

Arbejdsopgaver: Sammen med tre kolleger sidder jeg med de sager, der er til inddrivelse i udlandet. Det er en af de komplekse opgaver, der er i vores enhed.

Udenlandske myndigheder kan bede os om hjælp til inddrivelse af udenlandske krav, og vi kan bede de udenlandske myndigheder om hjælp den anden vej rundt. Vi har derfor løbende kontakt til de udenlandske myndigheder. 

Vi arbejder med EU's inddrivelsesdirektiv, Den Nordiske Bistandsaftale og forskellige dobbeltbeskatningsoverenskomster. Der er nemlig forskellige regler alt afhængig af, hvilken aftale/lovgivning det drejer sig om. Vi skal hele tiden være opmærksomme på, om forældelsen bliver afbrudt på de krav, vi har bedt om hjælp til inddrivelse af. Så der er meget at holde styr på i forhold til lovgivning.

Udover forældelse er der mange flere ting, vi skal være opmærksomme på i forhold til de forskellige aftaler. Selv en ting som kontakt til de forskellige lande foregår på forskellige måder alt efter, hvilken aftale/lovgivning vi anvender. Vi har netop haft et 2-dages kursus med kammeradvokaten, som var meget lærerigt i forhold til EU's inddrivelsesdirektiv, Den nordiske Bistandsaftale og dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Tyskland og Danmark.

Derudover arbejder jeg med at retskraftvurdere SU-skyldnere bosat i udlandet. Det er et område, der har højt politisk fokus, så det prioriteres højt. Retskraftvurdering går ud på at sikre, at forældelsen på fordringer/krav kontinuerligt er afbrudt efter gældende lovgivning, så vi stadig har hjemmel til at inddrive gælden. Her arbejder vi med mange forskellige love. De mest gængse er: Forældelsesloven og inddrivelsesloven – samt andre særlove f.eks. skatteforvaltningsloven. Derudover arbejder vi også med Danske Lov fra 1683 og forældelsesloven fra 1908, når vi sidder med fordringer af ældre datoer.

06

René, digitaliseringskonsulent

René Bønnelykke

René Bønnelykke, administrationsbachelor

Stilling: Digitaliseringskonsulent
Arbejdsplads: Varde Kommune

Arbejdsopgaver: Som digitaliseringskonsulent indgår jeg i et team af eksperter, der arbejder med brugerundersøgelser og digitaliseringsprojekter.

Her arbejder jeg primært med struktureringen af disse brugerundersøgelser, og jeg understøtter mine kollegaer i det metodiske og analytiske arbejde.

Derudover har jeg forskellige opgaver som praktikvejleder, projektdeltager, oprettelse af IT-systemoverblik og udførelse af risikovurderinger.

Jeg trives bedst, når der er nye udfordringer, der kræver høj grad af selvledelse. Det har jeg fundet her, og der er ikke en arbejdsdag, som ligner den fra i går.

07

Anne Ditte, sagssupporter

Anne Ditte Raunstrup

Anne Ditte Raunstrup, administrationsbachelor

Stilling: Sagssupporter
Arbejdsplads: Sikkerhedsstyrelsen

Arbejdsopgaver: Mine primære arbejdsopgaver er at understøtte driften, hvor jeg bl.a. hjælper jeg med at lave markedsovervågning.

Sikkerhedsstyrelsen markedsovervåger alt lige fra legetøj, fyrværkeri, el-produkter til generelle produkter, maskiner ... ja, listen er lang. Her understøtter jeg med det administrative ift. udtagning af produkter, sender dem til test og udfører lettere sagsbehandling.

Deltagelse i projekter er også en del af arbejdsopgaverne, hovedsageligt digitaliseringsprojekter. I Sikkerhedsstyrelsen har vi meget fokus på konstant at optimere og digitalisere vores processer og systemer.

Derudover sidder jeg i et team, hvor vi har ansvaret for at styre den daglige drift af tre EU-systemer, hvor myndigheder og virksomheder kan melde ind, når de bliver opmærksomme på farlige produkter.

Sikkerhedsstyrelsen er national kontaktpunkt, dvs. at det er vores ansvar at kommunikere med de andre myndigheder i Danmark, hvis der er sager, de skal behandle, eller hvis de har brug for hjælp til at oprette sager. Endvidere er det vores ansvar at få formidlet de oplysninger og informationer, der kommer fra EU-kommission vedr. de tre EU-systemer.

08

Rune, HR-koordinator

Rune G. Sandvad

Rune Sandvad, administrationsbachelor

Stilling: Coordinator, HR Operations
Arbejdsplads: Semco Maritime

Arbejdsopgaver: Som HR-koordinator har jeg en bred vifte af opgaver. Herunder kan du se mine primære opgaver: 

 • Koordinere og køre HR-projekter
 • Ansvarlig for HR Master i ERP system, hvor jeg skal supportere forretningen i HR-delen af vores ERP-system
 • Personale administration (Employee Lifecycle). Jeg står også for oplæring af management til brug af HR-delen af vores ERP-system
 • Udarbejdelse af kontrakter
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af HR-politiker, procedure, templates osv. 
 • Administration af årlige globale lønjusteringer og bonusproces
 • Vedligeholdelse og rapportering af HR-nøgletal og rapporter
 • Ad hoc HR-opgaver og spørgsmål
09

Tina, administrativ koordinator

Tina Faldt Nørager

Tina Faldt Nørager, administrationsbachelor

Stilling: Administrativ koordinator
Arbejdsplads: Kolding Kommune, Tandplejen

Arbejdsopgaver: Som administrativ koordinator har jeg en bred vifte af opgaver. Herunder kan du se mine primære opgaver: 

 • Personaleadministration
 • Tovholder på arbejdsmiljøgruppen
 • Projektkoordinator/leder
 • Tovholder på kvalitetsovervågning 
 • PA for overtandlægen
 • Support til ledergruppen
 • Koordinere og køre HR-projekter
 • Og meget andet