Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Fem tip til den tværprofessionelle

Publiceret:

Her får du fem tip til, hvordan du får et tværprofessionelt samarbejde til at fungere i uddannelsesregi. Erfaringerne er gjort på UC SYD's tre kommunikationsuddannelser.

Bananer ude på monkey business

I efteråret 2017 har vores tre kommunikationsuddannelser arbejdet tværprofessionelt i et projekt, der hed PROINNO. Holdet bag projektet har skrevet fem tip, som de her giver videre til alle, der gerne vil arbejde tværprofessionelt med professionsbacheloruddannelser.

 

1. Tag udgangspunkt i en fælles spilleplade

I tværprofessionelle forløb er det et grundvilkår, at alle uddannelser har det samme formelle udgangspunkt for aktiviteten. Konkret betyder det, at modulet er skrevet ind i de respektive studieordninger således, at:

 • Der er defineret fælles læringsmål
 • Der er allokeret samme ECTS
 • Der er defineret ens udprøvning

2. Sæt det rigtige hold - Tilsammen Er Alle Mere (TEAM)

TEAM-tankegangen indenfor innovation og entreprenørskab er en ”gammel traver”. Men hvad består det rigtige hold af? Her er et bud:

 • Dem, der brænder for opgaven. Dvs. rollen som foregangsmand/kvinde og den, der sætter standarden for engagement, vilje, mod og viden
 • Dem med den fagfaglige indsigt
 • Dem med den organisatoriske indsigt og den nødvendige beslutningskompetence
 • Dem med metaperspektivet og/eller en anden, gerne skæv, vinkel på projektet (beginners mind)
 • De entreprenante – beskrevet yderligere i punkt 3

3. Tillad det perfekt uperfekte

Det er en kunst at fejle og en endnu større kunst ufortrødent at rejse sig igen. Det kræver mod, troen på egen formåen, evnen til at spotte andre muligheder og handle på dem, og – ikke mindst, - evnen til at omsætte feedback og feedforward til værdiskabende aktiviteter eller produkter.

Indenfor nyere entreprenørskabsforskning tales der tilsvarende om ”GRID-kompetencer”. Vilje og vedholdenhed er det, der gør forskellen på succes og fiasko. Samlet set beskriver det det at agere entreprenant.

4. Håndtér kulturforskelle

Igen en ”gammel kending”, men måske med nye dimensioner? I vores SOME-virkelighed, hvor vores indhold og relationer er redigeret i en like-version, er det i stigende grad vigtigt, at vi håndterer kulturforskelle aktivt. Vi er ikke på samme måde vant til at møde forskelligheden i hverdagen.

Vores pædagogiske redskab er at forventningsafstemme grundigt før forløbet og kontinuerligt under forløbet.

5. Facilitering frem for ekspertformidling

Principperne for innovations- og entreprenørskabsundervisning ledes tilbage til den græske filosof Sokrates’ maieutik: at ”føde” eller ”forløse” tankerne i den anden. På den baggrund indtræder underviseren i en faciliterende rolle, modsat den mere ekspertstyrede tilgang, vi i vores traditionelle undervisningsforløb ofte påtager os.

Facilitering er mindre synlige, mere subtile styringsmekanismer, der stiller store krav til underviserens overblik og oplevelse af kontrol. Det stiller også store krav til de studerendes evne til at tage ansvar for egen læring.

Vil du vide mere?

Læs publikationen om projektet (PDF). Heri finder du også modulplanen.
Se en video om Anne Kirketerps skubteori.
Se en video om Saras Sarasvathy’s Effectuation-model og de 5 principper.
Se Simon Schulin fortælle om Harvard Case Method.

Om projektet

De fem tip er baseret på erfaringerne i projektet PROINNO, som grafisk kommunikation, medie- og sonokommunikation og engelsk og digital markedskommunikation gennemførte i 2017.

Konceptudviklingen og gennemførslen af uddannelsesforløbet blev kompetent og kreativt varetaget af:

Team PROINNO
 • Jesper Olsen, adjunkt Grafisk Kommunikation
 • Ole Brandstrup, adjunkt PBA i administration
 • Jette Gad, ekstern underviser Engelsk og digital markedskommunikation
 • Jakob Weigand Gøtz, studiekoordinator Medie- og sonokommunikation
 • Dorthe Zink Iversen (projektleder)