Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

LADECI

Et didaktisk redskab til undervisning af nytilkomne elever i skolen - rettet mod alle elever i klassen.

Publiceret:

Har du ansvaret for, at nytilkomne børn med anden sproglig og kulturel baggund bliver inkluderet i deres nye klasse og skolefællesskaber? Og at klassen og skolen samtidig lærer af processen?

Så ved du at sproglige-, demokratiske- og medborgerskabs perspektiver er centrale for inklusionen.

Træningsprogram til hele klassen

I det europæiske LADECI projekt har vi udviklet et særligt didaktisk redskab med et lektion-for-lektion træningsprogram til undervisning af nytilkomne elever i skolen. Programmet er rettet mod alle elever i klassen - også de ikke nytilkomne - og forløber over fem hele dage, som du kan gennemføre fleksibelt efter jeres behov og ønsker.

Træningsprogrammet er videns- og forskningsbaseret og kan bruges i folkeskolen og på ungdomsuddannelser.

Manuel med konkrete eksempler 

Du bliver introduceret til LADECI træningsprogrammet med vores Trainers Manual, hvor du finder eksempler på at bruge programmet, og hvordan du kan kombinere enkelte elementer. Det giver dig mulighed for kortere og længere forløb end de fem dage programmet foreslår.

Materialer til lærernes pædagogiske og didaktiske overvejelser

Du får også materialer til udvikling af lærernes pædagogiske og didaktiske overvejelser over mødet med flersprogede elever - også med konkrete undervisningsprogrammer til flersprogede klasserum.

I vores Guideline for lærere og undervisere får du overblik over både den overordnede ramme og indholdsmæssige aspekter vedrørende didaktikken bag LADECI. 

10 moduler, som du kan tilpasse

LADECI træningsprogrammet er sammensat af 10 moduler, som du kan kombinere og designe efter jeres lokale kontekst, behov og indsatser. De 10 moduler er: 

 • Sproglig udvikling i en undervisningssammenhæng
 • At støtte flersprogethed
 • At støtte tekstlæsnings strategier
 • Problembaseret collaborativ læring
 • Elevdeltagelse
 • Klasseråd og sproglig udvikling
 • Demokratisk og social kommunikation
 • Inkluderende praksis
 • Læring i sociale fællesskaber
 • Dialog og debatter i læringsfællesskaber.

Trin-for trin vejledning til didaktikken

Alle 10 moduler har en trin-for-trin vejledning i, hvordan du didaktisk kan arbejde med temaerne. Ved alle undervisningsaktiviteter finder du henvisning til materialer, du kan bruge til inspiration eller inddrage direkte i undervisningsaktiviteterne.

Desuden har de 10 moduler supplerende opgaver, som du kan bruge direkte i LADECI aktiviteterne.

Om LADECI projektet

LADECI står for Language Acquisition within Democratic Citizenship Education. Projektet er et ERASMUS+ projekt med fokus på sprogtilegnelse og demokratisk dannelse af nytilkomne elever i skolen med anden sproglig og kulturel baggrund.

Projektet er målrettet de professionelle fællesskaber på skoler og i kommuner, der bidrager til udvikling af inklusion, faglige kompetencer og trivsel.

Rapport over udfordinger i europæiske skoler

LADECI er et træningsprogram, der er videns- og forskningsbaseret i forhold til en afdækning af de udfordringer, der dominerer i de europæiske skoler i forhold til at inkludere nytilkomne børn og unge ikke kun i folkeskolen, men også i forskellige ungdomsuddannelser.

På LADECI hjemmesiden finder du en rapport, der opsummerer den aktuelle europæiske situation på området. En virkelighed, der også svarer til situationen i Danmark

Vil du vide mere?

Læs mere på LADECI projektets hjemmeside eller kontakt

Lektor Rikke Osbahr Ebsen på roeb@udsyd.dk
Docent Christian Quvang på cquv@ucsyd.dk