Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Ny bog bidrager med manifest for en ny pædagoguddannelse

Hvordan skal en kommende reform eller revision af pædagoguddannelsen udformes? Det peger den nye bog ”God og dårlig pædagoguddannelse” på med 18 skarpe tekster om landets største videregående uddannelse.

Publiceret:

Den nuværende uddannelse bliver bl.a. kritiseret for at uddanne for dårlige pædagoger, være for fragmenteret, for akademiseret og mangle pædagogisk faglighed.

Forskellige interessenter som forskere, fagprofessionelle og politikere står i øjeblikket i kø for at formulere netop deres bud på, hvad det er for kompetencer, færdigheder og vidensgrundlag, de færdiguddannede pædagoger skal udstyres med. 

Vi synes debatten kunne trænge til at få flere og nuancerede indspil om, hvordan den nuværende pædagoguddannelse faktisk fungerer. Men også hvordan man ellers kan tænke pædagoguddannelse.

Line Togsverd

Docent i barndomspædagogik ved UC SYD

Derfor har hun sammen med de to UC SYD kollegaer Bo Morthorst og Hans Henrik Hjermitslev udgivet en bog om god og dårlig pædagoguddannelse.

Pligtlæsning for alle med interesse for pædagoguddannelsen

16 undervisere og forskere med et dybdegående kendskab til pædagoguddannelsen kommer i bogen med deres bud på, hvad der kendetegner god og dårlig uddannelse af kommende pædagoger. 

Bogen bør være pligtlæsning for alle med interesse for pædagoguddannelsen og særligt for de politikere og interessenter, der skal revidere eller reformere uddannelsen.

Forfatterne til bogen

Den rette balance i en ny uddannelse

I bogens kapitler behandler forfatterne de mange grundlagsproblematikker eller spændingsfelter, som er forbundet med det at uddanne pædagoger. 

- Det er grundlagsproblematikker og spændingsfelter, som vi ikke kan komme af med, uanset hvordan en ny reform ser ud. Men de skal balanceres og de kan balanceres bedre i en kommende uddannelse, fortæller Line Togsverd.

Formål, fag og frihed 

Forfatterne påpeger problemerne med den nuværende kompetencemålsstyrede og modulorganiserede uddannelse, og kommer med bud på, hvordan man kan lave en bedre uddannelse. 

På denne baggrund formulerer de et manifest for pædagoguddannelsen, der pointerer, at den gode pædagoguddannelse skal have fokus på formål, fag og frihed og på forpligtende fællesskaber, faglig fordybelse og demokratisk dannelse. 

Ifølge forfatterne skal pædagoguddannelsen møde de studerende i deres ønske om at gøre en forskel i verden ved at fremme deres personlige udvikling, sociale ansvarlighed og faglige kunnen. 

- Det sker ikke i dag, hvor pædagoguddannelsens målstyring alt for ofte ender i fremmedgørelse eller fjendtlig pædagogik, slutter Line Togsverd

Fakta

Hans Henrik Hjermitslev, Bo Morthorst Rasmussen & Line Togsverd står bag God og dårlig pædagoguddannelse – 18 skarpe tekster om landets største videregående uddannelse. Bogen udkom 15. juni. UC SYD og DPP Forlag. 

 


 

Kilder:

  • Line Togsverd
    Docent i barndomspædagogik ved UC SYD
    7266 3028  / ltog@ucsyd.dk