Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ny grundbog om sygepleje i det nære sundhedsvæsen

Underviser fra UC SYD har samlet sin praksiserfaring, relevant forskning, konsulentarbejde og under-visningsforløb i kommunerne til et kapitel i ny grundbog om borgernær sygepleje.

Publiceret:

Flere og flere sundhedsopgaver flyttes væk fra sygehuset og ud i kommunerne. Det betyder, at det kommunale sundhedsvæsen behandler flere borgere med mere komplekse pleje- og behandlingsbehov.  

Sammen med en øget organisatorisk kompleksitet, stiller det større krav til sygeplejersker i det nære, kommunale sundhedsvæsen. De spiller en vigtig rolle i at skabe sammenhæng i borgerforløb, der strækker sig over flere sektorer, faggrupper og professioner.

Til studerende, nyuddannede og erfarne sygeplejersker

Det er en kompliceret og mangfoldig opgave, der kalder på specialiserede kompetencer. Det kan en ny grundbog om sygepleje i det nære sundhedsvæsen klæde både sygeplejerskestuderende, nyuddannede og erfarne sygeplejersker på til. 

Med bogen kommer du hele vejen rundt om den borgernære sygepleje. De 20 kapitler skildrer relevante teoretiske perspektiver, etiske overvejelser, analyse- og samarbejdsmetoder og konkrete værktøjer, som du kan anvende til problemløsning i praksis.

Jette Surlykke Tobiasen

Underviser på UC SYD

Fokus på læring og udviklingsmuligheder

Kapitlerne er pædagogisk opbygget med startsresumeer, faktabokse og afsluttende studiespørgsmål. Den kliniske anvendelighed er prioriteret gennem cases og eksempler, der analyseres med relevante faglige begreber for at understrege den uadskillelige sammenhæng mellem teori og praksis.

Den nye grundbog stiller spørgsmålstegn ved den kontekst borgernær sygepleje udspiller sig i i dag og peger fremad imod de udviklingsmuligheder og tendenser, der er i den borgernære sygepleje. 

Bogen har derfor fokus på at fremme læring og refleksion i forhold til at skabe et sammenhængende forløb for borgeren på tværs af sektorer. Den forholder sig også til etiske problemstillinger og værdier i sygeplejen. 

Systematiske metoder og konkrete redskaber til tidlig opsporing

Jette Surlykke Tobiasen har selv bidraget med kapitel 7 om Metoder til hverdagsobservation i borgernær sygepleje. Hun er uddannet sygeplejerske og har arbejdet med udvikling og ledelse af sygeplejen på både sygehuse og i primærsektor. 

Hendes bidrag er baseret på praksiserfaringer, relevante rapporter og forskning, samt mange konsulentopgaver og undervisningsforløb i kommuner om netop borgernær sygepleje.

Metoder til hverdagsobservationer handler om tidlig opsporing af begyndende sygdom og funktionsændringer hos borgeren i primærsektor. Mit bidrage beskriver forskellige systematiske metoder og konkrete redskaber, der kan styrke indsatsen omkring den ældre borger.

Jette Surlykke Tobiasen

Underviser på UC SYD

Fakta om grundbogen i borgernær sygepleje

Grundbogen i borgernær sygepleje 

 • er målrettet sygeplejestuderende og studerende på specialuddannelsen i borgernær sygepleje
 • kan læses af alle med andel i det nære sundhedsvæsen, herunder både nyuddannede og erfarne sygeplejersker.
 • har 20 kapitler der indeholder cases og praksiseksempler, der analyserers med relevante faglige begreber. 

Jette Surlykke Tobiasen har bidraget med kapitel 7 om Metoder til hverdagsobservation. 

Bogen udkommer 22. marts på Fadl’s forlag. Du kan forudbestille allerede nu.