Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Ph.d. forsvar om gentagelsens pædagogik

Leo Komischke-Konnerup har undersøgt skole- og uddannelsespraksis på frie pædagogiske institutioner for unge med særlige behov

Publiceret:

Onsdag den 23. maj kl 13 forsvarer Leo Komischke-Konnerup sin ph.d. om "Gentagelsens pædagogik. En almen pædagogisk undersøgelse af pædagogisk praksis for unge med særlige behov".

Leo Komischke-Konnerup har undersøgt skole- og uddannelsespraksis på frie pædagogiske institutioner for unge med særlige behov.

Her har man udviklet en praktisk skole- og uddannelsespraksis, der tager udgangspunkt i den antagelse, at eleverne kan lære og danne sig som alle andre mennesker - på trods af negative erfaringer med undervisning og skole, hvor mange af eleverne har lært, at de ikke kan lære i skolen. Og at de heller ikke rigtig hører til i skolens fællesskab. Det er et alvorligt handicap at pådrage sig i et samfund, der i meget høj grad kræver at alle lærer og uddanner sig livet igennem.

Leo Komischke-Konnerup

Ph.d. studerende

Ph.d-projektet er udviklet og finansieret i samarbejde med 30 frie skoler og uddannelsessteder for unge med særlige behov som er organiseret i Foreningsfællesskabet Ligeværd

Program for ph.d.forsvaret

Leo Komischke-Konnerup forsvarer sin ph.d. onsdag den 23. maj 2018 på Aalborg Universitet i Rum 1.104 (Auditoriet), Kroghstræde 3 i Aalborg

10.00 Formøde for bedømmelses-komiteen

  • Lektor Mogens Jensen, Aalborg Universitet (formand)
  • Lektor Merete Wiberg, Aarhus Universitet, og
  • Professor Michael Uljens, Åbo Academy University
  • Lektor Thomas Szulevicz, Aalborg Universitet (vejleder)

13.00 Ph.d.-forsvar
Velkomst og præsentation v. moderator Thomas Szulevicz (hovedvejleder)
Ph.d.-forelæsning v. Leo Komischke-Konnerup, Aalborg Universitet - Gentagelsens pædagogik. En almen pædagogisk undersøgelse af pædagogisk praksis for unge med særlige behov

13.45 Pause
14.00 Spørgsmål fra bedømmelses-komiteen og spørgsmål fra salen
16.00 Afslutning af det officielle ph.d.-forsvar

Forsvaret efterfølges af reception.

Kontakt

Har du spørgsmål er du velkommen til at  kontakte
Leo Komischke-Konnerup på  7266 5224 / lkko@ucsyd.dk
Thomas Szulevicz på 2251 9885 / thoszu@hum.aau.dk 
Marianne Nielsen på 9940 9002 / manders@hum.aau.dk