Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Projekt giver flygtninge magt over eget liv

UC SYD står for den danske del af et EU-projekt, SEMPRE, som skal give udsatte mennesker mulighed for at navigere i deres eget liv.  Konkrete projekter i to kommuner og undervisningsmoduler, som kan bruges af socialarbejdere i otte lande, er en del af resultatet.  

Publiceret:

- Vi kender eksempler på flygtninge, som tror, at de ikke selv må søge arbejde og finde en uddannelse. Det er en stor barriere, at de ikke kan gennemskue systemet.

Som projektleder for den danske del af et EU-projekt, SEMPRE, står lektor på UC SYD Forskning Anette Nielsen for at udbrede kendskabet og brugen af empowerment.

Lektor Anette Nielsen til SEMPRE-workshop UC SYD

- Empowerment giver brugerne mere magt over deres eget liv. Hvad skal der til for at de bedre selv kan navigere? Alle vil gerne være i stand til at klare sig selv. Alle vil gerne indgå som medlemmer af det samfund, de er en del af, siger Anette Nielsen.

Det sker dels gennem mindre projekter, dels gennem udviklingen af værktøjer og undervisningsmaterialer, som sætter frivillige og ansatte inden for socialt arbejde i stand til at arbejde med empowerment.  

Workshops om skole-hjem-samarbejde

SEMPRE-projektet foregår på tværs af alle landene i Østersø-regionen. I Danmark bakker SEMPRE op om projekter i to kommuner. 

I Tønder står SEMPRE for et integrationsnetværk bestående af både flygtninge og danskere. Ideen med empowerment betyder blandt andet, at flygtningene selv skal være med til at pege på, hvad det er de mangler. I Tønder har det blandt andet ført til at, at integrationsnetværket vil arrangere workshops om skole-hjem-samarbejdet i tre byer. Her får de lokale flygtninge mulighed for selv at møde op og spørge ind til og få hjælp til, hvad der kræves af dem i forhold til samarbejdet med skolen, hvor deres børn går. 

Samarbejde mellem det vilde og det organiserede

I Varde følger SEMPRE et allerede eksisterende projekt, Nytænkt Integration Varde, som består af frivillige flygtninge og danskere med kommunen på sidelinjen. Medarbejderne fra SEMPRE deltager dels som konsulenter og dels følger de projektet som en slags anvendt forskning af samskabelsesprocessen mellem kommunen og de frivillige. 

SEMPRE

SEMPRE står for Social Empowerment i Rural Areas. Otte lande omkring Østersøen deltager i projektet: Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tyskland og Danmark. SEMPRE er finansieret af Interret Baltic Sea Region-programmet, som er et regionalt udviklingsprogram i EU. Se mere på http://sempre-project.eu/

  - Det er interessant, for man har ikke set sådan et samarbejde før. Det er samskabelsesproces 2.0 – et forsøg på at få det vilde og det organiserede til at hænge sammen. Ofte er det sådan, at det vilde dør, når man forsøger, men her er nogle elementer, som gør, at der er større sandsynlighed for at det vilde overlever, siger Anette Nielsen. 

  Den viden, som SEMPRE indsamler, bliver samlet i en håndbog om empowerment som en del af projektet.  

  Skaber ny uddannelse i empowerment

  Den danske del af projektet koncentrerer sig om skabe digitale undervisningsmoduler, som kan sætte frivillige og ansatte i det sociale arbejde i stand til at arbejde med empowerment-metoder. Uddannelsen skal være på diplomniveau og oversættes til alle de otte sprog i de deltagende lande, så den kan indgå i livslang læring i alle landene.  En gruppe på tværs af alle landene arbejder med at udvikle modulerne, som Anette Nielsen er ansvarlig for. 

  Kontakt

  Timelærer

  Anette Nielsen (ANNI)

  Ekspert i inklusion og eksklusion i socialt arbejde

  Anette er involveret i flere projekter, sammenhænge og målgrupper i socialt arbejde. Fællesnævnerne  for Anettes indsats er et fokus på tværfaglige sammenhænge, både forskningsmæssigt på tværs af såvel fag som forskningsmetoder og i det tværfaglige samarbejde, som det udfolder sig i det praktiske sociale arbejde.