Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Psykisk sygdom ingen hindring: Projekt har hjulpet kvinder til orde i egen podcast

I podcasten ”Hear me out” fortæller to kvinder med psykiatriske diagnoser om deres liv og erfaringer. UC SYD-projektet SEMPRE går ud på at selvstændiggøre udsatte mennesker og hjælper kvinderne med podcasten. 

Publiceret:

Hvordan er det at leve med psykiske lidelser?

Det sætter to kvinder, som selv kæmper med psykiske problemer, fokus på i en ny podcast, som hedder ”Hear me out”. Den 24-årige Chloé Caldarelli har diagnosen paranoid skizofreni, og den 33-årige Tove Andersen kæmper med borderline.

I podcasten deler de deres tanker og erfaringer. Blandt andet fortæller de deres personlige historier, om hvordan en coronakrise rammer ekstra hårdt, når man også slås med psykiske lidelser, og om ensomhed.  

Tove Andersen og Chloé Calderelli
Tove Andersen og Chloé Calderelli bor i samme bofællesskab, er veninder og laver nu også podcast sammen.

”Jeg føler mig på nogle punkter mere ensom, end før jeg flyttede på bostøtten,” hører lytteren for eksempel Chloé Caldarellis fortælle.

”Før var jeg rigtig isoleret. Nu kommer jeg lidt mere ud,” lyder det fra Tove Andersen.

De to kvinders perspektiver på ensomhed viser på en gang, hvor sårbare de tør være, og hvor forskelligt det kan være at lide af psykiske sygdomme. De håber, at deres stemmer kan være med til at hjælpe andre, som kæmper med psykiske problemer.

- Vi vil gerne fortælle, at man ikke står alene med de problemer, siger Tove Andersen og uddyber, at de også kommer ind på, hvordan man kan takle problemerne.

Professionelle lytter med
De ved, at også flere sundhedsprofessionelle lytter med, og tror de kan give dem et andet billede af, hvordan det er at lide af psykisk sygdom. Blandt andet har en social- og sundhedsassistent skrevet og takket dem for deres modige podcast.

De bor begge på den socialpsykiatriske bostøtte i Brørup og er veninder. Podcasten er blevet til gennem projektet Sempre ACE. Et EU-støtte projekt ved UC SYD, som går ud på at selvstændiggøre udsatte mennesker og give dem handlekraft og magt over eget liv.

Tove Andersen og Chloé Caldarellis er glade for at de har fået chancen for at lave en podcast.

Det er vores hjertebarn. Det har gjort, at jeg har opdaget, at jeg har kunnet nogle ting, som jeg ikke troede, jeg kunne. Man hører sit færdige produkt og tænker: ”Wauw, det har vi lavet sammen.” Jeg er erfaringsekspert på det her område. Det giver meget på selvværdskontoen.

Chloé Calderelli

Podcaster

Sætter selv rammerne
Hun og Tove Andersen har i over to år deltaget i projektet Sempre og derigennem fået mulighed for at fortælle deres historie fra deres vinkel. Tidligere har de undervist ergoterapeut- og pædagogstuderende.

Podcasten følger naturligt af et projekt, hvor de studerende lavede interviews med mennesker med psykiske lidelser efter en særlig metode, som tager udgangspunkt i, hvad borgerne synes er vigtigst at fortælle. Interviewet udmunder i en fortælling. Metoden er udviklet af projektet Sempre, fortæller Anette Nielsen, der som lektor på UC SYD er ansvarlig for Sempre.

Når borgere snakker med professionelle, er samtalen normalt sat ind i en ramme. Her kan de meget nemmere få fortalt deres fortælling i en sammenhæng, de aldrig har fortalt før. De får et nyt blik på sig selv, og vi har oplevet, at de viser den færdige fortælling til kontaktpersoner og familie, fordi det giver et andet billede.

Anette Nielsen

Lektor og dansk projektleder på Sempre Ace

Giver stor værdi
Fortællingerne giver også stor værdi for de studerende, fortæller Rune Karlsson, som er adjunkt ved pædagoguddannelsen. De får en vigtig forståelse for det at arbejde med mennesker med psykiske lidelser. Sammen med Brian Cramon, som også er adjunkt på pædagoguddannelsen, står han for alt det praktiske omkring podcasten. Derudover har de talt om risici, blandt andet negative kommentarer og det at føle sig sårbar, når man deler sine tanker i en podcast, med Chloé Calderelli og Tove Andersen.

Rune Karlsson og Brian Cramon kan se, hvordan kvinderne vokser med projektet. Men de er også overbevist om, at podcasten vil glæde andre. Forud for projektet undersøgte de, hvilke podcasts der i forvejen eksisterer om psykiske lidelser og har fundet ud af, at ”Hear me out” falder på et tørt sted.

Der mangler lidt et forum for denne her borgergruppe.

Rune Karlsson

Adjunkt på pædagoguddannelsen

Samtidig med at de to kvinder laver podcast fortsætter pædagog- og ergoterapeutstuderende med at lave interviews Sempre-projektet med brugere af socialpsykiatrien. Desuden skriver to studerende fra ergoterapeutuddannelsen og en fra pædagoguddannelsen bachelorprojekt om Sempre-projektet.

Sempre Ace

Sempre Ace er en udløber af et internationalt EU-projekt, som gik ud på at skabe empowerment blandt udsatte mennesker. Empowerment betyder, at borgerne får værktøjerne og mulighederne for selv at skabe handling og udvikling i deres eget liv. 

SEMPRE står for Social Empowerment i Rural Areas. SEMPRE er finansieret af Interret Baltic Sea Region-programmet, som er et regionalt udviklingsprogram i EU.

Projektet udmundede i en række værktøjer, som kan bruges til at skabe empowerment. 

Kontakt

Lektor

Rune Thrane Karlsson (RKAR)